Motýlí výlety 2016

Letošní „Motýlí výlety“ hodnotíme všichni kladně – učitelé i žáci. Absolvovali jsme třídenní kurz pro šesté třídy v Sobotíně. Cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu (zejm. stravovací návyky, kouření, alkohol, agrese, konflikty) a sebeúctě, sebehodnocení.

Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd.

Strava v hotelu byla výborná. Také počasí nám přálo, dokonce dvě skupiny z těch tří měly možnost vykoupat se v bazénu.

Žáci se do celého programu bezvadně zapojili. Zpočátku se sice někteří ostýchali, spíše přihlíželi, ale pak se nechali vtáhnout do diskuse a spolupráce. Všichni se společně podíleli na určitém úkolu i na jeho zhodnocení. Při vycházkách též plnili řadu úkolů (z místopisu – živočichové, rostliny, obec, rod Kleinů, památky, čarodějnické procesy). Skupina 6.A a 6.D byla nadšena výletem po okolí Sobotína, stopováním „vlků“ a zejména vycházkou k hrobce rodu Kleinů, u hrobky to bylo trochu magické, pro někoho i strašidelné. Velmi zajímavý byl i výšlap na Granátovou horu (6.B), kde se snažili všichni najít nějaký ten granát. Proběhly mnohé soutěže. Na závěr byli žáci vyhodnoceni a odměněni.

Žáci při všech aktivitách pracovali ve skupinách, prohlubovali týmovou spolupráci, spolupracovali i jako celý kolektiv. I za těch pár dní se kolektivy více poznaly. Motýlí výlety považujeme za velmi užitečné a přínosné.

Žáci 6.A + 6.B + 6.C + 6.D

+ učitelé a metodička prevence

Branný závod „O pohár primátorky města Prostějova“ 2016

V pátek 23. 9. se vybraní žáci naší školy účastnili závodu „O pohár primátorky města Prostějova“.

Školu reprezentovali tito žáci:

7. A – Roubík Matyáš, Václavek Dominik, Koleňáková Eliška, Slavíková Claudie (12)

7. C – Fischer David, Karafiát Jan, Dominiková Viktorie, Karafiátová Tereza (4)

8. A – Klimeš Adam, Štěrba Maxmilián, Hrubanová Gabriela, Nečasová Viktorie (3)

8. B – Langr Tomáš, Zapletal Jakub, Grulichová Markéta, Kroutilová Kateřina (13)

8. C – Holub Milan, Pospíšil Michael, Karafiátová Marta, Žáčková Jasna (10)

9. A – Havlík Filip, Pospíšil Ondřej, Poláková Anna, Štugelová Monika (9)

9. B – Daněk Tomáš, Hofman Patrik, Crhonková Markéta, Fialová Karolína (4)

Do soutěže se přihlásilo celkem 184 soutěžících ze škol města Prostějova. Soutěžící vytvořili čtyřčlenná družstva z jednotlivých tříd. Sedmé třídy celkem 16. družstev, osmé třídy celkem 15 družstev, deváté třídy celkem 15 družstev.

Pořadí jednotlivých družstev ve své kategorii je uvedeno v závorce za jmény.

Gratulujeme žákům 8. A za umístění na třetí příčce a ostatním děkujeme za účast a snahu, kterou předvedli.

FOTKY

Literární burza knih

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás informovat o konání akce „Literární burza knih, která potrvá do konce  září.

     booksMáte doma dětské knížky, které už máte přečtené a nepotřebujete je? Chcete uvolnit místo ve své knihovničce? Přineste nám je! Pomůže tak rozšířit fond literární učebny. Nevadí, jestli přinesete jednu knížku nebo třicet, protože i jedna kniha je dobrá kniha.

     Tyto knížky dáme do literární učebny a spolu s ostatními knihami nabídneme ostatním spolužákům k přečtení. Knížky se půjčují zcela zdarma každý pátek o hlavní přestávce v literární učebně pod dozorem p.uč. Vopalecké.

     Děkujeme všem, kteří podpoří tuto akci. Každý příspěvek se počítá! Našim hlavním cílem je totiž udělat radost dětem, co rády čtou, a nabídnout jim co nejvíce knížek k přečtení.

Verča Hubálková, Katka Kroutilová, Bohunka Ondrůjová  (8. B)

Uložit

Den otevřených dveří na Palacké

16DenODVe středu 22. června proběhl na druhém stupni naší školy den otevřených dveří. Žáci devátých tříd provázeli žáky ze čtrvtých tříd, kteří k nám v příštím školním roce nastoupí. Deváťáci čtvrťákům předvedli všechny odborné učebny, ve kterých jim předvedli jak učebny fungují, jak se v nich pracuje a předvedli jim různé více nebo méně složité pokusy, prezentace, fyzické exponáty a o všem jim velmi trpělivě povykládali, tak jak je to naučili jejich učitelé. Čtvrťáci si prohlédli učebny – fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dvě učebny informatiky, německého jazyka, anglického jazyka, literární učebnu a v tělocvičně si trošku zacvičili. Na závěr dostali všichni drobnou sladkou odměnu.

Deváťákům děkujeme za práci a čas, který věnovali přípravě dne otevřených dveří.

FOTKY

Výlet 9. B

16-9BV úterý 21. června 2016 vyrazila 9.B v čele s panem učitelem Šťastným a panem učitelem Šperkem na výlet do Olomouce zahrát si Paintball a Bowling. Již na nádraží to vypadalo, že nás bude méně, než jsme si domluvili, ale nakonec jsme se sešli všichni. Cesta do Olomouce proběhla v klidu a nebyly žádné problémy. Po příjezdu jsme nastoupili do tramvaje a vyrazili jsme na zastávku ,,Krematorium“, kde jsme vystoupili a po deseti minutách chůze jsme uviděli hřiště na Paintball. Byla tam s námi ještě jedna třída z jiné školy, tak jsme se promíchali, aby to bylo férové. První hru jsme hráli pod vedením pana učitele z druhé školy, bez našich učitelů. Celý příspěvek

Poznáváme hlavní město – Prahu

16PrahaVe dnech 7. – 9. června 2016 jsme navštívili Prahu v rámci projektového vyučování, které naše škola pořádá pro žáky 8. ročníku.

V Praze jsme navštívili hodně zajímavých a známých míst. První den jsme měli objednanou prohlídku Národního divadla, odsud jsme se přemístili na Staroměstské náměstí, čekali jsme až odbije orloj a pak jsme se vydali na prohlídku Muzea voskových figurín. Tady to bylo úžasné, poseděli jsme vedle Čapka a Hrabala, zjistili jsme, že Karel IV. nebyl nijak velký, fotili jsme se třeba s Chaplinem, Jágrem a dalšími. Také jsme si každý mohl vytvořit vlastní figurínu. Celý příspěvek

Den dětí

16DDSportovní soutěžení na Den dětí připravila pro žáky 1. stupně paní učitelka Monika Fialová a na kontrolách asistovali žáci 9. tříd. Třídní kolektivy si vybrali určitou barvu a zástupce z živočišné říše, kterého budou představovat. 1. A byli modří delfíni, 1. B červené berušky, 2. A  bílé sovice sněžné, 2. B černobílé pruhované zebry, 3. A černí kocouři, 3. B žlutí lvi, 4. A zelená džungle a 4. B šedé myšky. Všechny třídní kolektivy si připravily nějaký pokřik nebo bojové heslo a svoji vlajku.  Soutěžilo se v 8 netradičních disciplinách. Mezi tyto disciplíny patřil slalomový běh s ringo kroužkem na hlavě, skládání puzzle, hod na cíl, vázání a rozvazování suku, vzájemné předávání míče mezi koleny bez pomoci rukou, zdolání určité vzdálenosti postupným posouváním 2 papírů a nakonec kutálení PET lahve naplněné vodou na určitou vzdálenost. No, nebylo to jednoduché, ale my jsme se s tím porvali. Hlavní bylo, že jsme se všichni zabavili a k tomu nám ještě vydrželo pěkné počasí. Za snahu dostali všichni sladkou odměnu – lízátko a ty nejlepší třídní týmy byly ohodnoceny medailí.