Halová kopaná

Ve čtvrtek 16. 3. a ve středu 22. 3 se konala okrsková kola v halové kopané hochů. Organizátorem okrskových kol byla naše škola ZŠ Palackého.

V kategorii 6.-7. tříd hoši obsadili 1. místo, v kategorii 8.-9. tříd hoši obsadili 2. místo. Do okresního kola postupují družstva z 1. místa a z 2. místa. Tzn., že obě dvě kategorie si vybojovaly postup do okresního kola.

Hochům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a za předvedené sportovní chování a gratulujeme k úspěchům.

Nejlepší hráči (6.-7.) – Zdeněk Zbořil, Jan Karafiát, Filip Pavlorek

Nejlepší hráči (8.-9.) – Adam Klimeš, Josef Vašíčka, Milan Holub

Film „Síla lidskosti“

Sir Nicholas Winton zachránil z vlastní iniciativy v roce 1939 669 převážně židovských dětí. Během okupace Československa je nechal přepravit do Velké Británie a zajistil jim umístění do nových adoptivních rodin. Zachránil jim tak život – o tomto svém činu však mlčel neuvěřitelných 50 let.

Režisér M. Mináč natočil o tomto tématu velmi emotivní dokumentární film Síla lidskosti, který jsme měli možnost ve středu 22. března v kině Metro zhlédnout. Celý program byl doplněn i besedou s dramaturgem projektu, který odpovídal na naše zvídavé dotazy, a vše bylo doplněno krátkými filmovými bonusy, jenž byly natočeny při setkání p. Wintona se studenty z celého světa.

Program byl velmi zajímavý, poučný a všem žákům 8. a 9. tříd, kteří se této akce zúčastnili, přinesl úplně nový pohled na problematiku novodobých českých dějin.

L. Vopalecká

Přednáška na téma „Šikana, kyberšikana, soc. patol. jevy ohrožující mládež“

Ve čtvrtek 16. března navštívili žáci 8. a 9. tříd přednášku mjr. JUDr. Jaromíra Badina na téma „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ v kině Metro.

     Přednášející je vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Byla to už druhá přednáška, kterou jsme od pana majora absolvovali, a opět se nám velmi líbila. Přednášející hovořil zejména o kriminalitě páchané dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání) a o úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking). Vše opět názorně vysvětloval na příkladech z praxe.

L. Vopalecká

Cesta do pravěku

V rámci výuky vlastivědy se žáci 4. A vydali poznávat pravěk a dějiny naší vlasti do Muzea města Prostějov, kde pro ně byla připravena interaktivní beseda. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pak děti vytvořily model pravěké tlupy. Vyrobily obydlí i postavy pravěkých lidí a nechybí ani mamuti. K výrobě byly použity výhradně přírodní materiály – kůže, kožešina, kameny, dřevo nebo hlína. Vše bylo doplněno vlastnoručně vyrobenými doplňky z keramiky. Práce žáky velice bavila a její výsledky si můžete prohlédnout na výstavce na budově Skálovo náměstí.

FOTKY

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik tříd 7. A, C se konal v Jeseníkách v obci Hynčice pod Sušinou na chatě Sněženka v termínu 6.2. – 10.2. 2017. Tento krásný hotel se nachází v blízkosti SKI areálu Kraličák. Pohled z vrcholu sjezdovek umožňuje nádherný výhled do širokého okolí. Během lyžařského výcviku byli účastníci rozděleni do tří skupin podle výkonnosti. Sněhové i teplotní podmínky byly dobré, takže jsme postupně ovládli sjezdovky Sedlo, Bunkr, Stříbrnice, Dětská i Kaple. Ve středu odpoledne jsme si zahráli bowling, stolní tenis a relaxovali v hotelovém bazéně. Každý večer jsme hráli společenské hry, a tak jsme se vzájemně více p oznávali. Jeden večer mezi nás zavítal člen Horské služby a vysvětlil nám nebezpečí hor. V hotelu jsme měli vzorné zázemí, velmi dobře se o nás starali a moc jsme si pochutnali. Byl to jedinečný zážitek a do hor se zase rádi vrátíme.

Lyžaři z Palacké                                                 FOTKY

Mozek aneb Jak se správně učit

Žáci třetích až sedmých ročníků měli možnost prostřednictvím zajímavé besedy zjistit, který způsob učení jim nejlépe vyhovuje a na jakém principu pracuje naše paměť. Beseda proběhla v tělocvičně na Skálově náměstí a děti se do ní  mohly aktivně zapojit formou hry a jiných aktivit.

FOTKY

Interaktivní beseda o recyklaci

Před jarními prázdninami proběhla na 1. stupni na Skálově náměstí ve všech ročnících postupně velmi zajímavá beseda o tom, proč a jak správně třídit odpad. Myslím, že nejen děti se dozvěděly spoustu zajímavostí. Všichni jsme z besedy odcházeli s vědomím – MÁ TO CENU……..

FOTKY

Uložit

Uložit

Karneval v Čechovicích

V sobotu 25. února se konal v Čechovicích tradiční dětský karneval. Děti se předvedly v krásných maskách, zasoutěžily si a zatancovaly. Naše děvčata z družiny si pod vedením paní učitelky Šiškové přichystaly taneční vystoupení. Nejlepší masky byly oceněny malým dárkem.

FOTKY

Recitační soutěž

I letos se konala v Čechovicích školní recitační soutěž. Do soutěže se přihlásilo hodně dětí. Recitátory hodnotila dětská porota a porota dospělých. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. A jak to celé dopadlo?

Mladší kategorie 1. místo – Barunka Sochorová
2. místo – Anežka Laurenčíková a Dan Balák
3. místo – Matyáš Franc

Starší kategorie 1. místo – Viktorka Martincová
2. místo – Adam Štugel
3. místo – Anitka Hrubanová

FOTKY

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit