Speciální pedagog

Mgr. Renata Laurenčíková – školní speciální pedagog (budova Skálovo nám.)

Konzultační hodiny: (e-mail: laurencikova@palacka.com)

Středa:     10:00 – 11:00

Možnost jiného termínu na základě domluvy. (tel. 731 459 174)

Mgr. Kateřina Albrechová  – školní speciální pedagog (budova ZŠ Čechovice)

Konzultační hodiny: (email: albrechtova@palacka.com)

Čtvrtek:     10:00 – 11:00

Možnost domluvy jiného termínu.

Činnosti speciálního pedagoga:

  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků, koordinace a vedení asistentů pedagoga ve škole
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčení hlavních problémů žáka a zařazení do speciálně pedagogické péče
  • individuální i skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukace
  • spolupráce a intervenční podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů