Jarní aktivity ve ŠD v Čechovicích

Lektorky z ekocentra IRIS si pro nás i v jarních měsících připravily krásné programy. V prvním z nich nás vzaly do vesmíru mezi hvězdy a souhvězdí. Formou her jsme získali mnoho nových vědomostí o hvězdách a vesmíru, a také jsme si jednu hvězdu na památku vyrobili.

FOTKY

A při další návštěvě se z nás stali malí botanici a zkoumali jsme jarní květiny, ale středem našeho zájmu byly hlavně bylinky. K čemu nám slouží? Jak lečí? Co se z nich vyrábí? Jaké je jejich domácí využití atd. Nakonec jsme si sami připravili úžasně chutnou pomazánku z medvědího česneku a řeřichy. A protože dětem moc chutnalo, nezůstal ani drobeček.

FOTKY

Barevný den v družince na Skálovce

Velikonoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Přinášejí jaro, sluníčko, teplo a dobrou náladu. Představují novou sílu, zrod nového života….proto jsou symbolem vajíčka a všechna mláďata. Také u nás v družince jsme tyto svátky vítali. Připomínali jsme si různé tradice a zvyky, zdobili třídy a malovali vajíčka. Pro dobrou náladu jsme se ve středu 17. dubna oblékli do barevných triček, abychom vypadali jako ta barevná vajíčka. Spolu jsme se v jednotlivých odděleních vyfotili a  naučili se i nové koledy.

FOTKY

Biokoridor Hloučela

Žáci pátých tříd se vypravili do biokoridoru Hloučela, kde zažili zábavné i poučné dopoledne pod vedením Ekocentra IRIS. Hravou formou získali nové vědomosti o místě, které dobře znají. Seznámili se s historií tohoto místa, s jeho faunou i florou. Poznávali rostliny, lovili a pozorovali vodní živočichy a zahráli si skupinové hry s přírodovědnou tematikou.

FOTKY 5. A               FOTKY 5. B

Velikonoční jarmark vědy a techniky

Velikonoční jarmark vědy a techniky ve Zlaté bráně, kterou pořádalo sdružení Geniátor, se uskutečnilo minulý týden a akce se zúčastnily třídy 4. B a 3. A. Děti se  výborně bavily, udělaly si nějaké pokusy z fyziky a chemie,  vyráběly mlhu, vytahovaly ježka z klece nebo klíč ze zámku, vyrobily si velikonoční přání a namalovaly kraslici, vyrobily si brýle, aby viděly jako hmyz, zahrály si logické hry nebo také vstoupily do pohádky Hrnečku, vař! Všem se akce moc líbila.

FOTKY

Děti z družinky na Skálovce zdobily velikonoční stromek

Už několik let se na náměstí TGM v Prostějově udržuje tradice zdobení velikonočních stromků. O výzdobu se postarají vždy děti z různých typů škol. Z naší družinky si letos toto vzali na starosti kluci a holky ze 3. oddělení s paní vychovatelkou Veronikou Machýčkovou. Vyráběli papírové ozdoby s jarní tématikou , které pak dali do fólie, aby byly dlouho pěkné a přečkaly i nepřízeň počasí. Společně s ostatními tak přispěli ke krásně vyzdobenému náměstí a velikonoční atmosféře.

FOTKY

Úklid Hloučely

V sobou 6. dubna se na řadě míst v naší zemi uklízelo a pomáhalo přírodě . Děti a pedagogové z Čechovic se připojili k projektu,, Uklízíme Česko“.   Vydali  jsme se do lesoparku Hloučela,kde každoroční jarní úklid pořádá Ekocentrum Iris. Každý účastník dostal pracovní rukavice, igelitové tašky na sběr odpadu a vyrazili jsme do vytyčeného prostoru. Děti společně s rodiči pracovali s nadšením a brzy  se nám podařilo vyčistit  okolí říčky  od odpadků. Na  závěr jsme si popovídali u ohně a opekli špekáčky.

FOTKY

Ferda Mravenec

Ve čtvrtek dne 21. 3. 2019 se třída 3. A vypravila na program Ferda Mravenec do místního Ekocentra Iris. Zde se žáci nejdříve naučili dělit některé ze živočichů do třídy savců, obojživelníků či do třídy hmyzu. A jak již název programu napovídá, nejvíce se žáci dozvěděli právě o hmyzu a mravencích. Celým programem děti provázel Ferda Mravenec, který prozradil třeba to, jak to mají v mraveništi, čím se živí a z jakých částí se skládá jejich tělo. Program se dětem moc líbil a do školy odcházely spokojené a s novými vědomostmi!

Pyžamový a ponožkový den ve 3. A

Ve třídě 3. A nelelkujeme a i malými činy pomáháme a podporujeme. Příkladem může být Ponožkový den, který jsme u nás ve třídě zorganizovali ve čtvrtek dne 21. 3. 2019 na podporu Světového dne Downova syndromu, či o týden později realizovaný Pyžamový den na počest Mezinárodního dne zdravého spánku. Obě dvě akce jsme si moc užili a učení nás o to více bavilo! 🙂

FOTKY