Superstar na Skálovce

Dne 20. 3. proběhl na Skálově nám. koncert skupiny NO PROBLEM s názvem Z pohádky do pohádky. V tělocvičně zazněly nejznámější pohádkové hity doplněné mluveným slovem k problematice prevence kouření, alkoholismu, ale také v současné době tolik diskutované závislosti na virtuálních sítích či kyberšikany. V neposlední řadě byla také zmíněna důležitost volnočasových aktivit. Hudebníkům se podařilo děti do programu aktivně zapojovat. Na koncert plynule navázala pěvecká soutěž, které se členové skupiny NO PROBLEM zúčastnili v roli porotců. Rozhodování o vítězi bylo těžké, protože se přihlásilo 26 zpěváků z prvních až čtvrtých ročníků. Děti zpívaly své oblíbené písničky do mikrofonu a bez doprovodu hudebních nástrojů či karaoke. A jak to vše dopadlo? Celý příspěvek

Bylinky 4. B

Ve čtvrtek 7. 3. se třída 4. B vypravila do Ekocentra IRIS, kde měla objednaný program o bylinách. Děti poznávaly byliny na obrázcích a fotkách, dále určovaly, která část rostliny se sbírá pro její léčivé účinky a k čemu se vlastně některé bylinky používají (v kosmetice, v kuchyni, na léčivé čaje apod.). V první části programu děti luštily rébusy a vyráběly malá gelová mýdla, která pak darovala k MDŽ svým  maminkám. V druhé části programu  smíchávaly koření na pizzu, sáčky s kořením si mohly odnést domů na ochutnání. Program byl jako vždy moc pěkný a všechny hezky zabavil. Už teď se těšíme na příští návštěvu.

Lekce zdravovědy v družince na Skálovce

Ve středu 13. března nás navštívila paní Ing. Černochová se svým divadélkem První pomoc není věda. Pro nejmenší děti zvolila téma Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu. Děti se seznamovaly se základy poskytování první pomoci – resuscitací dospělého a miminka, polohováním zraněného, vyproštěním  vdechlého předmětu i obvazovou technikou. Dozvěděly se něco o preventivní péči o zdraví, o důležitosti zdravé stravy a pohybu. Také si zacvičily a písničkami zopakovaly důležitá telefonní čísla – policie, hasičů a záchranky. Za správné odpovědi byly pak odměněny upomínkovými předměty. Akce byla velmi zajímavá a poučná. S paní Černochovou budeme i nadále spolupracovat.

FOTKY

Program Hvězdy v ŠD na Skálovce

V pondělí 4. března jsme přivítali ve školní družině lektorky z Ekocentra Iris, které si pro naše děti  připravily bohatý program s názvem Hvězdy. Napřed se děti rozhýbaly díky hvězdné rozcvičce, při které je nejvíce bavilo napodobovat medvědici. Pak dostaly otočnou mapu hvězdné oblohy a ve speciálním kukátku poznávaly souhvězdí. Těšily  se i na vyrábění a to se splnilo. Z připravené hvězdy z drátu a korálků  vytvořily nádherný dárek nejen pro maminku. Nechyběla i soutěž o pomyslné první místo. Děti soutěžily po skupinách a dostaly za úkol strefit se pomocí míčku do svého souhvězdí. Děkujeme lektorkám a budeme se těšit na další setkání u zajímavého programu.

FOTKY

Škola hrou

Zveme všechny BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

ve středu 3. 4. 2019 od 16:30 do 18:00 hodin

na Skálovo nám. 5

Čeká vás odpoledne plné her, zábavy i poučení

Těšíme se na vás :).

Recitační soutěž na Skálovce

V úterý 26. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Padesátka dětí si poměřila svoje výkony a stálo to za to. Nejmenší prvňáčci tvořili samostatnou kategorii, která byla ještě bez postupu do okresního kola. Všichni recitovali se zaujetím a velice pěkně.

První kategorii tvořili žáci druhých a třetích tříd a s počtem 23 dětí to byla kategorie nejpočetnější. Básničky byly vtipné, diváci se bavili a porota měla velmi těžký úkol, když vybírala nejlepší. Kromě diplomů pro čtyři postupující do okresního kola udělila i dvě čestná uznání.

Druhá kategorie jsou žáci čtvrtých a pátých tříd. Tady převažovala próza nad poezií. Někteří recitátoři měli dlouhé, zajímavé texty, ale ne všem se podařilo je úplně zvládnout a udržet pozornost diváků. Nutné je podotknout, že všichni dali do svého výkonu srdce a snažili se, co mohli nejvíce. To porota ocenila a moc všechny pochválila. Tři čtvrťáci byli oceněni čestným uznáním a čtyři postupující žáci pátých tříd mají tři týdny na dopilování svých textů, aby obhájili skvělé výkony recitátorů v minulých letech.

FOTKY

Karnevalová veselice v družince na Skálovce

Předělem mezi zimním časem a jarem je masopustní období. Doba nejdelších radovánek v roce s charakteristickým karnevalem. Tuto lidovou tradici dodržujeme už několik let i v naší družince a stejně tomu bylo i letos. Domluvili jsme si hudební skupinu pana Doležela, chystali si masky a moc se těšili. Ve středu 27. února jsme se po obědě sešli v tělocvičně, bylo nás téměř 90. Karneval byl zahájený přehlídkou masek. Pak se rozjela zábava plná písní, tanců a soutěží. Všichni jsme si to moc užili.

FOTKY

Nábor do nohejbalu

Dětmi zaplněné hlediště Národního sportovního centra Prostějov zhlédlo ve čtvrtečním dopoledni špičkovou nohejbalovou exhibici v podání reprezentantů České republiky, dokonce vícenásobných mistrů světa v tomto tradičním národním sportu naší země. Snaha oživit dříve tolik úspěšnou péči o mládež vyburcovala vedení nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov k zorganizování hvězdné náborové exhibice za účasti vícenásobných mistrů světa z brněnských Modřic, Lukáše Rosenberka a Jakuba Pospíšila. Akce se zúčastnili hoši ze čtvrtých a pátých tříd.

FOTKY

Projektové dny

Ve dnech před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhly na všech budovách naší základní školy projektové dny. Starší žáci pracovali na projektech týkajících se Olomouckého kraje a města Olomouc. V rámci projektu se seznámili s památkami, sportovními událostmi, průmyslovými odvětvími našeho kraje atd. Mladší žáci se zaměřili na bližší prozkoumání našeho města  Prostějova a navštívili např. bývalé židovské město, radnici či muzeum.

Fotky 4. B       Fotky 1. A, B          Fotky AJ        Fotky 2. B      Fotky 3. B

Bývalé židovské město 

Společně jsme se seznámili s pozůstatky židovského města v Prostějově. Prošli jsme si jednotlivé části bývalých prostějovských židovských čtvrtí a jiné nejvýznamnější památku středu města. V průběhu programu jsme si prohlédli fotografie, které se týkaly podoby města a postupně jsme zjišťovali, jak se město v průběhu času proměnilo.  Na závěr programu jsme si vyrobili pečeť a rozdali si v muzeu pololetní vysvědčení.