Školní družina na Skálovce

Jak před Vánocemi slíbily, navštívily děti ze školní družiny na Skálovce Dům seniorů v Nerudově ulici i na Velikonoce. Kluci si s sebou přinesli pomlázky a vymrskali babičky, společně s děvčaty zpívali písničky pro radost a k přivolání pěkného jarního počasí. Velmi mile je překvapilo, když jedna babička zase zazpívala jim. K radostné náladě přispělo i rozdávání přáníček, které děti vyrobily, pro ně zase byla nachystaná sladká odměna.

FOTKY

Návštěva hvězdárny

Po jarních prázdninách třetáci z Čechovic navštívili hvězdárnu v Prostějově. Učivo o neživé přírodě si tak názorně doplnili formou poutavého vyprávění o Sluneční soustavě. Vzhledem k příznivému počasí naše návštěva byla obohacena pozorováním Slunce různými typy dalekohledů.

FOTKY

Jeviště – hlediště – porota

už chybí jen zmínit seznam  jmen recitujících a můžeme začít.

8. března bylo jako tradičně na naší škole v tomto období zahájeno soutěžní setkání všech, kteří si oblíbili krásu veršů a recitaci vybraných textů. Literární učebna se postupně zaplňovala posluchači a příznivci z řad fanoušků vystupujících. Těšili jsme se i z přítomnosti rodičů, kteří nás přišli podpořit a zatleskat úspěchům na prknech našeho uměleckého podia. Soutěžili jsme jako každý rok ve dvou kategoriích.  Na podium vystoupilo a nabídlo interpretaci textů celkem 14 soutěžících.

Do poroty zasedly naše paní učitelky z jazyka českého a chopily se nelehké úlohy vybrat nejlepší z nás. Naučit se perfektně text zpaměti je zcela jistě velmi důležitý krok, ale k vítězství nestačí. Takže porota přihlížela pochopitelně k tomu, jak zapůsobilo vystoupení jako celek ve své dokonalosti mluveného slova. Snažili se všichni, ale výhra a postup do okresního kola mohla patřit jen tomu, který si zasloužil největší a nejdelší potlesk.

Letošní setkání milovníků přednesu zapíše jména těchto recitátorů:

3. kategorie – 6. a 7. ročník

1. místo   Alex Přecechtěl, 7.B

2. místo   Vojtěch Jančík, 7.C

3. místo   Klára Pospíšilová, 7.D

4. kategorie – 8. a 9. ročník

 1. místo   Klára Faltýnková, 9.A

 2. místo   Marta Karafiátová, 9.C

 3. místo   Adéla Svobodová, 9.C

Blahopřejeme!                                   FOTKY

Připojujeme zároveň přání úspěchu v okresním kole, které se uskuteční 27. 3. 2018 v sálech  DUHY.

Školní družina – Karneval a zimní malování

Hry a soutěže, zpěv, hudba a tanec – takový byl náš parádní karneval, kterým jsme ve středu 28. 2. ukončili únorové aktivity ve školní družině na Skálovce.

FOTKY

Letošní zima nám nedovolila ani postavit sněhuláky, tak jsme si aspoň na vycházce malovali pro radost do sněhového poprašku.

FOTKY

Jak roste chléb

Děti ze 3. B si v pondělí 26. 2. v Ekocentru IRIS vyslechly vyprávění o tom, co všechno roste na poli a jaké práce je nutné udělat během roku, aby byla pole úrodná. Děti mohly vidět jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely si mlít obilí a nakonec uhnětly těsto, ze kterého se stala vlastnoručně upečená svačinka ve formě chlebového šneku.

FOTKY

Recitační soutěž – 1. stupeň

Ve středu 14. 2. se v budově 1. stupně na Skálově náměstí již tradičně konalo školní kolo recitační  soutěže Dětská scéna. Jako každý rok byla účast hojná a úroveň vysoká. Padesátka účastníků soutěžila ve třech kategoriích. Samostatnou nepostupovou skupinu tvořili žáci prvních tříd. Recitovali s chutí a zápalem a porotě z řad paní učitelek se prvňáčci moc líbili. Rozhodla se udělit dvě čestná uznání Nikole Malíkové a Kamile Pospíšilové a první místo rozdělila hned pěti dětem: Natálii Hafnerové, Izabele Pončové, Janu Nečasovi, Adéle Ovčáčkové a Tadeáši Minářovi. První kategorii s postupem do okresního kola tvořili žáci druhých a třetích tříd. Tato kategorie byla nejpočetnější a porota měla těžký úkol, aby z tolika dětí vybrala ty nejlepší. Čestné uznání dostali Lucie Tesaříková, Kristýna Samkin, Michal Krahulec a Kamila Chammas. Na třetím místě se umístily Veronika Motalová a Kateřina Ficová, druhé místo získal Štěpán Kobylka a vítězem první kategorie se stal Adam Francírek. Zástupci druhé kategorie dokázali, že jsou už starší a zkušenější. Děti ze čtvrtých a pátých tříd si vybraly většinou delší a náročnější texty, někteří básně, jiní ukázky prózy. Jejich výkony byly velmi pěkné a určitě budou dobře reprezentovat školu v okresním kole soutěže. Čestné uznání získaly Adéla Hořavová, Jana Žilková, Liliana Pončová a Klára Tesaříková. Třetí místo obsadila Svatava Krásna, druhá byla Viktoria Chammas a o první místo se dělí Jan Vrtal a Bára Opavská. Všem recitátorům přejeme hodně příjemných zážitků při dalším setkávání se s literaturou a postupujícím hodně úspěchů v dalších kolech soutěže Dětská scéna.

FOTKY

Tajemství lesa

Děti ze třetích tříd se v tomto skvěle připraveném programu Ekocentra IRIS dozvěděly o významu lesa. Skládaly lesní puzzle, zahrály si lesní pexetrio, osahaly si rostlinné i živočišné pozůstatky, které mohou najít v lese a poznávaly zvuky, které mohou v lese slyšet. Dopoledne strávené „v lese“ se jim moc líbilo.

Pravěk a historické osobnosti

Děti z prvního stupně měly možnost zúčastnit se interaktivní přednášky o pravěku. Dozvěděly se, ti starší si zopakovaly, zajímavosti o pravěku. Tělocvična na Skálově náměstí se zaplnila napodobeninami pravěkých zvířat, lidských obydlí, soškami, které si naši předkové vyráběli. Na závěr programu si děti mohly vyzkoušet podrtit obilí, vyrobit boty z kůže nebo prohlédnout zblízka mamuta.

FOTKY

Starší spolužáci na Palackého třídě si zopakovali své znalosti české historie od Sámovy říše až po současnost. Vyslechli poutavé vyprávění o všech významných osobnostech našich dějin. V tělocvičně se také setkali s voskovými figurínami v nadživotních velikostech např. Marie Terezie, Jana Žižky, T. G. Masaryka či Karla IV. a mnoha dalších. Výstava se dětem moc líbila.

FOTKY

ZŠ Palackého opět pomáhala – tentokrát psímu hospicu

Na přelomu roku 2017 a 2018 se v naší škole konal další ročník již tradiční akce „VOŘÍŠEK“. V rámci této akce se žáci naší školy rozhodli pomoci starým, opuštěným a nemocným pejskům z psího hospicu „Dejte nám šanci“ (www.dejtenamsanci.cz) v Bukovince nedaleko Vyškova. Od 15. 11. 2017 do 15.1.2018 organizátoři této sbírky (třída 8. C) vybírali od ostatních žáků různé psí krmivo –  granule, konzervy, pamlsky, paštiky, dále pak i přikrývky a hračky. Díky opravdu většinovému zapojení  žáků a dětí naší školy se vybrala naprosto neuvěřitelná téměř jedna tuna psích dobrot – cca 300 kg granulí, 300 velkých masových konzerv (1250g/ks) asi 100 menších konzerv (415g/ks), 200 ks paštik (400g/ks), 50 kg piškotů, nespočet menších paštik, psích masových kapsiček, obrovské množství psích pamlsků, hraček a přikrývek potřebných pro nemocné pejsky. Vzhledem k tomu, že se nám tato akce opravdu povedla, navštívila naši školu i Česká televize (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221300003/video/597890) a natočila reportáž do pořadu „Chcete mě“. Celý příspěvek

Půjčování knížek děti láká stále více….

     Naše budova na Palackého ulici má krásnou Literární učebnu. Je zde plno neobvyklých a zajímavých věcí, které dětem pomáhají najít vztah k literatuře. V místnosti se např. nachází pódium, kde se děti učí recitovat, nebo koutek věnovaný Jiřímu Wolkerovi, na všech zdech visí portréty našich i zahraničních spisovatelů, ale hlavně všude „voní“ knihy. Knížky jsou po obvodu učebny umístěné v regálech a přehledně rozdělené do různých sekcí – encyklopedie, verneovky, dívčí romány, foglarovky …….

    Každý pátek o hlavní přestávce mají děti možnost do Literární učebny přijít. Mohou si zde s kamarádem jen tak posedět a popovídat v tomto pěkném prostředí, a nebo si přijdou půjčit některou knížku. Velice nás těší zájem žáků o tuto službu, kterou škola bezplatně všem nabízí.

     Za 1. pololetí tohoto školního roku jsme půjčili 78 knížek, což je číslo opravdu velmi vysoké. Pro porovnání – za loňský celý školní rok se půjčilo cca 100 knih. Doufáme, že si cestu ke knížkám najde plno nových čtenářů a budeme se na všechny těšit .