Školní psycholog

Mgr. Lenka Cásková – školní psycholožka

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00 – 12:00 (Palackého tř.)

Úterý 10:00 – 12:00 (budova ZŠ Čechovice)

Čtvrtek 8:00 – 10:00 (budova ZŠ Skálovo nám.)

skolnipsycholog@zspal.cz, tel. 731 689 803

 

Činnosti školního psychologa:

  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
  • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
  • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • prevence školního neúspěchu žáků
  • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
  • podpora dlouhodobě selhávajících žáků ve vzdělávání
  • koordinace preventivní práce ve třídě
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Vzhledem k tomu, že uvedené konzultační hodiny jsou vymezené společně pro žáky, učitele i zákonné zástupce, je lepší se u školního psychologa předem objednávat, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím mailu.