Akce 4. tříd na Skálově nám.

Školní výlet 4. B a 3. A do Mladečských  jeskyní a na  zámek Úsov s prohlídkou strašidelného  podzemí na Úsově a hravými aktivitami v katakombách – FOTKY.
Zmrzlina na Den dětí v cukrárně Florida na nám. TGM – FOTKY.
Minigolf 4. A a 4. B pod hrází Plumlovské přehrady – FOTKY.
Vyhlídkový let z letiště Stichovice – odměna pro fotbalisty za 2. místo ve fotbale žáků 4. tříd – FOTKY.

Školní družina – důležité upozornění

V době ředitelského volna 24.6. – 28.6. 2019 je ŠD od 6.00 do 17.00 hod.

Prázdninový týden 1.7. – 4.7. 2019 je otevřeno od 7.00 do 16.00 hod.

Po celou dobu je provoz na budově ZŠ Palackého tř. 14

Rodiče s dětmi projdou bočním vjezdem přes dvůr, bude otevřený zadní vchod školy a třídy družiny v přízemí vlevo. Po příchodu si rodiče domluví s vychovatelkou odchod svého dítěte. Žáci budou mít přezůvky, mohou si vzít svoje hry a hračky.

Miroslava Machýčková, ved. vychovatelka (tel. ŠD 731 403 630)

ŠD Skálovka – Vernisáž výstavky Galerie na plotě

V úterý 21. května byl u nás v družince slavnostní den. Zahajovali jsme výstavku výtvarných prací, na kterou jsme pozvali rodiče. Všichni jsme se sešli v 15.00 hodin na dvoře školy. Rodiče jsme přivítali, řekli jim, co všechno na výstavce uvidí, jaké náměty jsme zpracovávali a jakými technikami. Program nám zpestřily děti pěveckého sboru písničkami a tanečkem. Při prohlídce byli rodiče pohoštěni upečenými sladkostmi. Obrázky se všem líbily a nás vychovatelky potěšilo, když nám rodiče poděkovali za práci s dětmi.

FOTKY

Plavba po online moři

Během měsíce května probíhaly na prvním stupni  besedy pod vedením paní Jany Coufalové, zástupkyně spolku ACET z Olomouce. Posláním tohoto spolku je vzdělávat mladé lidi v oblasti rizikového chování a bezpečnosti. Komunikace na sociálních sítích sem v poslední době bezpochyby patří.  Paní Coufalová byla kapitánkou lodi a hledala si k sobě na loď vhodnou posádku, se kterou by bezpečně propluli vodami internetu a odolali různým lákadlům, pokušení a nebezpečí. To se jí nakonec povedlo a pochválila všechny děti za opatrnost a aktivitu.

FOTKY

Včelí bzučení

Včeličky přilétly na Skálovku ve čtvrtek 2. 5. a seznámili se s nimi žáci 2. – 4. tříd. Při promítání filmu se dozvěděli  spoustu zajímavostí ze života tohoto užitečného hmyzu, o stavbě jejich těl i o rozmnožování či vývoji včel. Velmi zajímavé bylo povídání o systému, který v úlu panuje. Nejlákavější byl pro děti vzorek lipového medu, který včelaři dětem dali ochutnat. Někteří si šli líznout i dvakrát, prý potřebovali načerpat zdravou energii pro další výuku, jak vtipně poznamenal jeden z žáčků :-).

FOTKY

Přírodovědná činnost v družince na Skálovce

Děti, které zůstávají po vyučování v družině, mají možnost relaxace, ale naučí se i mnoho nového v činnostech zájmových, např. výtvarné, pracovní, sportovní a přírodovědné. Ta vychází především z ročních období. Teď na jaře si povídáme o proměnách počasí, o práci na poli a zahradě, co všechno se seje a sází. Při vycházkách v parku poznáváme jarní květiny, stromy podle listů. Pro děti jsou velmi zajímavé i praktické činnosti. Seli jsme různá semínka do misek a pozorovali klíčení a růst rostlin. Dělali jsme i barevný pokus – do vody obarvené tuší a inkoustem jsme dali listy čínského zelí. Po několik dní pak sledovali, jak se listy zabarvují, což byl důkaz, že rostliny přijímají vodu. Sklenice s listy jsme vystavili na chodbě, aby si je mohly prohlédnout všechny děti ve škole.

FOTKY

Žáci přijatí do 1. tříd [2019/20]

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14 – Skálovo nám. 5

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S36, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14 – ZŠ Čechovice

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C25, C26, C27, C28, C29, C31, C32, C33

Barevný den v družince na Skálovce

Velikonoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Přinášejí jaro, sluníčko, teplo a dobrou náladu. Představují novou sílu, zrod nového života….proto jsou symbolem vajíčka a všechna mláďata. Také u nás v družince jsme tyto svátky vítali. Připomínali jsme si různé tradice a zvyky, zdobili třídy a malovali vajíčka. Pro dobrou náladu jsme se ve středu 17. dubna oblékli do barevných triček, abychom vypadali jako ta barevná vajíčka. Spolu jsme se v jednotlivých odděleních vyfotili a  naučili se i nové koledy.

FOTKY

Velikonoční jarmark vědy a techniky

Velikonoční jarmark vědy a techniky ve Zlaté bráně, kterou pořádalo sdružení Geniátor, se uskutečnilo minulý týden a akce se zúčastnily třídy 4. B a 3. A. Děti se  výborně bavily, udělaly si nějaké pokusy z fyziky a chemie,  vyráběly mlhu, vytahovaly ježka z klece nebo klíč ze zámku, vyrobily si velikonoční přání a namalovaly kraslici, vyrobily si brýle, aby viděly jako hmyz, zahrály si logické hry nebo také vstoupily do pohádky Hrnečku, vař! Všem se akce moc líbila.

FOTKY