Dokumenty ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁDY

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠJ

Provozní řád hřiště – Palackého

Provozní řád hřiště – Čechovice

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ŠVP pro ZŠ „Brána jazyků“

ŠVP pro MŠ „Školka plná pohody“

Dodatek č. 1 k ŠVP pro PV Školka plná pohody – 1.9.2021

VP pro ŠD „Cestičky za poznáním“

 

PREVENCE

Preventivní program školy 2022-2023

Preventivní program proti šikanování

Bezpečně na internetu

Vaše dítě na internetu

 

ŽÁDOSTI, FORMULÁŘE, SMĚRNICE

Žádost o přestup

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o odhlášení ze ŠD

Žádost o ošetřovné

Žádost o odklad PŠD

Žádost o zařazení do jazykové třídy – cizinci

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání

Směrnice k vyřizování stížností

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2020 – 2021

Výroční zpráva 2019 – 2020

Výroční zpráva 2018 – 2019

Výroční zpráva 2017 – 2018

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina školy

Organizační schéma školy

 

ROZPOČET

Rozpočet ZŠ Palackého 2023

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2023-2025

Rozpočet ZŠ Palackého 2022

Rozpočet ZŠ Palackého 2021

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2022-2023

Rozpočet ZŠ Palackého 2020

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2021-2022

Rozpočet ZŠ Palackého 2019

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  1. Dodávka notebooků a softwarového vybavení (vyvěšeno 20. 10. 2020)

Výzva k podání nabídky – dodávka notebooků a softwarového vybavení

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky – NTB – říjen 2020