Osmáci v Praze

Od 12. do 14. června měli žáci 8. ročníku možnost navštívit naše hlavní město – tedy Prahu. Téměř po třech hodinách jízdy vlakem jsme se konečně ocitli na hlavním nádraží. Poté jsme s našimi zavazadly dorazili na koleje na Jižním Městě (naše ubytování).

Až jsme si vybalili věci, vydali jsme se na Pražský hrad, kde jsme navštívili Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem a Zlatou uličku. Po večeři jsme se ještě vydali prohlédnout si noční Prahu. Vyjeli jsme lanovkou na Petřín, tam jsme zažili spoustu legrace v bludišti, hlavně v zrcadlové síni. Začalo se stmívat, vydali jsme se k rozhledně, která byla už osvícená. Cestou zahradami jsme viděli nádherně osvětlenou Prahu, především Pražský hrad, chrám sv. Mikuláše a také Národní divadlo. Byl to úžasný zážitek. Celý příspěvek

ZOO Lešná

My žáci tříd 5. A a 5. B jsme se dne 13.6. vydali na výlet do Zoo Lešná. Vyrazili jsme v 7:45 z autobusové zastávky u naší školy. Do Lešné jsme dorazili kolem deváté a společně jsme se vydali do areálu zoo. Nejprve jsme navštívili tropický pavilon, kde se nám moc a moc líbilo. Potom jsme šli krmit rejnoky, což bylo taky super. Následovala prohlídka afrického pavilonu, kde nám paní průvodkyně řekla spoustu zajímavostí o tamních zvířatech. Pak už následovala všemi očekávaná a zasloužená pauza na oběd. Mohli jsme si dát langoše, hranolky, smažený sýr nebo také sladké knedlíky. V čase oběda jsme si také koupili různé suvenýry – plyšáky, pohledy nebo pamětní mince. Po jedné hodině jsme šli na komentovanou prohlídku zámku a po ní jsme spěchali (hlavně holky z 5. A) prohlédnout si ještě lamy. Málem jsme nestihli odjezd autobusu. Předpověď deštivého počasí se nesplnila, výlet se povedl a nám se v Lešné moc líbilo.

Autorky příspěvku: Rozálie Kalvodová a Valerie Vybíralová, 5. A

FOTKY

Úspěchy našich dětí

Malý bubeník

Žák naší školy Jan Vrtal ze 4. B nám udělal velkou radost. Obsadil 2. místo v celostátní soutěži na bicí nástroje. Gratulujeme.                                  FOTO

Výtvarníci z 5. tříd

Městská knihovna v Prostějově za podpory projektu Zdravé město vyhlásila výtvarnou soutěž Jak vypadá kočkopes. Z více než 200 přihlášených prací z prostějovských škol se naše škola umístila na prvním místě v počtu vybraných  a vystavených obrázků v oddělení Dětské knihovny Prostějov. V první desítce  oceněných byli 3 žáci z pátých tříd – 4. místo Adam Kovář 5. A, 5. místo Nela Círková 5. A a 8. místo Eliška Jelínková 5. B. Všichni jmenovaní si na slavnostním vyhlášení vítězů v doprovodu rodičů převzali ceny.

Fotky oceněných obrázků

Hydrobiologie

V úterý 12. 6. se žáci 5. B vydali prozkoumat spolu s Ekocentrem IRIS říčku Hloučelu. Třídily živočichy i rostliny, které v biokoridoru Hloučela můžeme vidět. Lovili vodní živočichy, poznávaly květiny, luštili hádanky a skládali puzzle. Z výukového programu se  žáci vrátili zpět do školy nabiti novými vědomostmi.

FOTKY

Poslední výprava turistů z 5. B

Závěrečná výprava našeho turistického kroužku nás v těchto vskutku horkých dnech zavedla jak jinak než na Plumovskou přehradu. Po procházce z Domamyslic byla voda nádherně osvěžující a odměnou za vynaloženou námahu nám byly i nanuky, které jsme si koupili v místním občerstvení.

FOTKY

Den naruby s 9. B

11. 5. 2018 deváťáci po dlouhé době navštívili děti z 1. stupně na Skálově náměstí s tím, že je něco naučí. Učili jsme ( teda snažili se učit) 4 vyučovací hodiny. I když jsme měli připravené prezentace, pracovní listy, výklad, vše jsme nepoužili. Často jsme museli improvizovat, reagovat na danou situaci. Někteří vyučovali matematiku, jiní český jazyk, čtení, prvouku, přírodovědu, výtvarnou výchovu… Nové pány a paní učitelky si žáci hned oblíbili. Největší úspěch měla asi Kačka se svými zvířátky: strašilkami, šváby a kudlankou. Některé děti byly ohromeny nad uměním cizího jazyka některých z nás. Všichni žáci byli aktivní, spolupracovali a byli rádi za změnu ve výuce. Po skončení výuky byli deváťáci velice unaveni a uznávali práci a výkon jejich pedagogů. Doufáme, že děti byly spokojené a přejeme pěkný zbytek školního roku!

FOTKY                                               Anet Nováková 9.B

Velký úspěch našich žáků na Zlatém listu

4. 5. 2018 se v lesoparku Hloučela konalo okresní kolo ekologické soutěže Zlatý list. Ve starší kategorii nenašlo naše družstvo přemožitele a v konkurenci 12 ZŠ obsadilo celkově 1. místo. Soutěžili – Markéta Grulichová a Kačka Šebestíková z 9. B, Jan Petržela, Tomáš Křupka a Jan Müller z 8. C a Pavel Souček ze 7. A.

Moc gratulujeme!!!!!                                             M. Kytlicová

FOTO

Den naruby v Čechovicích

Děti z Čechovic zažily netradiční vyučování díky svým spolužákům z devátých tříd. Ti si rozdělili ,,role“ a předstoupili před své žáky vzorně připraveni s řadou nápaditých her, soutěží a zajímavých úkolů. Děti se ani chvíli nenudily, byly nadšeni ze svých nových učitelů a došlo ke vzájemné spolupráci a kamarádství. Velký dík patří všem, kteří se tohoto Dne naruby zúčastnili.

FOTKY

Den Země – 5. ročník

Den Země dopadl báječně. Počasí nám vyšlo na jedničku a ochránci přírody z IRISu nám připravili krásné dopoledne plné zajímavých aktivit a soutěží. Děti na 8 stanovištích poznávaly přírodniny, ptáky, nerosty, květiny, vyráběly náramky z kůží, skládaly puzzle s přírodovědnou tematikou apod. Na závěr si za dobře odvedenou práci mohly koupit nějakou sladkost či zmrzlinu v občerstvení u Abrahámka, což byla krásná sladká tečka za příjemně stráveným dopolednem.

Fotky Hloučela

Pro děti z pátých tříd si jejich starší spolužáci z 9. A a 9. C připravili soutěžní dopoledne v Kolářových sadech. Páťáci děkují deváťákům za super dopoledne!

Fotky Kolářovy sady