Výlet 1. C a 2. B do Hrubé Vody

Ve čtvrtek 4. května  jsme se vydali na výlet do resortu Hrubá Voda, kde na nás čekal dobrodružný program s názvem „TROSEČNÍCI.“ Za krásného slunečného počasí děti ztroskotaly  na pustém ostrově a jejich jedinou nadějí na záchranu bylo získání mapy. Děti musely společnými silami  mapu objevit  a to splněním několika úkolů.  Např. střelba z luku, překonání různých překážek, poznávání rostlin, záchrana kamaráda atd. Všem se program moc líbil, užili jsme si krásné přírody a těšíme se na další výlet.

FOTKY