Matematika pro 1. a 2. ročník

Pokud máte zájem o vytvořené digitální učební materiály, kontaktujte autora na  uc.pracharova@centrum.cz

  Porovnávání prvků a čísel.

Geometrie – geometrické tvary.

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 10.

Počítání do pěti, přiřazování prvků, hledání správného počtu, Kimova hra.

Sčítání a odčítání do 100 na praktických příkladech. Nákup. Které potraviny patří ke zdravé výživě, které jsou nevhodné – opakování prvouky.

Porovnávání prvků, přiřazování znamének <, >, =.

Počítání prvků větších než 10, porovnávání a přiřazování.

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku.   Písemné sčítání a odčítání.

Co už víme o čase, orientace v čase, využívání jednotek času (hodiny, minuty, vteřiny).

Geometrie – geometrická tělesa

Odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

Vyvozování násobení sedmi, pojmenování čísel.

Sčítání s přechodem přes desítku pomocí rozkladu.

Slovní úlohy typu o n- více, o n – méně. Jednoduchý zápis.

Vyvozování dělení sedmi, pojmenování čísel.

Procvičování násobků 2,3,4,6,7.

Procvičování odčítání do dvaceti, sčítání a odčítání, doplňování znamének. Domino.

Porovnávání obrázků – hledání rozdílů.

Sčítání a odčítání do 10, přiřazování příkladů k obrázkům.