Exkurze do Osvětimi

16OsvetPožádali jsme paní učitelku, jestli bychom se mohli podívat do Osvětimi. Toto téma jsme probírali v hodinách dějepisu, tak jsme chtěli vše zhlédnout na vlastní oči. Zájezd byl jednodenní 18. května.

Osvětim je pro celý svět symbol teroru, vyvražďování lidstva a holocaustu. Koncentrační tábor byl založen nacisty v roce 1940 před branami města Osvětim.

Navštívili jsme Auschwitz I. a Auschwitz II.-Birkenau. Měli jsme polskou průvodkyni, která však mluvila česky, takže jsme rozuměli. Provázela nás téměř čtyři hodiny, vše nám podrobně vyprávěla, dozvěděli jsme mnoho nového, některé informace i místa nás přímo šokovaly, např. latríny, kam mohli vězni jít na záchod pouze 2x denně a velitel jim odpočítával 10 vteřin.

Exkurze byla zajímavá, poučná, líbila se nám, i když na většině míst jsme měli stísněný pocit. Myslíme si, že toto by měl vidět každý.

Žáci 9.A + 9.B                                             FOTKY

Den Země v Čechovicích

16DZCechVe středu 11. 5. se zúčastnily všechny třídy Dne Země, který pro nás připravilo Ekocentrum Iris. Hned ráno se přesunuly všechny třídy do lesoparku Hloučela k Abrahámkovi, kde jsme se rozdělili dle daného plánu k jednotlivým stanovištím. Na každou třídu čekalo 5 stanovišť – skládání puzzle, Land art, chození na chůdách, přírodopisné otázky, vodní bar a bingo. Akce se výborně zdařila i díky nádhernému slunečnému počasí.

FOTKY

Turnaj ve stolním tenise

Ping-pongJarní turnaj ve stolním tenise zná své vítěze!

Další ročník turnaje ve stolním tenise byl ukončen v pátek 13. 5.

A jak to všechno dopadlo?

  1. kategorii (6. třídy) vyhrál Jan Petržela (6. C), na druhém místě se umístil Jan Karafiát ze stejné třídy.
  2. kategorii (7. a 8. třídy) opět vyhrál Filip Havlík (8. A), druhé místo získal Leonardo Janura (7. A).

Všichni ocenění získali krásné diplomy a sladké ceny. Všem moc gratulujeme a těšíme se na podzimní turnaj.

Superstar 2016

16SuperNa 1. stupni na Skálově náměstí se konala v návaznosti na koncert skupiny No problem tradiční oblíbená show Superstar, do které se zapojilo 35 nadějných zpěváků ve dvou kategoriích dle ročníků. Porotci z řad učitelů, ale i zpěváků kapely No problem, měli těžký úkol vybrat jen ty nejlepší. V první kategorii 1. a 2. tříd zvítězil Martin Nesvadbík z 2. B a v kategorii 3. a 4. tříd byla nejlepší Terezka Frömlová z 3. A. Děti zpívaly nejen česky, ale tu a tam se ozvala i angličtina, slovenština či francouzština. V repertoáru začínajících zpěváků se nacházely písně lidové, populární či muzikálové.

FOTKY

Botanická zahrada 2016

16BotanI když nám v poslední době počasí příliš nepřeje, kytičkám v botanické zahradě to vůbec nevadí. Přesvědčili se o tom žáci 1. B  a všech pátých tříd. Prvňáčci opatrně našlapovali mezi rozkvetlými trsy jarních kytiček, aby jim nezkřivili ani okvětní lístek. Páťáci byli sice také opatrní, ale botanickou zahradou se pohybovali o poznání rychleji. Soutěžili totiž ve hře, kterou pro ně připravilo Ekocentrum IRIS. Museli splnit  asi dvacet všetečných otázek a úkolů, na které nacházeli odpovědi po celé botanické zahradě. Na závěr byla soutěž vyhodnocena vždy v rámci jednotlivých tříd a výherci se dočkali i malých odměn.

FOTKY

Den Země

16denzemV úterý 3. 5. 2016 proběhl v Kolářových sadech DEN ZEMĚ pro 8 tříd naší školy. Na stanovišti Kdo přežije žáci využili zručnost, přesnost, spolupráci a komunikaci. V Sazce, Bingu, Bludišti si svoje znalosti o přírodě prověřovali hravou formou – tipováním, doplňováním, mohli používat skryté nápovědy. Vyzkoušeli si i drinky z pravé kohoutkové vody (labutí píseň, kachní žal), soutěžili ve skládání puzzle, hráli kroket, kuželky mölkky a pokusili se o krajinné umění Land art. Nejlépe si vedly kolektivy tříd 7. B, 8. B a 6. B.
I když počasí nebylo slunečné, akce se vydařila.

M. Kytlicová                                                      FOTKY

Battlefield 2016

16BattleBattlefield je sportovně-historická soutěž s tematikou 2. světové války. Soutěž je nejen poctou československým výsadkářům, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha a po boji s nacisty zahynuli v kostele sv. Cyrila a Metoděje, ale i všem dalším výsadkům a parašutistům v době protektorátu.

Letošní ročník se uskutečnil 11.5. v Olomouci. Tohoto krajského kola se za naši školu zúčastnily 2 týmy, celkem 12 žáků 9. tříd. Celý příspěvek

4. ročník projektu prevence

Ve dnech 5. a 6. května 2016 proběhl na naší škole již čtvrtým rokem interaktivní preventivní projekt pro žáky 1. a 2. stupně. Byl zaměřen na budování vztahů v třídních kolektivech, na zdravý životní styl, na šikanu, agresivitu, kyberšikanu, na nebezpečí kouření, alkoholu, užívání drog, kriminalitu mládeže.
Naším cílem bylo zapojit do projektu především žáky, aby nebyli pouze pasivními posluchači, ale aby spoluvytvářeli projekt a aktivně se zapojili do procesu vzdělávání v oblasti prevence nežádoucích jevů. Nabídli jsme jim tak zábavnější formu. Celý příspěvek

Hanácký dvůr v Polkovicích

Prváčci z Čechovic ve středu 4. května zažili netradiční vyučování. Navštívili jsme Hanácký dvůr v Polkovicích, který se již několik let věnuje výuce anglického ježdění. Děti měly možnost vidět koně, ovce, králíky, kůzlata a vyslechnout si zajímavosti ze světa zvířat. Všem dětem se líbila jízda na konících pod vedením trenérů. V závěru celého programu děti měly možnost zhlédnout a vyzkoušet si moderní zemědělskou techniku.

FOTKY

Změna úhrady stravného

PozorOd 1. 8. 2016 dochází z důvodu organizačních změn také ke změně způsobu platby za odběr stravy a úhrady zálohy na odběr stravy. Stravné již nebude možno hradit v hotovosti na pokladně školní jídelny ZŠ Horáka.

Od 1.8.2016 lze stravné hradit pouze následujícími způsoby:

1) Úhrada stravného inkasem z Vašeho účtu na účet školy č.ú. 225350968/0300 ČSOB Prostějov. Zde je nutno povolit inkaso z Vašeho účtu.

2) Převodním příkazem na účet školy č. ú. 225350968/0300 ČSOB Prostějov pod přiděleným variabilním symbolem.

3) Úhrada stravného poštovní poukázkou (složenkou), kterou si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny ZŠ Horáka.