3. C v knihovně

3Cknih15V pátek 5. února navštívila 3. C s třídní paní učitelkou dětské oddělení knihovny na Vápenici. Věnovali se tématu dětský hrdina v literatuře pro děti. Jelikož mají třeťáci již od druhé třídy zavedený čtenářský deník, mají s podobným tématem již zkušenosti. Proto jsme se chtěli seznámit s dalšími knihami, což se nám podařilo. Ve škole jsme se v mimočítankové četbě setkali již s Dětmi z Bullerbynu a nyní čteme knihu o Luise a Lotce. Některé děti při svém referátu poznaly další knihy, kde se dětský hrdina také objevil. Jsem ráda, že většina dětí čte ráda a rádi nás s novými knihami seznamují. Již teď se těšíme na další návštěvu. Renata Velešíková, tř. uč.

FOTKY

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017

Vzhledem k tomu, že lze u zápisu do prvních tříd předpokládat vyšší počet zájemců, než kapacita otvíraných tříd umožňuje přijmout, upozorňujeme, že jsme stanovili kritéria, podle kterých se konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude řídit. Dojde-li i přesto ke shodnému počtu bodů, o konečném výsledku rozhodne losování.

Kritéria:

  1. přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. II v souladu s vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.          3 body
  2.  sourozenecká vazba (starší sourozenec je současným žákem školy)       1 bod
  3.  dítě navštěvovalo naši MŠ (MŠ Čechovice, MŠ na Mánesově ul.) 1 bod
  4.  jiné závažné důvody (pro zvážení dle možností školy) 1 bod

Mgr. Jana Prokopová
ředitelka školy

2. C – Ekocentrum Iris – Zima

Dne 5. 1. 2016 navštívili žáčci 2. C Ekocentrum Iris, kde pro ně byl připraven program s názvem „Zima“. Nejdříve na zahradě stopovali zvěř, potom si povídali o zvířatech a jejich stopách. Nakonec si vyrobili ze sádry odlitek liščí stopy. Dětem se to velmi líbilo.

FOTKY

Projekt – vejce 3. C

Vejce16Ve čtvrtek 7. 1. pozvala naši třídu 3. C paní Zapletalová, maminka Agátky, na návštěvu. Cílem naší návštěvy bylo příjemně strávené dopoledne spojené se zajímavými informacemi z chovu slepic. Návštěva se konala v rámci prvouky. Děti se nejdříve proběhly po zahradě, postavily si sněhuláky a užily si posledního sněhu. Poté paní Zapletalová připravila dětem teplý čaj, a kdo měl chuť dostal topinku s vejci. Pak nás uvnitř čekalo milé překvapení. V kleci nás čekala slepice Karel. Paní Zapletalová povídala zajímavosti z chovu slepic. Například čím se živí, jak se třídí vejce podle velikosti a podmínky k životu a jejich chovu. Děti se zaujetím poslouchaly a měly také připraveno spoustu dotazů, které jim byly zodpovězeny. Mohly si také prohlédnout ukázky různých velikostí a druhů vajec. Touto cestou ještě jednou děkujeme.

FOTKY

Cesta kolem světa

Cesta16Děti z 1. B  v předvánoční době cestovaly za zvířátky po celém světě. Stalo se tak v Ekocentru IRIS. Byl tam pro ně přichystán vzdělávací program zaměřený na faunu různých kontinentů. Zároveň se děti seznámily s možnostmi cestování.  Z kontinentu na kontinent se přepravovaly lodí, letadlem, ledoborcem i ponorkou. Celý program byl velmi zajímavý a všem se moc líbil.

FOTKY

Projektové vánoční dny v Čechovicích

Vancechproj15V pátek 18. 12. a v pondělí 21. 12. měly děti v Čechovicích netradiční vánoční vyučování. V rámci projektových dnů některé třídy navštívily Ekocentrum Iris, kde si děti v programu Těšíme se na Vánoce připomněly některé tradice a zvyky a vyrobily si beránka z ovčího rouna. V pondělí děti navštívily muzeum v Prostějově a při vánočním zpívání se příjemně naladily na přicházejíci Vánoce. Také si děti mohly prohlédnout vánoční výzdobu a různé druhy betlémů. Nejvíce nás zaujaly hračky z doby minulé. Ostatní třídy využily tyto projektové dny k tvoření zimních a vánočních ozdob, přáníček a ke zpěvu vánočních koled.

FOTKY

Talentmánie

Tal15Předvánoční čas je vždy kouzelný …. a když ho rozzáří nadšené dětské oči, je to o to větší zážitek. Čtvrtek 17.12.2015 jsme proto zvolili na budově na Palackého ulici jako den pro Talentmánii.

Jednalo se už o druhý ročník talentové soutěže, kam se mohli přihlásit naši žáci z 5. a 6. tříd, aby všem svým kamarádům a spolužákům ukázali, co umí. A tak se zpívalo, tančilo, hrálo na hudební nástroje, ale hlavně – vládla skvělá atmosféra umocněná bouřlivým potleskem po každém čísle. Vítěze volila jak porota složená z učitelů, tak sami diváci, kteří mohli udělit „Cenu diváků“. A jak to všechno dopadlo?

Celý příspěvek

Úspěšní zpěváci

Kohot15V pondělí 14. 12. se konalo okresní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta. I letos slavily úspěch Viktorka Martincová ze 3. C a Zuzka Přikrylová z 5. C. Obě děvčata získala ve svých kategoriích 2. místo a zajistila si postup do krajského kola . Věříme, že se jim bude dařit i na jaře a budeme jim držet palce. Měli jsme i jednoho mužského zástupce. Radek Přikryl z 1. C získal za svůj pěvecký výkon čestné uznání.

FOTKY

Turistika na bruslích

Ve středu 16. prosince se turisté z Čechovic vydali na předvánoční vycházku na náměstí T. G. Masaryka. Hlavním cílem bylo zabruslit si na venkovním kluzišti. Počasí se nám vydařilo, děti byly šikovné a předvedly svoje bruslařské dovednosti. Odpoledne si hezky užily s kamarády nejen na ledě, ale i při prohlídce vánoční výzdoby na náměstí. Před cestou do školy se děti občerstvily u stánků s vánočními specialitami a nakoupily si drobné dárečky.

FOTKY