Zveřejnění poskytnutých informací

Předmět otázky:  Současný poměr Mgr. Jiřího Pospíšila k ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Dotaz č. 1: 28. 10. 2017

Žádám dle infoZ. č. 106/1999 Sb. o informaci, v jakém poměru k Základní škole, Palackého ul. v Prostějově je v současné době náměstek primátorky pan Mgr. Jiří Pospíšil.

Odpověď: 9. 11. 2017

Pan Mgr. Jiří Pospíšil je stále v souladu se ZP uvolněn z výkonu funkce ředitele školy k výkonu veřejné funkce náměstka primátorky statutárního města Prostějova.

 

Předmět otázky:  Podání informace o celkových počtech testovaných žáků a zaměstnanců a počtech očkovaných zaměstnanců za období 12. – 23. 4. 2021.

Dotaz č. 2: 29. 4. 2021

Vážená paní, vážený pane,

od 12.4.2021 proběhla první vlna testování dětí ve školách na přítomnost viru COVID-19.

Jménem mnoha rodičů z naší skupiny v olomouckém kraji si Vás dovolujeme požádat o sdělení níže uvedeného.

Jako důvod uvádíme, že nám nejsou výstupní data z testování dostupná. Činíme tak na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dotazy na Vaše školské zařízení (uveďte prosím odpovědi k období 12.-23.4.2021):

* SOUHRNNÝ POČET TESTOVANÝCH DĚTÍ (vždy kumulovaný počet za všechny testovací dny v daném období)

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (při použití předepsaných antigenních testů)

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POTVRZENÝM POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (následný PCR test)

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ, CO DO ŠKOLY K POVINNÉ ŠKOLNÍ ČI PŘEDŠKOLNÍ
DOCHÁZCE NENASTOUPILY Z DŮVODU ODMÍTNUTÍ TESTOVÁNÍ JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 * CELKOVÝ POČET OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY ZA DANÉ OBDOBÍ, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI

* POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI

* POČET TESTOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI

 * POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ZA VAŠI ŠKOLU K DATU 25.4.2021

Oceníme oficiální data, která máte coby zástupce školy téměř ihned k dispozici a jež byla hlášena Vašemu zřizovateli a do krajských statistik

Odpověď: 3. 5. 2021

Dobrý den,
posílám vám požadované informace v souladu s IZ 106/1999 Sb., některé jsou pouze přibližné, jelikož zaměstnanec není povinen hlásit, zdali je či není očkován, či v jaké fázi se jeho očkování nachází.

* SOUHRNNÝ POČET TESTOVANÝCH DĚTÍ (vždy kumulovaný počet za všechny testovací dny v daném období): 992

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (při použití předepsaných antigenních testů): 0

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POTVRZENÝM POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (následný PCR test): 0

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ, CO DO ŠKOLY K POVINNÉ ŠKOLNÍ ČI PŘEDŠKOLNÍ
DOCHÁZCE NENASTOUPILY Z DŮVODU ODMÍTNUTÍ TESTOVÁNÍ JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI: 1

* CELKOVÝ POČET OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY ZA DANÉ OBDOBÍ, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI: 80

* POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI: není přesně známo

* POČET TESTOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI: 78

* POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ZA VAŠI ŠKOLU K DATU 25.4.2021: cca 20% z celkového počtu