EU peníze školám

Naše základní škola zpracovala v rámci šablony III/2 digitální učební materiály z těchto předmětů:

Chemie – 8. ročník (anorganická. chemie)

Dějepis 6. – 9. ročník

Český jazyk 5. ročník

Matematika 8. ročník

Matematika 4. ročník

Matematika 3. ročník

Fyzika pro 7. ročník – Pohyb a síla

Fyzika pro 8. ročník – Práce, energie, teplo

Matematika pro 7. ročník

Fyzika pro 8. a 9. ročník – elektrické jevy

Výchova ke zdraví 8. ročník – zdravověda

Práce na PC 7. ročník – Microsoft Word

Přírodopis 6. ročník – Bezobratlí

Zeměpis 8. ročník – Česká republika

Přírodopis 7. ročník – Vyšší rostliny

Přírodopis 8. ročník – člověk

Český jazyk (sloh) 6. – 9. ročník

Přírodopis 9. ročník – Geologie

Český jazyk 5. ročník II

Český jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník

Matematika 1. a 2. ročník

Český jazyk 1. ročník

Anglický jazyk 5. ročník

Matematika pro 6. ročník

Výchova ke zdraví pro 6. ročník

Výchova ke zdraví pro 7. ročník

Dějepis pro 6. – 9. ročník

Zeměpis pro 6. ročník

Člověk a svět práce

Zeměpis pro 7. ročník

Využití digitálních technologií

Zeměpis pro 8. ročník

Matematika pro 9. ročník

Fyzika pro 6. – 9. ročník

Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník

Český jazyk pro 1. a 2. ročník

Matematika pro 1. a 2. ročník

Prvouka pro 1. a 2. ročník

Český jazyk pro 2. a 3. ročník

Matematika pro 1. – 3. ročník

Člověk a jeho svět pro 2. a 3. ročník

Prvouka pro 3. ročník

Prvouka pro 1. a 2. ročník II

Český jazyk pro 4. ročník

Anglický jazyk pro 4. ročník

Člověk a jeho svět pro 4. ročník