Školní psycholog

PhDr. Kristina Kalabisová a PhDr. Lucie Rozsypálková – školní psycholožky (budova Palackého tř.)

Konzultační hodiny:

PhDr. Kristina Kalabisová                                 PhDr. Lucie Rozsypálková

kalabisova@palacka.com                                    rozsypalkova@palacka.com

Pondělí       7:00 – 14:00                                      Pondělí         7:00 – 12:30

Úterý           7:00 – 11.00                                      Úterý

Středa                                                                  Středa             7:00 – 15:00

tel. 731 689 803

Činnosti školního psychologa:

  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
  • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
  • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
  • prevence školního neúspěchu žáků
  • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
  • podpora dlouhodobě selhávajících žáků ve vzdělávání
  • koordinace preventivní práce ve třídě
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Vzhledem k tomu, že uvedené konzultační hodiny jsou vymezené společně pro žáky, učitele i zákonné zástupce, je lepší se u školního psychologa předem objednávat, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím mailu..