Humor v prověrkách

Následující texty napsali do prověrek ve fyzice současní i bývalí žáci (tímto zdravím Alexe a Tomáše :)). Vše je přepsáno doslovně, včetně pravopisných chyb.

Optika [v prověrkách]

 • Typy dalekohledů jsou vesmírný, kukátko a tretry
 • Mikroskop má okuláre a oběktyv
 • Mikroskop je čočka
 • oko má sítnici, čočku a bělobu
 • dalekozrakost se opravuje dálkozrakovou čočkou
 • vada oka je lupa
 • dalekohledy rozdělujeme na mikroskopický a příruční
 • oko zobrazuje hmatatelný obraz
 • dalekohledy se od sebe liší dálkou hledu
 • oko má duhovku, zrakový nerv a chlivec
 • mikroskop dělíme na kukatko, gastronomický, podzemní a triedi
 • dálkový dalekohled má lupu která vydí do dalky
 • dalekohled do blizky má lupu která zmenšuje

Elektřina a magnetismus [v prověrkách]

 • Reostat slouží, který je zapojený v nějakým tělese, který žárovku zvětšuje nebo zmenšuje
 • Části elektromotoru jsou katelizátor a tranzistor
 • Levou ruku položíme na magnet a podle palce na konci magnetu poznáme sever
 • Položením pravého palce na cívku zjistíme odkud proudí elektřina
 • Ampérovo pravidlo slouží k najití jižního pólu

Látky a tělesa [v prověrkách]

 • Plyny mají lehkou nadváhu proto se můžou pohybovat a pevné látky ne
 • Pevne latky jsou když pan na stůl dás vodu vřitahuje víc síly
 • Difuze znamená že částice vody a kyslíku tak vznikne difuze
 • Brambora když se rozkrojí a dá se k sobě tak drží a to je sloučenina
 • Dvě záporně nabité částice jsou papír a papír
 • Magnet a vlasy se přitahují
 • Dva přístroje k určení světových stran jsou neutralní a severní
 • Feromagnetické látky jsou železo, kabát a nikl

Mechanika plynů [v prověrkách]

 • Tlak vzduchu se měří „rtuťometrem“
 • Torricelli přelil plyn do nádoby a odpařil se
 • Ve vzduchu je větší tlak jak normálně na ulici

Změny skupenství [v prověrkách]

 • Při tání se těleso zatahuje a při tuhnutí se roztahuje
 • Voda začne vřít při 4 °C
 • Nitroglicerin zpusobuje poruchi morku
 • Krystalické látky tají do krystalické síťky
 • Změny skupenství jsou vypařování a zvodnatělní
 • Voda je pára
 • Látky jsou těkavé, protože tečou
 • Krystalické látky netajou (např. led)
 • Požár je přírodní jev, který nastane kapalněním
 • Rozdíl mezi vypařováním a varem je, že var nastává v hrnci

Teplo [v prověrkách]

 • Teplo je tepelný izolant, který nám dává teplo
 • Vnitřní energie tělesa je Jod a pruton
 • Teplota vody v hrnci je -97,92 °C (voda z kohoutku)
 • Teplo je opak zimi
 • Teplota vody v hrnci je 204 °C
 • Kalorimetr slouží k temu k čemu je určen
 • Kalorimetr se skládá z vnitřní elektřiny

Spalovací motory [v prověrkách]

 • Motor má svíčku, stonek, nádobu a tyčku
 • Nevýhoda vznětového motoru je že když někdo málo narazí do auta tak to může vybuchnout
 • 4 pracovní doby zážehového motoru jsou auto, autobus, trolebus, vlak a lokomotiva
 • Dvoudobý motor – 1. sání – nasaje vzduch, 2. vyfukování – vyfoukne vzduch
 • Vznětový motor – vzduch se nasaje, stlačí, nezapálí a vyjde ven
 • Píst zatlačí na elektrickou svíčku a svíčka vybouchne
 • Princip dvoudobého motoru – prostě se ten benzín zapálí a zas jde pryč
 • Střídají se stále dokola čtyři doby – první a druhá
 • Diesloví motor má vstřikovací pípu
 • Vznětový motor – lítá to nahoru a dolů a pak se něco nasaje a vyfukne
 • Dvoudobý motor – stlačuje se a vypařuje
 • Pracovní doby – stlačování, sání, roztání a výfuk
 • Motor je na sviti pyl
 • Vznětový motor – benzín se nahřeje bybuchne a vystřelí
 • Motor zažehne knotek
 • Hořením se uvolňují vytlačeniny
 • Palivo prochází výfukem
 • Dvoudobý motor – palivo je voda
 • Popisi motorů – vznětoví, zážehoví, triska a vífuk
 • Typi motorů – zážehoví a vznětliví, dvojdobí a čtyřdobí, sání, stlačování a rozptýlení
 • Vznětový motor – hodí se tam jiskra, ozve se výbuch a vyfoukne
 • Pracovní postup – sání a fífuk pak exploze
 • Součásti motoru jsou svíčka, výfuk a jiskra
 • Záměny názvů částí motoru: píst = OJKO, výfukový ventil = UCPÁVKA
 • Výfuk – palivo odchází výfukovým pístem

Němčina [v prověrkách]

Pro změnu humor v jiném předmětu než ve fyzice:

 • napiš německy názvy 4 jazyků – Anglish, Rusia, CzechŠtina a Slovakia
 • odpověz na otázky:
  • Wo wohnst du? – Ich gute und du?
  • Wie alt bist du? – Ich alt Music.
  • Woher kommst du? – Nein.
  • Was magst du? – Ich byn Good.
  • Wo wohnst du? – Ich wohne in Kristýna.

Opakování z minulých ročníků [7. – 9.]

 • Tyč přitahuje KRADNĚ NABYTÉ elektrony.
 • Elektrický proud v plynech vede izolant.
 • Vzduch není stlačitelný, ale kapalina ano.
 • Světlo je plove na hladině vody.
 • Tlak utlačovaný uvnitř nádoby tvoří vzduch zvenku kde proudí vduch.
 • Vzduch má větší hustotu než voda.
 • Zvonek se skládá z kovadliny a hřebíku.
 • Mněť je elektrický vodič.
 • Pojistka slouží k tomu, aby zavinila zkratu.
 • Pojistka je proto aby se kabel nerozavil.
 • Měřiče tlaku jsou – metr, grafometr, parometr, plynoměr a Eringelista Toricelli.
 • Pojistka je k záchraně aby nevyhořel obvod.
 • Pojistka slouží k tomu, aby udržovala elektřinu.
 • 1 hodina = 80 sekund
 • 1 hodina = 262910 s
 • 12 minut = 43200 s
 • Vodiče jsou dřevo a plast.
 • Pojistka slouží k tomu aby neshořely jističe.
 • Dva druhy pojistek jsou keramická a dřevěná.
 • Blesk vede proud v kapalinách.
 • V elektrickém článku je salmoniak a bodiak.
 • Pojistka slouží před skratem elektřiny.
 • Proud vedou volné elektronydy.

Vesmír [v prověrkách]

 • Na Uranu se nachází uran
 • Sluneční skvrny jsou části vyhaslého slunce
 • Merkur je kamená planeta z vodíku a hélia
 • Na Marsu je 400 °C a je to plyná planeta
 • Na Merkuru je 220 °C, prší kyselé deště a je to objemná planeta
 • Po Marsu se jmenuje tyčinka z karamelu
 • Slunce má prstence
 • Slunce se skládá z prachu a kamení
 • Slunce se skládá z 91% z uhlíku
 • Od Slunce k Měsíci je to 1000 let
 • Uvnitř Slunce je 1500 °C
 • Korona je sluneční prach
 • Korona Slunce je zmrzlý led
 • Sluneční skvrny – nemoc s UV záření v Austrálii
 • Teplota na povrchu Slunce je 60 °C (prostě málo)
 • Na Merkuru se nedá dýchat
 • Slunce se skládá ze skvrn a tepelného tepla
 • Slunce má 2 měsíce
 • Země má prstenec
 • Sluneční skvrny a sluneční korona jsou nepotřebné věci
 • Slunce se skládá z jádra a slunečních skvrn
 • Venuše je největší růžová planeta
 • Slunce je z lávové hmoty
 • Merkur je kapalná planeta
 • Sluneční skvrny – byli to planety které pohltilo Slunce
 • Meteorit je menší než kosmické těleso, které dopadlo na Zemi
 • Sluneční skvrny jsou chladnější místa na Zemi
 • Mars je plynná planeta
 • Bylo objeveno přes 60 miliónů planetek
 • Planetky jsou zničené planety které napatří do sluneční soustavy
 • Meteor je menší než kosmické těleso
 • Slunce je z jadra a lavi
 • Komety jsou hořící předměty ve vesmíru
 • Venuše je pátá v pořadí a má velice chladné teploty
 • Mars je stejně velký jako Slunce
 • Slunce je z kapalné lávy

Elektrostatika [v prověrkách]

 • při vložení izolantu do elektrického pole vznikne destilovaná voda
 • indukční čáry magnetického pole odděluje kladnou a zápornou stranu
 • Van de Graaffův generátor – výroba statistycké elektroniky
 • k vytvoření el. náboje se používá Moskura
 • k vytvoření el. náboje se používá De wangluv přístroj
 • místo názvu „Elektrostatická indukce“ – Doslerův jev
 • místo názvu „Van de Graaffův generátor“ – Coulombův elektrometr

Světelné jevy [v prověrkách]

 • Odražené těleso je obrácené ale stejné
 • Rychlost světla ve vzduchu je větší než ve skle, protože sklo je uzavřená nádoba s malým prostorem
 • K zatmění Měsíce dojde jednou za 27,5 dní
 • Měsíc se otáčí nebo se stydí
 • Fáze měsíce jsou úsvit, západ a noc
 • Zákon odrazu světla – vždycky dopadá na zem
 • Měsíc obíhá okolo slunce a neotáčí se on
 • Ve skleníku je rychlost světla menší než ve vzduchu
 • Průhledná prostředí jsou sklo a dřevo
 • Zákon odrazu se rovná zákonu dopadu
 • Bod úhlu se rovná bodu odrazu

Zvuk [v prověrkách]

 • Části lidského ucha – boltovec a dubínek
 • Rychlost zvuku v oceli je 7 sekund.
 • Ozvěnu slyšíme, když stojíme 600 metrů od překážky.
 • Ultrazvuk je, když se prozařuje třeba člověk, když bude rodit.
 • Zvuk se dostává do lidského ucha a ten ho zaznamená.
 • Ultrazvuk se v lékařství – netopýří delfíni.
 • 0 decibelů = práh decibelosti, 13 decibelů = práh bolesti
 • Ultrazvuk – mají ho delfín a netopýr a je to sunar
 • Střední ucho = buben a kořen
 • Ultrazvuk je víc jak 20 herců
 • Infrazvuk je zvuk, který je tak tichí, že nejde slyšet.
 • Zvukové izolanty jsou vakuum, papír a sádlo.
 • Vysílač rozkmitá molekuly zvuku.
 • Vodiče zvuku jsou předměty, které vedou elektrický proud.
 • Princip telefonu – v telefonu dráty, do sluchátky se šíří zvuk.
 • Lidské ucho = zvukovod, bubének a kovodílna.
 • Molekuly zvuku narážejí na bubínek a ten rozkmitá kladivo.
 • Ultrazvuk je zvuk, co je nejvíce slyšet.

Tlak a tření [v prověrkách]

 • Koza váží 2500 kg
 • Koza má obsah kopyta 400 m
 • 6 m = 60 m, 4 cm = 40 kPa, 25 kg = 250 kPa
 • Třecí sílu můžeme zvětšit, když máme 2 papíri
 • Hmotnost je 4 cm
 • Obsah je 25 kg
 • Stůl má obsah 9000 m2
 • Zmenšit plochu můžeme i tak že zvětšíme tlakovou plochu
 • Příčinou vzniku třecí síly je, že je to ošoupaný
 • Tlak můžeme zmenšit stykových ploch

Newtonovy zákony [v prověrkách]

 • Zákon síly: Míchačka se točí někde přepne čudlík a začne se toči opačným směrem
 • Zákon síly: Je kopec je tlusti človek Tak jede richleš nez den druhe
 • Zákon akce a reakce: Dáš nědomu pěsti do običeje a bude mit deformační silu
 • Zákon síly: Pokut působíme na těleso delší dobu tak jeho rychlost změní a když je to těleso hmotnost tak se změní a potom spomalý a zastaví
 • Zákon setrvačnosti: Těleso může být v klidu pokud v rovnomezné pozici tak se nesmění (neotočí) a pokud není tak se otočí př obsz
 • Zákon akce a reakce: Kopneš do nitě do zdi a niť se vrátí k tobě
 • Zákon akce a reakce: Když první působí na druhé těleso stejnou silou je stejná reakce
 • Zákon setrvačnosti: Těleso je v setrvačnosti pokud na něj nepůsobí síly přímočarého rovnočarého
 • Zákon síly: Pokud třeba bouchnu do banánu tak ho deformuji
 • Zákon setrvačnosti: Pokud je těleso klidné je v pohybu
 • BONUS (dadaistická odpověď na otázku „Jak zní zákon setrvačnosti“): Těleso setrvačnosti pohybu nebo rovnovážná a přímo čará. Jestliže nejsou žádná tělesa silou nebo síly působí těleso. Jsou rovnovážná.

 

A na závěr trochu reality

Historie výuky matematiky (doufejme, že v USA)

 1. Výuka matematiky v 50. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.
  Jaký je jeho zisk?
 2. Výuka matematiky v 70. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 80 dolarů.
  Jaký je jeho zisk?
 3. Výuka matematiky v 80. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 80 dolarů.
  Docílil zisku?
  Ano nebo Ne
 4. Výuka matematiky v 90. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 80 dolarů a jeho zisk je 20 dolarů.
  Vaše zadání: Podtrhněte číslo 20.
 5. Výuka matematiky po roce 2000
  Dřevorubec porazí krásný les, protože je sobecký, bezohledný a nezajímá ho ochrana životního prostředí zvířat ani ochrana našich lesů.
  Činí tak proto, aby dosáhl zisku 20 dolarů.
  Co si myslíte o tomto způsobu obživy?
  Námět na celotřídní diskusi po odpovědi na tuto otázku:
  Jak se cítí ptáci a veverky, když dřevorubec podřezává jejich domovy?
  (Žádná odpověď není špatná, neobávejte se ale svobodně vyjádřit své pocity, tedy hněv, rozhořčení, pocit méněcennosti, bezmoci atd.)
  Pokud budete po skončení zkoušky potřebovat akční poradu, jsou vám k dispozici poradci, kteří vám pomohou se přizpůsobit zpět do reálného světa.
 6. Výuka matematiky v roce 2050

باهن نم داولراك عيبت وريشتاه فيك .ًارالود 80 وه جاتنإلا ةفلكت .رالود 100 ؟ملو لاملا نمريثكل