Pevnost poznání 3. A

Ve čtvrtek dne 1. 11. 2018 se naše třída 3. A vydala vlakem do Pevnosti poznání v Olomouci. Po příjezdu na nás již čekali naši průvodci, kteří si nás rozdělili na dvě skupinky, abychom si program daleko více užili. První skupinka si při výukovém programu s názvem Nezadržitelná voda zaexperimentovala a povídala si o vodě a záplavách, zatímco druhá skupinka se uvelebila pod kopulí planetária. Poté se obě skupiny vyměnily, takže nikdo o nic nepřišel. Celý den strávený v Pevnůstce jsme si moc užili a určitě se sem ještě někdy vrátíme.

FOTKY

Lampionový průvod

Děti z pátých tříd na Palackého tř. se v pátek 2. 11. vydaly posílit řady světlušek do lampionového průvodu Čechovicemi, který každoročně pořádá náš první stupeň v Čechovicích ve spolupráci s místními hasiči. Děti si užily podvečerní procházku temnými ulicemi s rozsvícenými lampiony a rozzářenýma očima. Po pochodu se zahřály teplým čajem a na závěr se dočkaly i ohňostroje.

FOTKY

Dobrou noc, ježku

Ve čtvrtek dne 18. 10. 2018 se žáci třídy 3. A zúčastnili programu „Dobrou noc, ježku“ v Ekocentru Iris. Součástí programu bylo sestavení dějové obrázkové linie vývoje ježka podle pohádky, výroba reflexního ježečka na batůžek či aktovku a setkání s živým ježkem z přírody. Program se dětem velice líbil a ekocentru moc děkujeme za pěknou akci!

FOTKY

ŠD Skálovka – Podzimníčci

Konečně je krásný podzim a listí hraje všemi barvami. My jsme si je posbírali a odpoledne v družince vyráběli kamarády Podzimníčky. Dalo to trochu více práce, ale výsledek se nám všem líbil. Nejpěknější obrázky zdobí chodbu školy.

Turistika – podzim

Členové turistického kroužku z Palacké si užili krásné babí léto na vycházkách do přírody. Naše první výprava směřovala do biokoridoru Hloučela a ke koním. Při druhé jsme si prohlédli alespoň zvenčí zámek Plumlov a pokračovali jsme Záhořím přes Loupežníka do Domamyslic, odkud nás autobus dovezl zpět blíž našim domovům.

FOTKY

Pevnost poznání

Dne 11. 10. se třída 3. B zúčastnila programu v Pevnosti poznání. Děti zde byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina pracovala v laboratoři, kde žáci dělali pokusy s vodou. Druhá skupina shlédla zajímavý film o vesmíru. Obě skupiny si pak prohlédly expozice interaktivního muzea z oblasti chemie, geografie, fyziky, matematiky, historie a biologie. Zakoupení opravdu zajímavých suvenýrů nesmělo chybět. S dětmi  jsme se shodli, že se do Pevnosti poznání určitě vrátíme…

FOTKY

Motýlí výlety 2018

Absolvovali jsme třídenní kurz „Motýlí výlety“ pro šesté třídy v Sobotíně. Cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu a sebeúctě, sebehodnocení.

Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd. Celý příspěvek

ŠD Skálovka – Velká podzimní hra

VELKÁ PODZIMNÍ HRA – to byl název celodružinové akce ve Smetanových sadech.Děti, které byly rozděleny do družstev, obcházely jednotlivá stanoviště a  plnily úkoly podle ročníků. Odpovědi si zapisovaly na lístky. A nebylo to vždy jednoduché. Otázky se týkaly přírodovědy, dopravní výchovy, znalostí o Prostějovu a jiné. Všechna družstva nakonec došla do cíle. Po vyhodnocení ve škole byly účastníci za své znalosti odměněni.

FOTKY

Dopravní výchova

Na konci září žáci 4. C a 4. D navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Děti si nejdříve teoreticky vyzkoušely svoje znalosti o dopravních značkách a vysvětlily si různé modelové situace v dopravě. Po jízdě zručnosti děti usedly na kola a osvojovaly si základy správné a bezpečné jízdy.

FOTKY

Houbový program

Čtvrťáci z Čechovic se zúčastnili výukového programu Ekocentra Iris na téma ,,Houby“. Děti si prakticky i teoreticky vyzkoušely znalosti o houbách, proběhly se při tematických hrách v přírodě a vyzkoušely si týmovou práci. Nové znalosti využijeme v hodinách přírodovědy.

FOTKY