Londýn – informace ke zrušení zájezdu

Vážení rodiče,

podařilo se nám dojednat s CK Výuka jinak podmínky odstoupení od smlouvy.  Zájezd do Velké Británie byl zrušen a veškeré uhrazené platby budou vráceny.

Vzhledem k tomu, že se v současné době ruší více akcí a vrací se peníze, žádáme Vás o vyplnění žádosti o vrácení uhrazené částky. Pomůže nám to rychleji platby identifikovat a vrátit. Tyto žádosti posílejte prosím na e-mail kastilova@palacka.com.

Doufáme, že se situace ve světě brzy uklidní a my budeme moci opět plánovat exkurze, výlety a akce pro naše žáky.

Děkujeme za spolupráci.

Žádost o vrácení uhrazené částky (Londýn) (staženo 120× )

 

Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020

Návrat 9. ročníků do školy k přípravě na PZ (článek ke stažení) (staženo 129× )

 

Cesta do školy a zpět

  • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
  • Dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními


Příchod ke škole a pobyt před školou

  • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky
  • Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními
  • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
  • Žáci přicházejí na stanovený čas, který bude ještě upřesněn, maximálně však 10 minut před stanoveným zahájením, ne dříve!)
  • Po ukončení pobytu ve škole se žáci nebudou zdržovat před školou
    a budou odcházet domů

Celý příspěvek

Zápis do 1. ročníku 2020 – 2021

Postup zápisu žáka do 1. ročníku:

  1.  Stáhněte si soubor s informacemi a kritérii přijetí

Informace a kritéria zápisu do 1. tříd ZŠ 2020 (staženo 546× )

2.  Vyplňte elektronickou žádost o zápis do 1. ročníku zde:

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

(odkaz je platný pouze v době od 10. 4. do 24. 4. 2020)

3.  Po vyplnění elektronické žádosti Vám bude nabídnuto stažení předvyplněné přihlášky, kterou je nutno vytisknout, doplnit chybějící údaje a do 5 dnů doručit do školy.

4.  Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, přiložte k žádosti následující formulář:

Žádost o odklad PŠD (staženo 375× )

5. Nemůžete-li z nějakého důvodu vyplnit elektronickou žádost o zápis, vytiskněte a vyplňte tento formulář:

Přihláška k zápisu ve formátu docx (staženo 137× )

Přihláška k zápisu ve formátu pdf (staženo 390× )

!!! Vystavování potvrzení žádostí o ošetřovné !!!

Vzhledem k rozhodnutí vlády rozšířit možnost čerpání ošetřovného až do dovršení 13. roku dítěte a nutnosti omezit osobní styk osob na minimum jsme se rozhodli od pondělí 23. 3. 2020 vyřizovat žádosti o potvrzení o uzavření školy v souvislosti s OČR i elektronicky na nově zřízené e-mailové adrese: 
Na tuto adresu nám zašlete žádost, uveďte jméno dítěte a třídu  a my Vám přednostně v úředních hodinách na ZŠ, Palackého 14, tj. Po a St  v 8:00 – 11:00 hodin, zašleme potvrzení elektronicky (naskenované). 
Pokud  Vám nelze zaslat potvrzení elektronicky, stále si ho můžete osobně vyzvednout v úředních hodinách na ZŠ, Skálovo nám. 5, tj. Po, St, Čt v 8:00 – 11:00 hodin.

!!! Provoz MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání zcela zrušen !!!

Na základě rozhodnutí zřizovatele jsou všechny MŠ zřizované statuárním městem Prostějov od středy 18. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.  

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

Potvrzení pro vystavení OČR z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout ve své MŠ ve dnech 18. – 20. 3 2020 od 8:00 do 12:00 hodin, od následujícího týdne pak tamtéž v úředních hodinách Po, St – 8:00 – 11:00 hodin. V nutných případech lze řešit individuálně na následujících telefonních číslech:

MŠ, Mánesova 15:       731514170

MŠ, ul. 5. května 7:     730854473