Školní psycholog

Mgr. Lenka Cásková – školní psycholožka

Konzultační hodiny:

ÚTERÝ             ZŠ Čechovice               8:00 – 10:30 , dle dohody

STŘEDA          ZŠ Palackého třída      14:15 – 15:30, dle dohody

ČTVRTEK        ZŠ Skálovo náměstí    8:00 – 11:30, dle dohody

PÁTEK             ZŠ Palackého třída      8:00 – 10:00, dle dohody

 

skolnipsycholog@zspal.cz, tel. 731 689 803

 

Činnosti školního psychologa:

  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
  • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
  • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • prevence školního neúspěchu žáků
  • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
  • podpora dlouhodobě selhávajících žáků ve vzdělávání
  • koordinace preventivní práce ve třídě
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Vzhledem k tomu, že uvedené konzultační hodiny jsou vymezené společně pro žáky, učitele i zákonné zástupce, je lepší se u školního psychologa předem objednávat, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím mailu.

https://www.traditionrolex.com/10