Metodik prevence

Svoji pomoc nabízí žákům i rodičům metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Eva Najbrová

v úředních hodinách

úterý 8.50 – 9.20

pátek 10.50 – 11.20

Možnost jiného termínu na základě domluvy.

metodikprevence@palacka.com

Metodik prevence nabízí:
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (odkaz na vhodné odborné pracoviště).

 

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 225× )

Preventivní program proti šikanování (staženo 210× )

Bezpečně na internetu (staženo 237× )

Vaše dítě na internetu (staženo 165× )

Problémové hráčství přes internet (staženo 128× )