Metodik prevence

Svoji pomoc nabízí žákům i rodičům metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Eva Najbrová

v úředních hodinách

pondělí 11.45 – 12.15

pátek 9.55 – 10.30

Možnost jiného termínu na základě domluvy.

metodikprevence@palacka.com

Metodik prevence nabízí:
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (odkaz na vhodné odborné pracoviště).

 

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 214× )

Preventivní program proti šikanování (staženo 203× )

Bezpečně na internetu (staženo 213× )

Vaše dítě na internetu (staženo 152× )

Problémové hráčství přes internet (staženo 118× )