Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 577× )

 

Řád mateřské školy (staženo 256× )

 

Řád školní družiny (staženo 250× )

 

Řád školní jídelny (staženo 236× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 228× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 205× )

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 319× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 231× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 255× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 179× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 255× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 243× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 275× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 194× )

 

Žádosti, formuláře, směrnice

Žádost o přestup (staženo 254× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 213× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 233× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 231× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 159× )

 

Směrnice k vyřizování stížností (staženo 21× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 252× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 249× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 220× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 207× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 194× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 179× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 222× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 194× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 218× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 253× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 (staženo 5× )

 

Výroční zpráva podle IZ 106-2017 (staženo 112× )

 

Povinně zveřejňované informace (staženo 153× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 150× )

 

Organizační schéma školy (staženo 151× )

 

  • Rozpočet

Rozpočet ZŠ Palackého 2019 (staženo 38× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2019 (staženo 35× )

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 160× )

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 126× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 121× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 208× )