Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 607× )

 

Řád mateřské školy (staženo 262× )

 

Řád školní družiny (staženo 259× )

 

Řád školní jídelny (staženo 241× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 235× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 213× )

 

Provozní řád hřiště - Palackého (staženo 1×)

 

Provozní řád hřiště - Čechovice (staženo 1×)

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 328× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 240× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 263× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 184× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 269× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 260× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 287× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 200× )

 

Žádosti, formuláře, směrnice

Žádost o přestup (staženo 270× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 227× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 251× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 246× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 171× )

 

Směrnice k vyřizování stížností (staženo 33× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 259× )

 

Vzor vyplněného zápisového lístku (staženo 4× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 259× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 226× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 213× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 197× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 185× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 229× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 204× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 229× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 259× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 (staženo 17× )

 

Výroční zpráva podle IZ 106-2017 (staženo 118× )

 

Povinně zveřejňované informace (staženo 162× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 157× )

 

Organizační schéma školy (staženo 156× )

 

  • Rozpočet

Rozpočet ZŠ Palackého 2019 (staženo 44× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019 (staženo 42× )

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 164× )

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 132× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 125× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 215× )