ŠD Skálovka

V pondělí 25. 6. se vypravila dvě oddělení naší družinky  na plánovaný výlet za svými kamarády do ŠD v Čechovicích. Chtěli jsme se všichni lépe poznat, protože se za nějaký čas sejdeme v 5. třídách na hlavní budově naší školy na Palackého ulici. A jak se nejlépe poznat než při hrách a soutěžích. Na hřišti u školy jsme se utkali v několika disciplinách, např. běhu dvojic v jednom tričku, hodu na koš, nebo překážkové dráze. A kdo vyhrál? No přece všichni. A za to pak byly medaile a sladká odměna. Moc se nám to líbilo a děkujeme všem, kteří nám toto odpoledne připravili.

FOTKY

ŠD Skálovka

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a všichni se už těšíme na prázdniny. Ale naše družinka má pořád ještě co dělat. Ve čtvrtek 14. června jsme se po obědě všichni sešli v parku u kina Metro. Tam na nás už čekaly pracovnice z Ekocentra IRIS s programem Za školou s družinou. Zábavnou formou se děti seznámily s přírodním prostředím Smetanových sadů, ve skupinách plnily úkoly, vyplňovaly tajenky, které pak rozhodly o tom, kdo byl nejjúspěšnější. Po návratu do školy dostaly děti za pěknou práci sladkou odměnu.

FOTKY

Úspěchy našich dětí

Malý bubeník

Žák naší školy Jan Vrtal ze 4. B nám udělal velkou radost. Obsadil 2. místo v celostátní soutěži na bicí nástroje. Gratulujeme.                                  FOTO

Výtvarníci z 5. tříd

Městská knihovna v Prostějově za podpory projektu Zdravé město vyhlásila výtvarnou soutěž Jak vypadá kočkopes. Z více než 200 přihlášených prací z prostějovských škol se naše škola umístila na prvním místě v počtu vybraných  a vystavených obrázků v oddělení Dětské knihovny Prostějov. V první desítce  oceněných byli 3 žáci z pátých tříd – 4. místo Adam Kovář 5. A, 5. místo Nela Círková 5. A a 8. místo Eliška Jelínková 5. B. Všichni jmenovaní si na slavnostním vyhlášení vítězů v doprovodu rodičů převzali ceny.

Fotky oceněných obrázků

Dramatický kroužek 2018

V pátek 8. 6. 2018 jsme se zúčastnili každoročního vystoupení dramatického kroužku na Skálovce. Byla to tři skvělá představení, ve kterých se děti z 1. – 5. tříd snažily o co nejlepší výstup s „výpomocí“ paní učitelky Švédové. V prvním vystoupení nám žáci z prvních tříd ukázali, jak to chodí s abecedou. Ve druhém děti z 2. – 3. tříd sehrály pohádku O řepě, kde jsme si mohli vybrat, jaký konec by se nám líbil. V posledním příběhu se pan Jan Hloupý vydal do světa plného dobrodružství – do světa mobilů. Moc jsme si divadlo užili a doufáme, že budeme moct přijít i příští rok.

Linda Motalová, 5. B                        FOTKY

Výlet Štramberk – 2. B a 3. B

Ve čtvrtek 31. 5. se třídy 2. B a 3. B vydaly společně do Štramberka, kde na ně čekala spousta zážitků, o které se postarala agentura Rikitan. Děti navštívily jeskyni Šipku a v pekárně štramberských uší si jedno ucho vyrobily. Prohlédly si Muzeum Zdeňka Buriana a umotaly si svíčku z včelího vosku. Na závěr výletu se pokochaly pohledem z 35-ti metrové výšky Štramberské trúby.

Počasí bylo skvělé a dětem se výlet tak líbil, že se jim ani nechtělo zpět do Prostějova.

Fotky 3. B

Den dětí na Skálovce

V pátek 1. 6. 2018 připravili žáci 9. třídy s paní učitelkou M. Kytlicovou pro 1. stupeň na Skálovce Den dětí. Soutěže byly velmi pestré – děti hádaly názvy písniček z pohádek, skládaly abecedu, prohlížely si zajímavé živočichy nebo tvořily logo své třídy z přírodnin. Užily si i sportování. Celé dopoledne proběhlo hladce a organizace byla víc než perfektní.

Fotky – Den dětí 2. B      Fotky – 3. tř.

Den naruby s 9. B

11. 5. 2018 deváťáci po dlouhé době navštívili děti z 1. stupně na Skálově náměstí s tím, že je něco naučí. Učili jsme ( teda snažili se učit) 4 vyučovací hodiny. I když jsme měli připravené prezentace, pracovní listy, výklad, vše jsme nepoužili. Často jsme museli improvizovat, reagovat na danou situaci. Někteří vyučovali matematiku, jiní český jazyk, čtení, prvouku, přírodovědu, výtvarnou výchovu… Nové pány a paní učitelky si žáci hned oblíbili. Největší úspěch měla asi Kačka se svými zvířátky: strašilkami, šváby a kudlankou. Některé děti byly ohromeny nad uměním cizího jazyka některých z nás. Všichni žáci byli aktivní, spolupracovali a byli rádi za změnu ve výuce. Po skončení výuky byli deváťáci velice unaveni a uznávali práci a výkon jejich pedagogů. Doufáme, že děti byly spokojené a přejeme pěkný zbytek školního roku!

FOTKY                                               Anet Nováková 9.B

Projektové dny

Ve dnech 2. a 3. 5. 2018 proběhlo projektové vyučování na téma bezpečnost a prevence patologických jevů. Ve všech třídách probíhaly besedy a rozhovory týkající se důležitých témat dneška – kouření, kyberšikana, závislost na sociálních sítích, bezpečnost na ulici, návykové látky a podobně. Žáci ve skupinách vyráběli plakáty, komiksové příběhy a  zahráli si hry na stmelení kolektivu. Děti i učitelé hodnotili tyto dny velmi pozitivně.

FOTKY 2. B