Mikulášská nadílka 2018

Ve čtvrtek 6.12.2018 zavítal Mikuláš se svými pomocníky i do naší školy. Všechny děti se moc těšily na andílky a čerty, kterým mohly zazpívat krásné písničky, a byly moc nadšené ze sladkostí, které za odměnu získaly. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme všem našim milým „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik úsměvů.

A jaké byly bezprostřední dojmy po skončení Mikulášské nadílky? Celý příspěvek

Bruslení

Listopadové a prosincové návštěvy kluziště u muzea využila většina dětí ze tříd naší školy, protože bruslení společně s kamarády a spolužáky  je mnohem zábavnější. Dobří bruslaři pomáhají těm, kteří s bruslením teprve začínají a všichni mají radost ze společného sportování.

Kamínek vypráví

V pondělí 26. 11. se páté ročníky vydaly do Ekocentra IRIS, kde se zúčastnily vzdělávacího programu na téma horniny a nerosty. Zábavnou a interaktivní formou si děti zopakovaly své znalosti o vzniku naší planety  a o počátcích života na ní. Postupně prošly všemi obdobími vývoje Země. V druhé půlce programu si doslova osahaly  horniny a nerosty, které nás v běžném životě obklopují.

FOTKY

Dobrodružství s počítačem

Letos se opět konala všemi dětmi velmi oblíbená soutěž Dobrodružství s počítačem, do které se letos zapojila tři družstva z pátých tříd. V soutěži, kterou každoročně pořádá Cyrilometodějské gymnázium, si žáci otestovali své schopnosti a dovednost v práci na počítači. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – úprava textu, vyhledávání informací na internetu, kreslení obrázku a logická počítačová hra. Naším nejúspěšnějším družstvem byly děti z 5. B, které se umístily na krásném 9. místě z 29 přihlášených skupin.

FOTKY

Drogová kriminalita a my v roce 2018

     Ve čtvrtek 29.11.2018 se naši žáci 8. a 9. tříd zúčastnili besedy „Drogová kriminalita a my v roce 2018“. Přednášejícím byl mjr. JUDr. Jaromír Badin – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality a nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

     Beseda byla zaměřena na nejčastěji zneužívané omamné a psychotropní látky, jejich vliv na lidské zdraví a osudy, dozvěděli jsme se i zajímavé informace o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti.

     Tento pořad byl zajištěn Agenturou JL, se kterou máme dlouholeté skvělé zkušenosti. Už nyní se moc těšíme na další akci, kterou bude březnu přednáška Josefa Klímy.

Sbírka Voříšek 2018

Pozor, pozor, je tu už čtvrtý ročník akce Voříšek.  Je to neuvěřitelné, ale rok utekl jako voda a naševaše škola se znovu zapojuje do pomáhání starým a nemocným psům.

Letos tato akce startuje 19. 11. a končí 19. 12. 2018. Tuto dobročinnou akci pořádá naše škola opět pro psí hospic „Dejte nám šanci“ v Bukovince.  Jestli rádi pomáháte a máte rádi psy a uvědomujete si, že ne každý se má na tomto světě dobře, můžete donést do své školy konzervy, pamlsky, piškoty, hračky, deky. Poté se vybraná pomoc předá do psího hospicu v Bukovince. Doufáme, že i tento rok se najde plno lidí, kteří se zamyslí a budou chtít na tuto akci nějakým způsobem přispět a pomoci starým a nemocným psům.

 Je úžasné, že existuje tato akce, protože nemyslíme jen na sebe, ale i na někoho druhého.

Děkujeme žáci a organizátoři 9. C         Zapsala Lucie Šebestová, žákyně 9. C

[Autorka obrázku – Sára Borská, 8. C]

Lampionový průvod

Děti z pátých tříd na Palackého tř. se v pátek 2. 11. vydaly posílit řady světlušek do lampionového průvodu Čechovicemi, který každoročně pořádá náš první stupeň v Čechovicích ve spolupráci s místními hasiči. Děti si užily podvečerní procházku temnými ulicemi s rozsvícenými lampiony a rozzářenýma očima. Po pochodu se zahřály teplým čajem a na závěr se dočkaly i ohňostroje.

FOTKY

Dobrou noc, ježku

Ve čtvrtek dne 18. 10. 2018 se žáci třídy 3. A zúčastnili programu „Dobrou noc, ježku“ v Ekocentru Iris. Součástí programu bylo sestavení dějové obrázkové linie vývoje ježka podle pohádky, výroba reflexního ježečka na batůžek či aktovku a setkání s živým ježkem z přírody. Program se dětem velice líbil a ekocentru moc děkujeme za pěknou akci!

FOTKY

Turistika – podzim

Členové turistického kroužku z Palacké si užili krásné babí léto na vycházkách do přírody. Naše první výprava směřovala do biokoridoru Hloučela a ke koním. Při druhé jsme si prohlédli alespoň zvenčí zámek Plumlov a pokračovali jsme Záhořím přes Loupežníka do Domamyslic, odkud nás autobus dovezl zpět blíž našim domovům.

FOTKY

Motýlí výlety 2018

Absolvovali jsme třídenní kurz „Motýlí výlety“ pro šesté třídy v Sobotíně. Cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu a sebeúctě, sebehodnocení.

Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd. Celý příspěvek