Pevnost poznání 3. A

Ve čtvrtek dne 1. 11. 2018 se naše třída 3. A vydala vlakem do Pevnosti poznání v Olomouci. Po příjezdu na nás již čekali naši průvodci, kteří si nás rozdělili na dvě skupinky, abychom si program daleko více užili. První skupinka si při výukovém programu s názvem Nezadržitelná voda zaexperimentovala a povídala si o vodě a záplavách, zatímco druhá skupinka se uvelebila pod kopulí planetária. Poté se obě skupiny vyměnily, takže nikdo o nic nepřišel. Celý den strávený v Pevnůstce jsme si moc užili a určitě se sem ještě někdy vrátíme.

FOTKY

ŠD Skálovka – Podzimníčci

Konečně je krásný podzim a listí hraje všemi barvami. My jsme si je posbírali a odpoledne v družince vyráběli kamarády Podzimníčky. Dalo to trochu více práce, ale výsledek se nám všem líbil. Nejpěknější obrázky zdobí chodbu školy.

Pevnost poznání

Dne 11. 10. se třída 3. B zúčastnila programu v Pevnosti poznání. Děti zde byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina pracovala v laboratoři, kde žáci dělali pokusy s vodou. Druhá skupina shlédla zajímavý film o vesmíru. Obě skupiny si pak prohlédly expozice interaktivního muzea z oblasti chemie, geografie, fyziky, matematiky, historie a biologie. Zakoupení opravdu zajímavých suvenýrů nesmělo chybět. S dětmi  jsme se shodli, že se do Pevnosti poznání určitě vrátíme…

FOTKY

Podzimní bádání – družiny

Ve dnech 3.- 4. 10. jsme přivítali v ŠD lektorky ekocentra IRIS, které si pro nás připravily u nedalekého rybníka v Krasicích program nazvaný „Podzimní bádání“. Děti se dozvěděly mnoho o přírodě, rostlinách a stromech. Zahrály si hry s podzimní tematikou, zasoutěžily si a na závěr si také odnesly dárek v podobě papírové tašky, kterou si samy vyrobily.

FOTKY

ŠD Skálovka – jóga

U nás v družince nabízíme dětem v odpoledních hodinách různé zájmové aktivity. Na prvním místě ale stále zůstává odpočinková a relaxační činnost jako kompenzace psychického zatížení v době vyučování. Proto je tak důležitý každodenní pobyt venkuv vyplněný pohybovou aktivitou. Děti si hrají podle vlastního zájmu, společně hrajeme hry a cvičíme. Do cvičení zařazujeme i prvky jógy, z které vychází rehabilitační cvičení. Uvolňujeme a protahujeme tělo a učíme se správně dýchat. Toto děláme i ve třídě na koberci v tělovýchovných chvilkách.

Výlet – Hrubá Voda

Ve čtvrtek 13. 9. jsme byli na výletě v Hrubé Vodě. Cestovali jsme vlakem. Po příjezdu nás čekala krátká procházka ke zřícenině hradu a poté vyluštění tajné šifry od paní učitelky. Kdo šifru vyluštil, mohl jít na Kamzíkovu stezku v korunách stromů. Naštěstí jsme náročný úkol zvládli všichni, a tak jsme si mohli užívat všech překážek, skluzavek a tunelů. Sladkou tečkou výletu nám byla zmrzlina. Výlet se nám moc líbil!!!!

Napsaly děti z 3. A                                 FOTKY

Vitamínový den

Minulý pátek dopoledne proběhl u nás  na Skálově nám. Vitamínový den, kdy za námi přijeli ze Šumperka zástupci firmy, která nám posílá 2x měsíčně balíčky Ovoce a zelenina pro školy zdarma. Připravili si pro nás ochutnávku zajímavých koktejlů, smoothie a přesnídávek, které byly namixované z více druhů ovoce a zeleniny. I bez přidání cukru byly velmi chutné a osvěžující. Akce se všem školákům líbila.

FOTKY

ŠD Skálovo – Školní hřiště

V novém roce na novém hřišti. V průběhu minulého školního roku se začalo s úpravami hřiště na ulici Dykova, které využívá naše školní družina. Srovnal se povrch, odstranily náletové dřeviny. Nevyhovující průlezky byly nahrazeny moderními, přibyly nové houpačky a branky na kopanou. Na uložení sportovního náčiní jsme dostali domeček. Lidé procházející kolem hřiště si určitě všimli nové brány a vyzdobené zdi, která nás odděluje od rušné komunikace. Jsme za toto hřiště vděčni, neboť i v centru města máme klidné a bezpečné místo pro hry, zábavu i odpočinek.

Deštné 2018

1. turnus – chata Deštná – v termínu 14/7 – 21/7 2018 – táborový program: po cestě zastávka na rozhledně Vrbice, vycházky po okolí, Šerlich a Šerlišský Mlýn, sportování u chaty, koupání v bazénu, výlet na zámek Doudleby nad Orlicí, návštěva muzea přírodovědy, lanové centrum, jízda na koni, táborák, stezka odvahy, karneval a diskotéky
2. turnus – chata Prim – v termínu 21/7 – 28/7 2018 – podobný táborový program: vycházky po okolí, Šerlich a Šerlišský Mlýn, sportování u chaty (přehazovaná a jiné hry), lanové centrum, 2x koupání na koupališti v Dobrušce, výlet s turistikou do Broumovských skal, hra se sbíráním razítek po Deštném  (odměna – minigolf nebo jízda na lanovce), opékání buřtů, stezka odvahy, diskotéky a karneval
Mnohé děti jezdí na tento tábor opakovaně, ale letos bylo i hodně nováčků!
Tak zase za rok v Deštném!

ŠD Skálovo – Malování na chodníku

V pondělí 10. září odpoledne se sešly všechny děti naší družinky ve Smetanových sadech k výtvarné soutěži. Na chodník jsme malovali zážitky z prázdnin, a tak jsme se s nimi definitivně rozloučili. Při této akci  se školáci také vzájemně poznávali, neboť k nám přibyly nové děti, především prvňáčci. Za pěknou práci pak dostali výtvarníci sladkou odměnu.