Návštěva Domu seniorů

Děti ze školní družiny navštívily v předvánočním čase Dům seniorů na ulici Nerudova v Prostějově. Přišly potěšit nemocné pacienty písničkami, básničkami a vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Odměnou jim byly úsměvy a rozzářené oči babiček a dědečků.
Děti pak dostaly jako poděkování občerstvení a sladkosti. Návštěva se velmi vydařila a všichni si slíbili, že se příští rok zase sejdou.

FOTKY

Krajské kolo florbalu

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnilo v Hranicích na Moravě krajské kolo ve florbalovém turnaji. Žáci 1.- 5. tř. se ve velké konkurenci umístili na krásném 5 místě. Kluci hráli ve složení: Martin Somr (1.tř.), Petr Holásek, Marek Smutný, Martin Matějka a David Schőn (3.tř.), Patrik Jurášek, Radek Zbořil, Pavel Zbořil, Marek Pařenica a Filip Zips (5.tř.).

FOTKY

Projektový den – zima

Projektový den na Skálovce byl letos zaměřen na téma: Zima. Každá třída měla svůj individuální program, ale všichni žáci si ho pohádkově užili. Zima nás provázela ve všech úkolech, pracovních listech, hádankách, rébusech. Děti také tvořily své zimní příběhy, zimní pohádky a říkanky.

FOTKY 4. A    FOTKY 2. B

Čtenář na jevišti

Děti z dramatického kroužku ze čtvrtých a pátých tříd se zapojily do soutěže Čtenář na jevišti. Zpracovaly si úryvek z knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my jako scénické čtení. Jedná se o kombinaci hraného a čteného představení. Ve čtvrtek 23. 11. pak nacvičenou ukázku předvedly dětem prvních až čtvrtých tříd. Snad se jim podařilo nalákat některé čtenáře a uvedenou knížku si přečtou.

FOTKY

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince zavítal k nám na školu Mikuláš se svými pomocníky. Všechny děti se moc těšily na andílky i čerty, kterým zpívaly písničky nebo recitovaly básničky, a za odměnu obdržely malou sladkost. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme našim „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik  úsměvů.

FOTKY,   Fotky 3. B, Fotky z Čechovic

Hudební nástroje, od akustických k elektrickým

Pavel Hrabě, profesionální hudebník a absolvent plzeňské konzervatoře, k nám přijel s pořadem, který  se jmenoval Hudební nástroje, od akustických k elektrickým.  Připravil si pro děti program o hudebních nástrojích, na které hrál  do předem připraveného hudebního doprovodu.
Jeho vystoupení bylo založené na spolupráci s dětmi, které si mohly hru na tyto hudební nástroje samy vyzkoušet.

FOTKY

Svíčkárna

Paní učitelky nás vzaly do svíčkárny Rodas v Olomouci. Jela celá třída 4. B a 2. A. Vyrobili jsme tři výrobky: zápich do květináče, ozdobné svíčky a koupelovou sůl. Na konci výletu jsme si mohli nakoupit různé svíčky a mydýlka. Děkujeme paním učitelkám Romaně Zdráhalové, Monice Šefrové a paní zástupkyni Bronislavě Zbořilové za pěkný výlet.

FOTKY