Dokumenty ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁDY

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠJ

Provozní řád hřiště – Palackého

Provozní řád hřiště – Čechovice

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ŠVP pro ZŠ „Brána jazyků 2023“

ŠVP pro ZŠ „Brána jazyků“

ŠVP pro MŠ „Školka plná pohody“

VP pro ŠD „Cestičky za poznáním“

 

PREVENCE

Preventivní program školy 2023-2024

Preventivní program proti šikanování

Bezpečně na internetu

Vaše dítě na internetu

 

ŽÁDOSTI, FORMULÁŘE, SMĚRNICE

Žádost o přestup

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o odhlášení ze ŠD

Žádost o odklad PŠD

Žádost o zařazení do jazykové třídy – cizinci

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání

Směrnice k vyřizování stížností

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2021 – 2022

Výroční zpráva 2020 – 2021

Výroční zpráva 2019 – 2020

Výroční zpráva 2018 – 2019

Výroční zpráva 2017 – 2018

 

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Ochrana oznamovatelů

Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina školy

Organizační schéma školy

 

ROZPOČET

Rozpočet ZŠ Palackého 2023

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2023-2025

Rozpočet ZŠ Palackého 2022

Rozpočet ZŠ Palackého 2021

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2022-2023

Rozpočet ZŠ Palackého 2020

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2021-2022

Rozpočet ZŠ Palackého 2019

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  1. Dodávka notebooků a softwarového vybavení (vyvěšeno 20. 10. 2020)

Výzva k podání nabídky – dodávka notebooků a softwarového vybavení

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky – NTB – říjen 2020

 

 

https://www.traditionrolex.com/10