Odborné učebny

Fyzika

Chemie

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách

EU - ROPStatutární město Prostějov zahájilo v červnu 2013 realizaci projektu rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše schválené dotace na tento projekt činí cca 13,2 mil. Kč.

Realizací projektu došlo k modernizaci celkem 15 odborných učeben na prostějovských základních školách – do projektu byly zapojeny ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ Majakovského, ZŠ Kollárova, ZŠ E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova. Rekonstruovány byly učebny sloužící výuce přírodovědných předmětů – učebny fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. V učebnách došlo k rekonstrukci rozvodů elektřiny, datových sítí a stávajících podlah. Zcela nově byla řešena zatemňovací technika oken, lavice, pracovní stoly a katedry a v učebnách byly osazeny kromě klasických tabulí i interaktivní multimediální tabule.

Ukončení stavebních prací proběhlo v prosinci 2013.

https://www.traditionrolex.com/10