Botanická zahrada 2017

Ekocentrum IRIS si pro žáky základních škol připravilo zábavnou a zároveň naučnou stezku botanickou zahradou, které se zúčastnili i žáci 4. B a 5. B třídy. Děti byly rozděleny do skupin, které plnily úkoly rozmístěné v botanické zahradě. Přibližná hodina samostatné práce v botanické zahradě vyvrcholila vyhodnocením úspěšnosti jednotlivých skupin. Děti měly radost nejen ze samotného pobytu v botanické zahradě, ale i z maličkých dárečků a odměn, které si odnášely zpět do školy.

FOTKY

Uložit

Battlefield 2017

Battlefield je sportovně-historická soutěž s tematikou 2. světové války. Soutěž je nejen poctou československým výsadkářům, ale všem čs. vojákům. Letošní ročník se uskutečnil 16. 5. v Olomouci. Tohoto krajského kola se za naši školu zúčastnil 1 tým, celkem 6 žáků. Žáci po celou dobu získávali body za historický vědomostní test, za sportovní a jiné aktivity (foukání šipek na cíl, lezení na lanových překážkách, „tarzaní“ skok, rozluštění šifer, rébusy, vázání uzlů, překážková dráha aj.). Soutěž byla velmi náročná hlavně z hlediska fyzické kondice. Museli ve velice rychlém tempu plnit jednu disciplínu za druhou v trvání 2,5 hodiny. Bojovali až do posledních vteřin soutěže s plným nasazením. Podmínkou byla prezentace (papírová k vyvěšení), kterou zpracovávali na téma „generál Heliodor Píka“. Jejich prezentace patřila k těm nejlepším.

A výsledek? Celý příspěvek

Výsledky zápisu do MŠ [2017/18]

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017 – MŠ Mánesova

Reg. č.: 4, 5, 10, 14, 16, 17, 19, 24, 28, 36, 39, 40

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017 – MŠ Čechovice

Reg. č.: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42

Exkurze do Osvětimi

Žáci 9. tříd se ve středu 17. 5. 2017 zúčastnili jednodenního výletu do polské Osvětimi. Navštívili jsme místa, která se nesmazatelně vepsala do dějin, vyslechli jsme si od průvodců velmi zajímavé informace, které doplnily naše znalosti z hodin dějepisu a výchovy k občanství. Celá exkurze byla velmi emotivní, jsme rádi, že jsme bývalý koncentrační tábor mohli navštívit. A jaké jsou názory našich žáků? Celý příspěvek

Sběr papíru 2017 – Palacká

RecycleSběr papíru (5. – 9. ročník) na budově Palackého proběhne ve dnech

středa 24. a čtvrtek 25. 5.  v době

St:  7.00 – 7.55, 13.50 – 15.20

Čt: 7.00 – 7.55, 13.30 – 15.00

Do 31. 5. 2017 je možno papír odevzdat také ve sběrně A.S.A.

Uložit

Den Země

V pátek 5. 5. se zúčastnily všechny děti z Čechovic projektového vyučování na téma Den Země, který pro nás připravilo Ekocentrum Iris. Hned ráno se děti vydaly na dlouhou vycházku do lesoparku Hloučela. V parku na nás čekalo velmi zajímavé vyučování v přírodě. Děti plnily úkoly, při kterých uplatňovaly své znalosti z přírody. Nejvíce se dětem líbila činnost, kdy musely spolupracovat při záchraně ptačího vejce.

FOTKY

Pálení čarodějnic

Začátkem května se konal v Čechovicích tradiční čarodějnický pochod. Velké i malé čarodějnice a čarodějové se sešli před školou a vydali se na pochod do lesoparku Hloučela. Novinkou pro všechny bylo, že každá třída si nesla vyrobenou čarodějnici.
S výrobou symbolických čarodějnic pomáhaly ochotné maminky. V lesoparku si děti zasoutěžily na připravených stanovištích a na závěr nechybělo posezení u ohýnku a pálení čarodějnic. Všem rodičům patří velké poděkování za ochotu při přípravě této akce.

FOTKY

Dopravní hřiště

Výuka dopravní výchovy ve čtvrtých třídách se završila a z většiny z nás se stali cyklisté. I když nám počasí právě nepřálo, nakonec vše dopadlo dobře a po náročných teoretických testech jsme zvládli i praktické jízdy, a to bez ztráty bodů :-).

FOTKY

Pravěk v muzeu

Děti z prvního stupně na Skálově náměstí měly možnost nahlédnout do tajů práce archeologů. Prostřednictvím interaktivní besedy v Muzeu města Prostějov si vyzkoušely bádání, měření a skládání střípků archeologických vykopávek. Děti získaly mnoho cenných vědomostí a nových informací o mladší době kamenné, způsobu života a pohřbívaní pravěkých lidí.

FOTKY 4. B     FOTKY 1. B

Okresní přebor

Na začátku května se konaly na naší ZŠ finálové turnaje okresního kola v halové kopané hochů kategorie 8. – 9. tříd a 6. – 7. tříd. Chlapci, kteří reprezentovali naši školu, si vybojovali postup v předchozích fázích turnaje až do obou finále.

Chlapci z kategorie 8. – 9. tříd vybojovali 5. místo. Chlapci z kategorie 6. – 7. tříd obsadili ve kvalitně obsazeném turnaji bronzovou pozici a získali do svého držení pohár za třetí místo. Za předvedené výkony děkujeme a gratulujeme k dosaženým úspěchům. Zvláštní poděkování patří všem fotbalistům, kteří své výkony předvedli na hřišti a mimo něj se chovali velmi ukázněně a příkladně.

Nejlepší hráči (8. – 9.): Josef Vašička, Adam Klimeš, Milan Holub. Nejlepší hráči (6. – 7.): Jan Karafiát, Zdeněk Zbořil, Dominik Václavek, Filip Pavlorek

FOTKY