Školní psycholog

PhDr. Lucie Rozsypálková – školní psycholožka

Konzultační hodiny:

Pondělí 8 – 13 (Palackého tř.)

Pátek 8 – 10 (budova ZŠ Skálovo nám.)

Pátek 10:30 – 12:30 (budova ZŠ Čechovice)

rozsypalkova@palacka.com, tel. 731 689 803

 

Činnosti školního psychologa:

  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
  • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
  • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • prevence školního neúspěchu žáků
  • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
  • podpora dlouhodobě selhávajících žáků ve vzdělávání
  • koordinace preventivní práce ve třídě
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Vzhledem k tomu, že uvedené konzultační hodiny jsou vymezené společně pro žáky, učitele i zákonné zástupce, je lepší se u školního psychologa předem objednávat, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím mailu.