O pohár zdravého města Prostějova

IMG_4277Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se čtyřčlenné týmy, zástupci šestých tříd, zúčastnily soutěže „O pohár zdravého města Prostějova.“ Zde si žáci mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti v různých soutěžích spojených s tématem bezpečnosti a chování v rizikových situacích. Týmy absolvovaly 8 stanovišť s celkem 16 soutěžemi. Soutěže připravili např. ČSOP Iris, Policie ČR, Městská polici Prostějov, Hasičský záchranný sbor a další prostějovské veřejné organizace. Při nich si žáci vyzkoušeli třeba jízdu na kole překážkovou dráhou, střelbu ze vzduchovky, stříkání hasičskou hadicí nebo oživování člověka pomocí masáže srdce. Týmy 6. C (T. Karafiátová, B. Tomková, J. Karafiát a D. Reiter) a 6. B (A. Lužná, S. Paňáková, V. Pavlín, F. Pavlorek) se mezi konkurencí 19 týmů umístily na velmi dobrém 8. a 9. místě. Tým 6. A (A. Pešková, C. Garritano, M. Matoušek, M. Roubík) se poté umístil na 16. místě. Všichni zúčastnění si ověřili své znalosti a dovednosti a na konci je čekala malá odměna v podobě sladkosti.

FOTKY

Naše úspěchy

16KohotV pondělí 11. dubna se konalo krajské kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Viktorka Martincová ze 3. C vybojovala v první kategorii krásné 2. místo. Ani Zuzka Přikrylová z 5. D se ve vyrovnané konkurenci téměř dvaceti zpěváků z celého kraje neztratila.
O další úspěch se postarala děvčata ze 4. C Beáta Zatloukalová a Veronika Vymazalová. V okresním kole recitační soutěže získala Betinka za svůj výkon čestné uznání a Veronika Vymazalová se umístila na 2. místě a postoupila do krajského kola v Olomouci. Všechna děvčata příkladně reprezentovala naši školu.  Za dosažené výkony všem blahopřejeme!

FOTKY

U babičky na dvorku

16UbabDne 11. 4. se děti ze třídy 1. B vydaly do k ochráncům přírody IRIS, kteří si pro ně připravili pestrý výukový program. Ten byl zaměřen na učivo prvouky pro 1. ročník o domácích zvířatech. Děti poznávaly zvířecí rodiny (samec, samice, mládě), přiřazovaly zvířátkům vhodnou potravu, pojmenovávaly jejich příbytky a dozvěděly se, jaký užitek lidem tato zvířata poskytují. Do programu byly interaktivně zapojeny všechny děti, takže je to o to víc bavilo.

FOTKY

Jeden za všechny, všichni za stůl 2

Kampaň „Jeden za všechny, všichni za stůl 2“ startuje už ve středu

Všichni za stůl 2Úspěšná kampaň Jeden za všechny, všichni za stůl, kterou na základních školách v celé republice v uplynulém roce premiérově představila Česká asociace stolního tenisu, vstupuje do svého druhého ročníku. První z plánovaných dvaceti show se uskuteční ve středu 20. dubna v Prostějově na ZŠ Palackého.

V loňském roce se uskutečnil premiérový ročník kampaně Jeden za všechny, všichni za stůl, v jejímž rámci proběhlo čtrnáct velkých show na základních školách po celé České republice. Do různých soutěží s pálkou a pingpongovým míčkem se v rámci sportovně-zábavných programů zapojilo přes 5000 dětí. Výsledkem kampaně, jejíž patronkou byla reprezentantka Iveta Vacenovská, bylo 360 nových dětí ve stolnotenisových oddílech a několik nově vzniklých kroužků stolního tenisu na základních školách.

Celý příspěvek

Vybíjená

Ve čtvrtek 14. dubna se družstvo žákyň zúčastnilo turnaje ve vybíjené. Holky vybojovaly 3. místo a získaly mnoho krásných sportovních zážitků.

Složení družstva: Krahulcová Daniela, Vítová Ema, Hebnarová Veronika, Grudlová Vendula, Jásková Natálie, Kejíková  Hana, Reiterová Vanessa, Menšíková Lenka, Karásková Denisa, Kratochvílová Viktorie, Koblížková Kristýna, Večeřová Petra a Korejtková Jana

O pohár CMG

16poharCMG8. dubna jsme obhájili vítězný pohár v plavecké soutěži družstev ve složení – Veronika Šmídová, Kateřina Kopečná, Alexandra Šmídová, Jasna Žáčková, Anna Poláková, Maxmilián Štěbra, Tomáš Daněk, David Žilík, Lukáš Fröml a Tomáš Toman.

Turistická vycházka

Turisté z Čechovic se začátkem dubna za krásného počasí vydali na dlouhou vycházku. Naším cílem bylo dojít do Seloutek. Zvolili jsme cestu přes Záhoří, kde nás čekal náročnější výšlap. Cestou jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu, orientovali jsme se v krajině. Velkou odměnou pro nás byl krásný výhled do okolí. V lese se nám podařilo najít ukrytý ,,poklad“. Někteří turisté už měli možnost hledat někdy někde – kešky – a proto jsme byli rádi, že nám ukázali a vysvětlili podstatu tohoto vyhledávání. Po krátkém odpočinku a občerstvení v Seloutkách jsme se vydali na zpáteční cestu. Využili jsme možnosti dojet autobusem do Prostějova.

FOTKY

Noc s Andersenem

16AndersenV tomto roce byla vybraná naše třída 1. B, aby se zúčastnila akce Noc s Andersenem, což znamená nocování v dětské knihovně a spousta her, čtení a zábavy. Účast jsme si zasloužili za aktivitu, píli i kázeň při pravidelných besedách v knihovně. Moc jsme se na tuto noc těšili a zároveň jsme si ji i perfektně užili. Součástí programu bylo čtení  z knih   H. Ch. Andersena, návštěva divadla POINT, noční procházka městem, slavnostní přípitek dětským šampaňským, kreslení ilustrací k pohádkám, ale i čtení knížky při svitu baterky.   Všechno bylo naprosto super a jsme rádi, že jsme toto dobrodružství mohli prožít.

FOTKY

Turistická výprava na Kosíř

16KosirV době Velikonoc nám sice počasí moc nepřálo, ale to nás neodradilo od plánované výpravy na vrchol Kosíře. Páťáci z turistického kroužku na Palacké si výlet pořádně užili a ani se  jim  nechtělo zpět domů. Výpravu  jsme zahájili  v  občerstvení U Hraběnky, abychom se na cestu k vrcholu posilnili. Horká čokoláda přišla v tomto chladném dni vhod. Cestou vzhůru jsme se zabavili hraním slovního fotbalu, takže si ani nikdo nestihl stěžovat, jak prudký kopec musí zdolat. Založení ohně v tamním krbu nám sice dalo trochu práce, ale opečené špekáčky chutnaly náramně. Dokonce jsme měli štěstí a místní hasiči, kteří přijeli zkontrolovat rozhlednu, nám dovolili prohlédnout si místní krajinu z rozhledny. Výlet se opravdu vydařil a už se těšíme na další.

FOTKY