Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 516× )

 

Řád mateřské školy (staženo 243× )

 

Řád školní družiny (staženo 240× )

 

Řád školní jídelny (staženo 228× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 217× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 198× )

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 297× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 215× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 244× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 172× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 247× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 234× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 266× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 182× )

 

Žádosti – formuláře

Žádost o přestup (staženo 228× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 198× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 223× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 216× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 144× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 243× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 238× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 209× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 194× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 180× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 167× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 194× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 181× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 206× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 242× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva podle IZ 106-2017 (staženo 98× )

 

Povinně zveřejňované informace (staženo 146× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 143× )

 

Organizační schéma školy (staženo 141× )

 

  • Rozpočet

Rozpočet ZŠ Palackého 2019 (staženo 24× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019 (staženo 20× )

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 150× )

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 119× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 111× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 196× )