Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA :

–        je důležitý výchovný partner rodiny a školy

–        plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

–        má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

–        rozvíjí důležité osobní a sociální schopnosti

Naše zásady

– chovat se k žákům důvěryhodně a spolehlivě, jsme pro ně jistotou a bezpečím

– respektovat potřeby žáků, jednat nenásilně, přirozeně, citlivě, navozovat pohodu a klid

– naslouchat žákům, nechávat jim dostatek prostoru a času k seberealizaci

– často žáky chválit a reagovat na jejich úspěchy

– nepodporovat stálé organizování a nezdravou soutěživost

– nezapomínat na to, že žák, který právě absolvoval školní výuku, netouží potichu sedět a „být hodný“

Provozní doba: 6:00 – 17:00 hodin

ranní ŠD:   6:00 – do začátku vyučování

odpolední ŠD:   po skončení vyučování – do 17:00 hodin

 

17druzplak

Režim dne školní družiny

6:00 – 7:35

 • odpočinkové činnosti: stolní hry, stavebnice, kresba, četba, vyprávění,…
 • žáci mají možnost se nasnídat

11:.35 – 13:30

 • jednotlivá oddělení ŠD ve svých družinových třídách
 • hygiena, příprava na oběd
 • přechod do jídelny, společné stolování

13:30 – 15:00

 • výchovně vzdělávací činnosti:

odpočinkové činnosti – klidné, pohybově i psychicky nenáročné (hromadné nebo individuální)

zájmové činnosti – cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností

rekreační činnosti – vydatné na pohybovou aktivitu, pobyt venku

15:00 – 16:00

 • spojování dětí dle věku do dvou oddělení
 • příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech (pouze se souhlasem rodičů), didaktické hry, četba
 • svačina, pitný režim
 • odpočinkové činnosti (hromadné nebo individuální)

16:00 – 17:00

 • rekreační a odpočinkové činnosti dle zájmu dětí

*****

Školní družina má 7 oddělení pro 200 dětí od první do třetí třídy.

Čtyři oddělení jsou na 1. stupni ZŠ Skálovo nám., tři oddělení na 1. stupni ZŠ v Čechovicích. S dětmi pracují kvalifikované vychovatelky zajišťující výchovně vzdělávací činnost a péči dětem v době po vyučování.

Družina má svůj vzdělávací program s názvem Cestičky za poznáním.

17druzplanJe tvořený měsíčními plány a každý obsahuje činnosti odpočinkové a rekreační,
sportovní, pracovní, estetické, přírodovědné a společenskovědní. Tyto činnosti nabízejí dětem opravdu bohatou a zajímavou práci, která rozvíjí jejich zájmy, učí je vhodně využívat volný čas a trávit ho ve společnosti svých kamarádů.

Nabízíme dětem i přípravu na vyučování formou didaktických her a možností vypracovat si domácí úkol. Mimo tyto pravidelné činnosti zpestřujeme dětem pobyt u nás i dalšími družinovými akcemi – soutěžemi, výlety, besídkami…. Navštěvujeme pravidelně hvězdárnu, knihovnu, kino, muzeum.

Spolupracujeme s organizacemi IRIS, DUHA.

Místa v ŠD jsou přednostně určena dětem sociálně znevýhodněným (tzn. zaměstnaných rodičů), dojíždějícím a z neúplných rodin.


Přírodovědná soutěž

Koncem měsíce října  jsme uspořádali pro děti z družiny přírodovědné soutěžení družstev,

které probíhalo ve Smetanových sadech.

Druz01Děti odpovídaly na otázky z přírodovědnou podzimní tématikou a strávily hravé odpoledne na zdravém vzduchu.

FOTKY


 Odpoledne u hasičů

Navštívily jsme s dětmi Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Děti si mohly prohlédnout vybavení hasičských vozů a samotné hasičské vozy. Mohly si do nich sednout a na chvilku si vyzkoušet jaké to je, být hasičem.

FOTKY


Den zdraví

V únoru jsme si v družince uspořádali Den zdraví.

Děti si nakrájely ovoce a zeleninu.

Druz02Pak se zavázanýma očima poznávaly, o jakou zeleninu či ovoce se jedná.

FOTKY


Sportovní odpoledne v tělocvičně

Uspořádali jsme si společné soutěžení v tělocvičně.

Děti si mohly vyzkoušet svůj postřeh, přesnost házení míčem, přeskakování lana a další dovednosti.

Všechny nás to moc bavilo.

FOTKY


  Přírodovědná soutěž pro čtvrťáky

Žáci čtvrtých tříd, kteří navštěvují školní družinu na Skálově náměstí, si koncem listopadu zasoutěžili ve velké přírodovědné soutěži.

A šlo jim to opravdu skvěle.

FOTKY


 Den u hasičů

Družinové děti strávily zajímavé odpoledne u prostějovských hasičů.

Mohly si prohlédnout hasičské vozy, jejich vybavení a vyzkoušet si, jaké to je být hasičem.

Dozvěděly se spoustu zajímavých informací, které se týkají hasičské práce.

FOTKY


Návštěva radnice

  Vystoupali jsme spoustu schodů, ale stálo to za to.

Viděli jsme Prostějov jako na dlani.

Druz03FOTKY


 Plavání

Pro radost i zdraví si chodíme zaskotačit do městských lázní. Druz04FOTKY


Zdravá výživa

Zdraví a zdravá výživa nás provázela po celý měsíc únor.

Sami jsme si vyzkoušeli přípravu pomazánek, jednohubek a chlebíčků.

Mňam!

FOTKY


 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dne 24. 5. 2012 jsme navštívili se školní družinou dopravní hřiště.

FOTKY


 KOUZELNÍK

Do družiny k nám zavítal i kouzelník.

FOTKY


Návštěva ZOO

 Dne 16. 5. si školní družina vyjela na výlet do ZOO Lešná.

Akce se vydařila, jen to počasí nám mohlo přát víc.

FOTKY


 JARNÍ VÝZDOBA

Vystřihovaní motýli jako jarní výzdoba školy.

Posuďte sami.

FOTKY


 ZDRAVOVĚDA

Učili jsme se poskytovat první pomoc raněnému.

FOTKY


MLÉČNÝ DEN

 Učíme se zdravé výživě.

Připravovali jsme pomazánky z tvarohu, sýrů a zeleniny.

FOTKY


  SOUTĚŽ

V měsíci únoru jsme si v družince zasoutěžili o nejlepší a nejrychlejší papírovou vlaštovku.

FOTKY


 Úsměv, tanec, soustředění
– to vše provázelo děti dne 21. února v odpoledních hodinách,
kdy jim paní vychovatelky připravily karneval.
Nechyběly vlastnoručně vyrobené masky ani malá sladká odměna.

FOTKY


  Naše školní družina podnikla v květnu výlet do Lešné.
Paráda!!!!

 FOTKY


 Naše školní družina na výletě v Zoo Dvůr Králové.

 FOTKY – Zoo


 Nejstarší děti ze 4. oddělení školní družiny byly na společném obědě v restauraci.
Pochutnaly si na pizze.

FOTKY


 Děti z loutkohereckého kroužku dne 16. 12. vystoupily v Domově důchodců na Brněnské
ulici s pásmem vánočních básniček, koled, písniček a Vánoční pohádkou.
O dárečky pro babičky a dědečky se postaraly děti z keramického kroužku
s paní učitelkou J. Černou.
Krásné perníčky nám napekla a nazdobila ochotná maminka paní Obrová.

FOTKY


 3. a 4. prosince děti z loutkohereckého kroužku pod vedením pí vychovatelky D. Navrátilové
a pí učitelky R. Zehnalové oprášily starý lidový zvyk – BARBORKY.
Navštívily děti z MŠ Mánesova, MŠ Hanačka a děti z I. stupně naší ZŠ.
Barborky rozdaly hodným dětem sladkou odměnu a zlobivým „nalupaly“.

 FOTKY


 Dne 9. 11. nás navštívil Krakonoš a babka kořenářka.

Seznámili nás s bylinkami a pomohli nám vyrobit si
voňavý pytlíček.
Pro mlsné jazýčky připravili ochutnávku pomazánky
a výrobených bylinkových čajů.
Za vše moc děkujeme pí. Zajíčkové
z ekocentra IRIS.
Děti z 2. oddělení školní družiny.

 FOTKY


 Ve 3. oddělení školní družiny proběhla akce s ekocentrem nazvaná
„U nás doma na dvorku „.
Nejprve byly děti rozděleny podle plyšových zvířátek na domácí a volně žijící.
Potom podle obrázků vytvářely zvířecí rodiny.
Tím si osvojily názvy, naučily se pojmenovat jejich mláďata,
vyjmenovat čím se živí a k jakému užitku slouží.
Na závěr si zahrály hru „Na holoubky“ a jako ptáčci třídily luštěniny.

 FOTKY – Na dvorku

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit