Nové školní stránky

Vítejte na obnoveném webu naší školy. Nový redakční systém přináší větší přehlednost, modernější rozhraní a lepší přizpůsobení tabletům a mobilům.

Máte-li nějaké připomínky k obsahu webu nebo byste chtěli na stránky něco přidat, popř. změnit, můžete nám to sdělit v následujícím formuláři.

Celý příspěvek

Výlet do Německa

NEMECKO15Jako každý rok vyjeli žáci 2. stupně do některé z německy mluvících oblastí. Tento rok jsme se rozhodli navštívit Německo. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách, jeli jsme přes Brno, Prahu a Ústí nad Labem a v 9 hodin jsme přejeli hranice do Německa. Už cestou jsme pozorovali malebnou přírodu kolem řeky Labe. První zastávkou byla pevnost Königstein. Při pohledu na pevnost už někteří z nás počítali, jak dlouho nám bude trvat se na vrcholek hory vyšplhat. Jaká byla naše radost, že jsme mohli využít služby jednoho ze dvou výtahů. Hned na první zastávce u hradeb pevnosti se pod námi otevřel naprosto jedinečný pohled na celé Saské Švýcarsko a klikatící se řeku Labe.

Celý příspěvek

Úspěchy 1. stupně

Žáci 3. – 5. tříd se v celostátním kole  soutěže Eurorébus umístili ve své  kategorii na 3. místě.

Dále jsme se zapojili do celorepublikové soutěže týkající se finanční gramotnosti – Rozpočti si to, ve které družstvo 4. A ve složení – David Rožek, Tomáš Čepl, Martin Komárek a Tadeáš Přikryl obsadilo 8. místo.

Nové hřiště? Právě teď, už žádné příště!

Hriste15Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého ul. 14 se raduje – její žáci se dočkali nového sportovního hřiště za budovou školy v Palackého ulici. Už značnou řádku let tento prostor v centru města volal po rekonstrukci a celkové modernizaci, proto pondělní ráno 22. 6. 2015, kdy se zde sešli ke slavnostnímu otevření a předání do provozu představitelé města Prostějova i školy samotné, bylo pro zainteresované malým svátkem.

Celý příspěvek

Prostějovský vodníček

Vodnicek15Plavecká soutěž pro žáky druhých tříd proběhla dne 15. 6. 2015. Naši školu reprezentovalo devět žáků, kteří nám udělali obrovskou radost. David Drábek (2. A) a Barbora Opavská (2. B) si odnesli diplom za druhé místo a Valerie Vybíralová (2. A) se umístila na 3. místě. Konkurence byla velká, takže diplomy jsou opravdu zasloužené.

Gratulujeme!

FOTKY

Cykloturisté z Čechovic

Poslední akce turistického kroužku dětí z Čechovic byla na trase mezi Čechovicemi a Smržicemi. Tuto vzdálenost se nám podařilo zvládnout jízdou na kole. Malí cyklisté jízdu zvládli na jedničku. Ve Smržicích jsme po zaparkování kol prošli naučnou přírodovědnou stezku na Stráž. Cestou jsme se orientovali v krajině a z naučných cedulí jsme se dozvěděli zajímavosti z přírody. Na závěr jsme se občerstvili a vydali jsme se cyklostezkou k naší škole. Cyklovýlet se dětem líbil a zdařil se i díky doprovodu p.uč. Albrechtové a p. uč. Maulerové.

FOTKY

Osmé třídy v Praze

Praha15Jako každý rok koncem května se vypravili žáci letošních osmých ročníků na třídenní exkurzi do naší stověžaté matičky Prahy. Je pravda, že slovo exkurze v mnohých lidechmůže vyvolat představu nezáživně stráveného času, na němž je pozitivní pouze to, že člověk školou povinný nesedí ve školní lavici. Naše pražská výprava měla však do této nevábné představy opravdu daleko.

Celý příspěvek