Zápis do 1. ročníku 2020 – 2021

Postup zápisu žáka do 1. ročníku:

  1.  Stáhněte si soubor s informacemi a kritérii přijetí

Informace a kritéria zápisu do 1. tříd ZŠ 2020 (staženo 546× )

2.  Vyplňte elektronickou žádost o zápis do 1. ročníku zde:

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

(odkaz je platný pouze v době od 10. 4. do 24. 4. 2020)

3.  Po vyplnění elektronické žádosti Vám bude nabídnuto stažení předvyplněné přihlášky, kterou je nutno vytisknout, doplnit chybějící údaje a do 5 dnů doručit do školy.

4.  Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, přiložte k žádosti následující formulář:

Žádost o odklad PŠD (staženo 375× )

5. Nemůžete-li z nějakého důvodu vyplnit elektronickou žádost o zápis, vytiskněte a vyplňte tento formulář:

Přihláška k zápisu ve formátu docx (staženo 137× )

Přihláška k zápisu ve formátu pdf (staženo 390× )

!!! Vystavování potvrzení žádostí o ošetřovné !!!

Vzhledem k rozhodnutí vlády rozšířit možnost čerpání ošetřovného až do dovršení 13. roku dítěte a nutnosti omezit osobní styk osob na minimum jsme se rozhodli od pondělí 23. 3. 2020 vyřizovat žádosti o potvrzení o uzavření školy v souvislosti s OČR i elektronicky na nově zřízené e-mailové adrese: 
Na tuto adresu nám zašlete žádost, uveďte jméno dítěte a třídu  a my Vám přednostně v úředních hodinách na ZŠ, Palackého 14, tj. Po a St  v 8:00 – 11:00 hodin, zašleme potvrzení elektronicky (naskenované). 
Pokud  Vám nelze zaslat potvrzení elektronicky, stále si ho můžete osobně vyzvednout v úředních hodinách na ZŠ, Skálovo nám. 5, tj. Po, St, Čt v 8:00 – 11:00 hodin.

!!! Provoz MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání zcela zrušen !!!

Na základě rozhodnutí zřizovatele jsou všechny MŠ zřizované statuárním městem Prostějov od středy 18. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.  

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

Potvrzení pro vystavení OČR z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout ve své MŠ ve dnech 18. – 20. 3 2020 od 8:00 do 12:00 hodin, od následujícího týdne pak tamtéž v úředních hodinách Po, St – 8:00 – 11:00 hodin. V nutných případech lze řešit individuálně na následujících telefonních číslech:

MŠ, Mánesova 15:       731514170

MŠ, ul. 5. května 7:     730854473

Nouzový stav

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od dnešních 14 hodin škola s okamžitou platností až do odvolání ruší pronájmy svých tělocvičen v budovách na Palackého ulici a Skálově náměstí.

!!! Mimořádně důležité !!!

Ná základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 10. 3. 2020 se na ZŠ ruší výuka počínaje středou 11. 3. 2020 až do odvolání, v MŠ prozatím provoz nepřerušen. Všichni žáci naší základní školy stravující se ve školní jídelně mají od zítřka, tj. 11. 3. 2020, hromadně odhlášené obědy na ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24.

O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat prostřednictvím našich webových stránek, ohledně učiva budou v příštích dnech zákonné zástupce kontaktovat TU prostřednictvím e-mailu.

Žonglérské dílny v Čechovicích

Ve čtvrtek 20. 2. za námi do ŠD přijel pan Jiří Sadila se svými žonglérskými dílnami. Nejprve nám ukázal a předvedl všechny pomůcky, a rovněž nám vysvětlil, jak s nimi zacházet. No a potom už začala ta pravá cirkusová zábava. Děti si mohly všechny pomůcky vyzkoušet. Například žonglování s talíři, kužely, šátky, kruhy, míči, diabolem atd. Za chvíli to v Sokolovně vypadalo jako v opravdovém cirkusu. Nejvíce zájmu a nadšení vzbudila minikola, šlapadla, jednokolky a válce. Celé odpoledne jsme se učili žonglérským kouskům a moc nás to bavilo.  Děkujeme panu Sadilovi za krásnou cirkusáckou lekci a už se moc těšíme na další setkání.

FOTKY

Recitační soutěž v Čechovicích

Ve středu 19. února se ve škole v Čechovicích konala  tradiční  recitační soutěž.  Děti se naučily básně dle svého výběru a nejdříve si svoje recitátorské schopnosti vyzkoušely ve třídách. Ve školním kole se soutěžilo ve 3 kategoriích – 1. třída, 2. a 3. třída a  4. třída. Děti byly vzorně připravené, porota (dospělá  i  dětská) měla velmi těžké rozhodování. A jak to dopadlo?

  1. třída

1. místo –   Klára Uherková    2. místo – Simona Haluzová    3. místo –  Laura Popelková

  1. a 3. třída

1. místo – Josef Vašků    2. místo – Petr Zapletal   3. místo – Tobias Šebák a Nelly Vyroubalová

  1. třída

1. místo – Jolana Galíčková   2. místo – Lucie Tylová   3. místo – Matyáš Franc

FOTKY

Lesní program ve ŠD v Čechovicích

Ve středu 22. 1. nás ve školní družině čekal zajímavý program ekocentra IRIS – tentokrát na téma Les. Povídali jsme si o lese a jeho významu pro člověka, o životě v lese a pobytových znameních. Pomocí her aktivit se děti dozvěděly mnoho zajímavostí: např. poznávali pomoci hmatu různé přírodniny, prošli se po tajemném chodníčku, rozeznávali zvířata pomocí jejich hlasu a stop, sestavovali puzzle a vyrobili si i malý dárek. Jako vždy se nám program velmi líbil a těšíme se na další setkání.

FOTKY