Den dětí v Čechovicích

Dne 31. 5. jsme pro děti ze ŠD uspořádaly zábavné soutěžní odpoledne ke Dni dětí. Sešli jsme se v prostorách školního dvora a hřiště, kde se pro žáčky v 1.části odpoledne otevřela různá stanoviště. (např. strašidelný kriket, střelba prakem, hod na cíl atd.)
V 2.časti nás čekalo soutěžní klání, ve kterém se všechna tři oddělení utkala mezi sebou.
Na děti čekaly tři závodivé hry – „automobilové závody“, přenášení vody a „koňské dostihy“
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězného družstva. A jak to dopadlo?

1. místo – 3.oddělení – MIMONI
2. místo – 2.oddělení – VRABČÁCI
3. místo – 1.oddělení – BUBLINKY

A hned v dalším týdnu oslava Dne dětí pokračovala soutěžním dopolednem. Žáci 9. C si vzali na starost organizaci celého dopoledne. Připravili si pro děti řadu sportovních i vědomostních soutěží. Všem zúčastněným patří velké poděkování, dětem se v soutěžním klání dařilo a hlavně je velmi zaujalo.

FOTKY               FOTKY-ŠD

Hydrobiologie

V úterý 12. 6. se žáci 5. B vydali prozkoumat spolu s Ekocentrem IRIS říčku Hloučelu. Třídily živočichy i rostliny, které v biokoridoru Hloučela můžeme vidět. Lovili vodní živočichy, poznávaly květiny, luštili hádanky a skládali puzzle. Z výukového programu se  žáci vrátili zpět do školy nabiti novými vědomostmi.

FOTKY

Dramatický kroužek 2018

V pátek 8. 6. 2018 jsme se zúčastnili každoročního vystoupení dramatického kroužku na Skálovce. Byla to tři skvělá představení, ve kterých se děti z 1. – 5. tříd snažily o co nejlepší výstup s „výpomocí“ paní učitelky Švédové. V prvním vystoupení nám žáci z prvních tříd ukázali, jak to chodí s abecedou. Ve druhém děti z 2. – 3. tříd sehrály pohádku O řepě, kde jsme si mohli vybrat, jaký konec by se nám líbil. V posledním příběhu se pan Jan Hloupý vydal do světa plného dobrodružství – do světa mobilů. Moc jsme si divadlo užili a doufáme, že budeme moct přijít i příští rok.

Linda Motalová, 5. B                        FOTKY

Výlet Štramberk – 2. B a 3. B

Ve čtvrtek 31. 5. se třídy 2. B a 3. B vydaly společně do Štramberka, kde na ně čekala spousta zážitků, o které se postarala agentura Rikitan. Děti navštívily jeskyni Šipku a v pekárně štramberských uší si jedno ucho vyrobily. Prohlédly si Muzeum Zdeňka Buriana a umotaly si svíčku z včelího vosku. Na závěr výletu se pokochaly pohledem z 35-ti metrové výšky Štramberské trúby.

Počasí bylo skvělé a dětem se výlet tak líbil, že se jim ani nechtělo zpět do Prostějova.

Fotky 3. B

Poslední výprava turistů z 5. B

Závěrečná výprava našeho turistického kroužku nás v těchto vskutku horkých dnech zavedla jak jinak než na Plumovskou přehradu. Po procházce z Domamyslic byla voda nádherně osvěžující a odměnou za vynaloženou námahu nám byly i nanuky, které jsme si koupili v místním občerstvení.

FOTKY

Den dětí na Skálovce

V pátek 1. 6. 2018 připravili žáci 9. třídy s paní učitelkou M. Kytlicovou pro 1. stupeň na Skálovce Den dětí. Soutěže byly velmi pestré – děti hádaly názvy písniček z pohádek, skládaly abecedu, prohlížely si zajímavé živočichy nebo tvořily logo své třídy z přírodnin. Užily si i sportování. Celé dopoledne proběhlo hladce a organizace byla víc než perfektní.

Fotky – Den dětí 2. B      Fotky – 3. tř.

Výsledky zápisu do MŠ [2018/19]

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 – MŠ Mánesova

Reg. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 30, 31, 34, 36

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 – MŠ Čechovice

Reg. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Květnová vycházka

V pondělí 21. 5. se turisté a malí průzkumníci z Čechovic domluvili na společnou vycházku. Cílem naší cesty byla návštěva jezdeckého oddílu Helios v Mostkovicích. Naše vycházka se nám podařila, počasí nám přálo a cestou jsme si vyzkoušeli náročnost terénu. Nejvíce se dětem líbila návštěva jízdárny a samotná projížďka na koních.

FOTKY

Den naruby s 9. B

11. 5. 2018 deváťáci po dlouhé době navštívili děti z 1. stupně na Skálově náměstí s tím, že je něco naučí. Učili jsme ( teda snažili se učit) 4 vyučovací hodiny. I když jsme měli připravené prezentace, pracovní listy, výklad, vše jsme nepoužili. Často jsme museli improvizovat, reagovat na danou situaci. Někteří vyučovali matematiku, jiní český jazyk, čtení, prvouku, přírodovědu, výtvarnou výchovu… Nové pány a paní učitelky si žáci hned oblíbili. Největší úspěch měla asi Kačka se svými zvířátky: strašilkami, šváby a kudlankou. Některé děti byly ohromeny nad uměním cizího jazyka některých z nás. Všichni žáci byli aktivní, spolupracovali a byli rádi za změnu ve výuce. Po skončení výuky byli deváťáci velice unaveni a uznávali práci a výkon jejich pedagogů. Doufáme, že děti byly spokojené a přejeme pěkný zbytek školního roku!

FOTKY                                               Anet Nováková 9.B