Školní výlet 1. C a 2. C

Dne 27. 5. 2019 v rámci školního výletu navštívili žáci 1. C a 2. C Moravský kras. Po vyzvednutí vstupenek ve Skalním mlýnu se svezli vláčkem k Punkevním jeskyním, kde je čekala prohlídka spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě. Jakmile zvládli místy nebezpečnou plavbu, tak vyjeli lanovkou k propasti Macocha. Zde měli v Chatě Macocha výborný oběd – svíčkovou na smetaně. Po obědě se vydali na krátkou procházku k hornímu a dolnímu můstku propasti Macocha, nakoupili si suvenýry a čekala je cesta domů.Výlet se velmi vydařil a děti byly spokojené.

Dvojitá výhra na Prostějovské koloběžce

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se vybraní žáci zúčastnili závodu na koloběžkách „Prostějovská koloběžka“, konaném při příležitosti DNE BEZ AUT. Naši školu reprezentovali – Dominika Prokopová 8. C, Eliška Koleňáková 9. A, Klára Komárková 9. A, Zuzana Divišová 7. C, Jan Karafiát 9. C, Jakub Lasovský 8. D, Dominik Reiter 9. C, Vojtěch Jančík 8. C. Celý příspěvek

Výsledky sběru 2019 – Palacká

Nejlepší sběrači:

  1. Sára Borská (8. C) – 1875 kg
  2. Veronika Začalová (6. C) – 918 kg
  3. Vendula Barnetová (6. C) – 664 kg

Nejlepší třídy:

  1. 6. C – 3848 kg
  2. 8. C – 3734 kg
  3. 5. A – 1722 kg

Clekem se nasbíralo 20 465 kg, což je přes 60 kg na 1 žáka.

Školní výlet do Prahy

4. 6. 2019 se někteří žáci osmých tříd zúčastnili výletu do Prahy. Výlet byl krásný a žáci měli šanci poznat kouzlo nejen pražských památek, ale také zdejší krajiny a kultury.

První den jsme navštívili překrásný Karlův most, Národní muzeum, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a orloj. Jako první jsme navštívili Staroměstské náměstí a podívali jsme se na nádherný a proslulý Staroměstský orloj. Dále jsme si prošli Karlův most, který jako vždy nezklamal a okouzlil svým krásným výhledem na řeku Vltavu. Poté jsme šli rovnou do Národního muzea. Měli jsme možnost prohlédnout si zde busty slavných osobností, nádherné nástěnné malby a nebo třeba kostru největší velryby na světě. Dozvěděli jsme se také spoustu užitečných a zajímavých věcí. Celý příspěvek

Dětský den v Čechovicích

V pátek 31. 5. se v Čechovicích slavil svátek dětí. Děti sportovaly, soutěžily, sbíraly odměny a hlavně se výborně bavily. Paní vychovatelky a paní asistentky dostaly velkou pochvalu za připravené aktivity.

Oslava dne dětí pokračovala v pondělí. Děti ze ŠD se za krásného slunečného počasí utkaly v bitvě při letních soutěžích. Čekaly na ně tyto úkoly: 1. slalom s obří pálkou, 2. hod plavacími kruhy na cíl, 3. skákaná s  nafukovacími míči. Jak to dopadlo?

  1. místo – 3. oddělení – MIMONI
  2. místo – 2.oddělení – BUBLINKY
  3. místo – 1. oddělení – VRABČÁCI

FOTKY 1                            FOTKY 2

Dopravní výchova

Čtvrťáci z Čechovic navštívili dopravní hřiště v Prostějově za účelem ukončení celoroční dopravní výchovy. Čekal na ně velmi náročný den, kdy museli zvládnout správnou jízdu zručnosti, bezpečnou jízdu ,,v provozu“ dle pravidel silničního provozu. A na závěr děti plnily poslední úkol – a to vědomostní test, kde si prověřily své znalosti a informace z dopravní výchovy. Velkou odměnou jim bylo získání průkazu cyklisty.

FOTKY

Výsledky zápisu do MŠ [2019/20]

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 – MŠ Mánesova

Reg. č.: 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 – MŠ Čechovice

Reg. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Velký úspěch našich žáků na Zlatém listu

V pátek 10. 5. 2019 se v lesoparku Hloučela konalo okresní kolo ekologické soutěže Zlatý list.

V mladší kategorii obsadili naši žáci 5. místo ze 14 ZŠ, soutěžili: Jana Žilková z 5.A, Valerie Vybíralová a Adam Kovář ze 6.A, Bára Neherová, Monika Prokopová a Radim Zatloukal ze 6.C.

Ve starší kategorii nenašlo naše družstvo přemožitele a v konkurenci 14  ZŠ obsadilo celkově 1. místo a obhájilo loňské prvenství. Soutěžili: Jan Petržela, Tomáš Křupka a Jan Müller z 9.C, Tomáš Čepl, Jan Koleňák a Pavel Souček z 8.A.

Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy !!!!!

Mgr. Marketa Kytlicová                                  FOTKY

Turisté v Otaslavicích

Turisté z Čechovic se  v květnu vypravili za hranice našeho města. Autobusem jsme se dopravili do Otaslavic.  Poznali jsme  místní pamětihodnosti  – např.  faru, kde v současnosti sídlí muzeum řemesel, byli jsme u rodného domu významného stíhače 2. sv. války Josefa Františka.  Došli jsme na skalnatý ostroh nad obcí, kde se v minulosti tyčily dva hrady. Horní hrad zcela zanikl, z dolního hradu se dochoval alespoň zbytek válcové věže, které se říká Hladomorna. V Otaslavicích se nám líbilo i díky krásné přírodě.

FOTKY

Čtení v mateřské školce

Čtvrťáci v Čechovicích si letošní hodiny čtení zpestřili netradiční formou. V měsíci dubnu a květnu chodili  pravidelně do MŠ v Čechovicích předčítat malým dětem před spaním. Na čtení se vždy pečlivě připravili, rozdělili si úkoly a po skupinkách navštěvovali své malé kamarády v jednotlivých odděleních MŠ.  Čtenáři si tak vyzkoušeli ,,učitelskou dráhu“ , poznali nové kamarády a hlavně si  zdokonali své čtenářské dovednosti.

FOTKY