Zahájení školního roku 2021/2022 a pokyny k organizaci pobytu žáků 1.- 4. tříd ve škole (ZŠ, Skálovo nám. a Čechovice)

Vstup do budovy Vstup do budovy je umožněn pouze žákům! Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky. Doporučujeme se předem ohlásit. Žáci ve společných prostorách školy musí mít zakrytá ústa … Číst více