Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 633× )

 

Řád mateřské školy (staženo 276× )

 

Řád školní družiny (staženo 277× )

 

Řád školní jídelny (staženo 255× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 246× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 222× )

 

Provozní řád hřiště - Palackého (staženo 11× )

 

Provozní řád hřiště - Čechovice (staženo 15× )

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 348× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 254× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 276× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 195× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 278× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 270× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 298× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 206× )

 

Žádosti, formuláře, směrnice

Žádost o přestup (staženo 302× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 240× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 266× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 256× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 179× )

 

Směrnice k vyřizování stížností (staženo 44× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 277× )

 

Vzor vyplněného zápisového lístku (staženo 20× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 271× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 237× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 224× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 211× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 198× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 241× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 214× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017 - 2018 (staženo 8× )

 

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 239× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 273× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 (staženo 27× )

 

Výroční zpráva podle IZ 106-2017 (staženo 124× )

 

Povinně zveřejňované informace (staženo 171× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 162× )

 

Organizační schéma školy (staženo 163× )

 

  • Rozpočet

Rozpočet ZŠ Palackého 2019 (staženo 52× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019 (staženo 49× )

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 169× )

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 136× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 133× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 222× )