Výukový program Dravci

V pátek 27. 5. děti opustily školní lavice a vydaly se do Kolářových sadů. Společnost Zayferus dětem připravila velmi zajímavý program na téma moderní sokolnictví. Děti měly možnost si prohlédnout celou řadu dravců. Při krátkém a poučném výkladu se všichni diváci dozvěděli zajímavosti ze života dravců. Potom následoval vědomostní kvíz o věcné ceny. Nejvíce se nám všem líbilo představení dravců v podobě ukázkových letů.

FOTKY