Kroužky a doučování

Kroužky

Šikovné ruce Nesvadbíková J. čtvrtek 14:00-15:30
Zpíváme pro radost Sovišová M. úterý 14:15 – 15:00
Keramika Šišková L. úterý 15:00 – 16:00
Keramika Šišková L. středa 15:00 – 16:00
Keramika Krejčová pondělí 13,00 – 15,00
Keramika Černá středa 13,00 – 15,00
Veselé pískání Zehnalová pátek 13,00 – 14,00
Sportovní hry Zehnalová úterý 14,00 – 15,00
Dramatický Švédová středa 13,00 – 14,00
Stolní tenis Šťastný čtvrtek 13,15 – 14,15
Turistický Hubáčková M. pátek 13:30 – 14:30
Deskové hry Zehnalová R. pondělí 13,30 – 15,00
Čtenářský klub Michalíková J. úterý 12,30 – 14,00
Čtenářský klub Dlabal O. čtvrtek 12:45 – 14:15
Deskové hry Maulerová B. čtvrtek13:15 – 14:45
Čtenářský klub Kadlčíková M. středa 13:00 – 14:30
Čtenářský klub Hauserová L. středa 13:00 – 14:30
Logopedie hrou J. Černá úterý 11,45 – 12,15
Čtenářský a dramatický H. Švédová úterý 14,00 – 15,00
Čtenářský a dramatický H. Švédová středa 14,00 – 15,00
Hrajeme si a zpíváme anglicky M. Hubáčková čtvrtek 13:00 – 13:
Angličtina hrou 4.A,B R. Kašinová středa 7,15 – 7,45
Angličtina hrou 3. A,B R. Kašinová pondělí 13,00 – 13,30
Angličtina hrou 4.C K. Albrechtová středa 13.00 – 13.30
Angličtina hrou 3.C M. Kadlčíková čtvrtek 13.00 – 13.30
Poznáváme přírodu M. Hubáčková pondělí 12:45 – 13:45
Prevence civilizačních chorob M. Fialová čtvrtek 13:30 – 14:00
Barevné změny J. Nesvadbíková čtvrtek 14:00 – 15:30 2x měs.
S turistikou za poznáváním přírody M. Petyrková čtvrtek 1x za měs.13 – 17
Malí průzkumníci R. Velešíková středa 1x za měs. 13 – 17
Zábavná matematika J. Mikešová pondělí 12:40 – 13:10
Příprava na PZ 9.A,C D. Navrátil čtvrtek 13:50 – 14:20
Příprava na PZ 9.ročník D. Navrátil úterý 12:40 – 13:10
Logické hry R. Zdráhalová úterý 12,30 – 13:00
Logické hry R. Zdráhalová úterý 13:00 – 13:30
Malujeme na PC M. ŠEFROVÁ úterý 12,30 – 13,00
Malujeme na PC M. ŠEFROVÁ úterý 13,00 – 13,30
Bezpečný internet 5.ročník J. Mikešová pondělí 14:00-14:30
Tvorba časopisu IT-POSTŘEH J. Komárová čtvrtek 14:00- 15:00

Doučování

Matematika – 5. A O. Dlabal středa 13:45 – 14:30
Matematika – 6. ročník J. Mikešová pondělí 13:10 – 13:40
Matematika – 8.A M. Kytlicová úterý 14:00 – 14:30
Matematika 7.C V. Tylová pátek 7:10 – 7: 40
Matematika 9.A,C V. Grygarová úterý 7:10 – 7:40
Informatika M. Sika úterý 13:00-13:30
Angličtina na PC 8.ročník Ľ. Příkaská středa 13:30 – 14:00
Příprava na PZ na pc 9.B ČJ L. Vopalecká čtvrtek 13:45 – 14:30
Matematika hravě na PC 8.C V. Tylová úterý 13:00 – 13:30
Příprava na PZ na pc 9.A,C ČJ J.Komárová (2) úterý 14:00- 14:30
Ree 6.C,B B. Kovářová úterý 12.45 – 13.30
Hry s textem-PI logo R. Laurenčíková čtvrtek 13,10 – 13,55
Ree6.A,C(PI) L. Vopalecká pátek 13:45 – 14:30
Ree 7.A(PI) N.Jehlářová pátek 13:45 – 14:15
Ree 9.B,C+8.A B. Kovářová čtvrtek 13.40 – 14.25
Nj  8.,9 ročník R. Korbelová úterý 7:15 – 7: 45
Aj 5. ročník P. Odložilová středa 12:40 – 13:10
Aj  7. ročník H. Juřenová středa 7:20 – 7:50
Aj  6. ročník Ľ. Příkaská úterý 13:00 – 13:30
Nj 7.,8 ročník M. Holec čtvrtek 7:15 – 7:45
Přírodověda 4.A H. Krejčová čtvrtek 12,30 – 13,00
Prvouka 3.B J. Vychodilová čtvrtek 12,45 – 13,15
Vlastivěda 4. ročník B. Zbořilová pátek 7,15 – 7,45
Přírodověda 5. ročník M. Hubáčková středa 12:45 – 13:30
 Přírodopis P. Šťastný pátek 14:00 – 14:45