Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 212× )

 

Řád mateřské školy (staženo 64× )

 

Řád školní družiny (staženo 68× )

 

Řád školní jídelny (staženo 61× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 67× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 57× )

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 150× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 112× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 90× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 71× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 100× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 87× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 77× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 61× )

 

Žádosti – formuláře

Žádost o přestup (staženo 76× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 72× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 91× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 88× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 27× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 126× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 120× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 86× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 81× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 75× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 71× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 77× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 83× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 61× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 123× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Povinně zveřejňované informace (staženo 38× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 37× )

 

Organizační schéma školy (staženo 40× )

 

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 58× )

 

  • Rozpočet

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 8× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 11× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 89× )