Výchovný poradce

 Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Hofmanová pomáhá při rozhodování o správné profesionální orientaci žáků v úředních hodinách

úterý 11.45 – 12.30

pátek 7.45 – 8.45

Možnost jiného termínu na základě domluvy (tel. č. 582 345 060).

mail:  hofmanova@palacka.com

AKTUÁLNĚ

Hlavní úkoly:

  • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče i učitele.
  • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných a výukových problémů dětí.
  • Zprostředkování odborných služeb.
  • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
  • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
  • Pomoc v profesní orientaci žáků – kariérové poradenství – informace o SŠ a přijímacím řízení.