Speciální pedagog

Mgr. Kateřina Albrechová  – školní speciální pedagog

Konzultační hodiny: termín po předchozí domluvě

            Tel.: 731 459 192

Email: albrechtova@zspal.cz

 

Pro budovu Skálovo nám. 5:

Mgr. Renata Laurenčíková – školní speciální pedagog 
Konzultační hodiny: termín po předchozí domluvě
Tel: 739 320 004

Činnosti speciálního pedagoga:

  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků, koordinace a vedení asistentů pedagoga ve škole
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčení hlavních problémů žáka a zařazení do speciálně pedagogické péče
  • individuální i skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukace
  • spolupráce a intervenční podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
https://www.traditionrolex.com/10