Výsledky zápisu do MŠ [2017/18]

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017 – MŠ Mánesova

Reg. č.: 4, 5, 10, 14, 16, 17, 19, 24, 28, 36, 39, 40

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017 – MŠ Čechovice

Reg. č.: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42

Mikulášská nadílka

mikin16V pátek 2. prosince zavítal k nám na školu Mikuláš se svými pomocníky. Všechny děti se moc těšily na andílky i čerty, kterým zpívaly písničky nebo recitovaly básničky, a za odměnu obdržely malou sladkost. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme našim „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik  úsměvů.

FOTKY                                                    L. Vopalecká

Kritéria pro přijetí – MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2016/2017

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14., stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Předškolní věk dětí (v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., v platném znění) – předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
  2. Bydliště dítěte (do MŠ jsou přednostně umisťovány děti s trvalým bydlištěm
    v Prostějově).
  3. Sourozenci v mateřské škole (jsou upřednostňovány děti, které dosáhnou k 31. 8. 2016 věku 3 let a mají sourozence v dotyčné mateřské škole).
  4. Věk dítěte – starší ději mají přednost před mladšími.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

V ojedinělých individuálních případech mohou být při rovnosti posuzovaných kritérií zohledněny případy hodné zvláštního zřetele (rodinné, zdravotní, sociální, …).

V Prostějově dne 22. února 2016             Mgr. Jana Prokopová (ředitelka školy)

Soutěže MŠ Čechovice

Kytice ve váze 2015

 Klára Němcová  – Polytechnické práce – 2. místo

Roman Zatloukal – Polytechnické práce – 3. místo

Barbora Patková – Kresba a malba – 3. místo

   

  2. místo v soutěži O nejkrásnějšího velikonočního beránka v Národním domě

FOTKY