Výchovný poradce

 Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Hofmanová

Konzultační hodiny: termín po předchozí domluvě

Tel.:    604 624 376, 582 345 060

mail:  hofmanova@zspal.cz

 

AKTUÁLNĚ

 

Hlavní úkoly:

  • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče i učitele.
  • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných a výukových problémů dětí.
  • Zprostředkování odborných služeb.
  • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
  • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
  • Pomoc v profesní orientaci žáků – kariérové poradenství – informace o SŠ a přijímacím řízení.