Předvánoční turistika

Turisté z Čechovic se v předvánočním čase vydali na vycházku v okolí školy a navštívili vánoční jarmark v kině Metro. Děti si prohlédly a pokoupily originální vánoční výrobky, měly i prostor si něco málo vyzkoušet v malých dílničkách. Tečkou za naší poslední turistikou v roce 2017 bylo společné bruslení rodičů a dětí na kluzišti.

FOTKY

VOŘÍŠEK – BUKOVINKA pokračuje ……..a bude v televizi

Vzhledem k Vašemu zájmu o sbírku VOŘÍŠEK – BUKOVINKA, která podporuje staré, nemocné  a opuštěné  psy, prodlužujeme sbírku VOŘÍŠEK – BUKOVINKA  až do 15. ledna 2018. Oslovili jsme Českou televizi, která bude natáčet o naší sbírce reportáž do pořadu CHCETE MĚ?http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/, ve kterém vystupuje zpěvačka a moderátorka Marta Kubišová a herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Nejlepší žáci budou odměněni a vystoupí v televizi.

Předvánoční aktivity v Čechovicích

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V ŠD
Během prosince jsme malovali a vyráběli ve školní družině různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si pak družinu i školu vyzdobili.

FOTKY

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I letos se žáci naší školy zúčastnili vánoční akce, kterou pořádal magistrát města Prostějova – zdobení vánočních stromků. Své stromečky se vypravili ozdobit děti ŠD a žáci 3. tříd.

FOTKY

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 8. 12. prezentovali svoji tvořivost a nápady děti i rodiče na vánočním jarmarku. Ze strany rodičů, žáků a přátel školy byl o tuto akci velký zájem. Poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci.

FOTKY

Čtenář na jevišti

Děti z dramatického kroužku ze čtvrtých a pátých tříd se zapojily do soutěže Čtenář na jevišti. Zpracovaly si úryvek z knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my jako scénické čtení. Jedná se o kombinaci hraného a čteného představení. Ve čtvrtek 23. 11. pak nacvičenou ukázku předvedly dětem prvních až čtvrtých tříd. Snad se jim podařilo nalákat některé čtenáře a uvedenou knížku si přečtou.

FOTKY

Iris – Kamínek vypráví

Žáci pátých ročníků zavítali do Ekocentra IRIS, aby si prohloubili své znalosti přírodovědy v učivu o horninách a nerostech. Kamínek je provedl historií od vzniku Země až po současnost. Děti si také prohlédly sbírku hornin a nerostů nacházejících se na území okresu Prostějov.

Fotky 5. B

Společné vánoční tvoření ve 3. C

Děti ze 3. C se za pomocí rodičů aktivně a pečlivě připravovaly na vánoční jarmark. V pondělí 4. 12. jsme se sešli u nás ve třídě a společnými silami jsme vyráběli papírové skládané anděly a lucerny s vánočními motivy. Práce se zdařila a příjemně se nám pracovalo.

FOTKY

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince zavítal k nám na školu Mikuláš se svými pomocníky. Všechny děti se moc těšily na andílky i čerty, kterým zpívaly písničky nebo recitovaly básničky, a za odměnu obdržely malou sladkost. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme našim „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik  úsměvů.

FOTKY,   Fotky 3. B, Fotky z Čechovic

Florbal na Palacké

30. 11. 2017 se vybraní hoši z naší školy zúčastnili okresního finále ve florbalu. Finále se zúčastnili díky vítězství ve své okrskové skupině, která se odehrála týden před okresním finále. Mezi 8 finálovými účastníky se probojovali až do semifinále, kde ve velmi vyrovnaném utkání bohužel těsně prohráli s budoucím vítězem turnaje. V zápase mezi poraženými semifinalisty jednoznačně dominovali. Celkově tedy obsadili výborné 3. místo a získali bronzový pohár.  Chlapcům gratulujeme za předvedené výkony a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTKY

Hudební nástroje, od akustických k elektrickým

Pavel Hrabě, profesionální hudebník a absolvent plzeňské konzervatoře, k nám přijel s pořadem, který  se jmenoval Hudební nástroje, od akustických k elektrickým.  Připravil si pro děti program o hudebních nástrojích, na které hrál  do předem připraveného hudebního doprovodu.
Jeho vystoupení bylo založené na spolupráci s dětmi, které si mohly hru na tyto hudební nástroje samy vyzkoušet.

FOTKY