Další úspěchy ve stolním tenise – účast na celorepublikovém finále!

Po vítězství v okresním kole ve stolním tenise postoupila Adéla Kořínková (8.A) a Marta Karafiátová (7.C) do krajského kola, které se konalo v Přerově. Dívky vybojovaly krásné 2. místo a po diskvalifikaci družstva na vítězném postu postoupily dokonce do celorepublikového finále! Toto finále se koná jednou za 2 roky a je opravdu prestižní událostí dostat se na toto klání.

Děvčata zde získala krásné 15. místo! Zejména Adéla si zaslouží velkou pochvalu za vynikající formu, díky které prohrála pouze 2 zápasy. Oběma dívkám moc gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy i města – obě dívky obdržely také pochvalu ředitelky školy.

Poznáváme Pevnost poznání

Pevnost15Ve dnech 6. 11. a 11. 11. žáci 6. ročníků navštívili interaktivní muzeum Univerzity Palackého Pevnost poznání v Olomouci. Po krátké procházce měli žáci nejprve možnost prohlédnout si nejnovější olomoucké nákupní centrum Šantovka a poté už na ně se svým programem Sluneční soustava čekali lektoři Pevnosti poznání. Součástí programu byla i výtvarná dílna nebo ukázka sportů pro handicapované. Bohužel už nezbylo mnoho času na prohlídku celého centra a zajímavých exponátů, takže se určitě do Pevnosti poznání opět vrátíme. Všem se nám totiž centrum velmi líbilo.

FOTKY

Turistika a Den nevidomých

Ve středu 11. 11. turisté z Čechovic opět vyrazili do přírody. Příjemné počasí nám přálo, došli jsme přes Kolářovy sady až na náměstí T.G. Masaryka. Prohlédli jsme si rekonstruované náměstí, zastavili jsme se u významných domů a připomněli si jejich historii. Další plánovaná zastávka byla v městské knihovně pro děti, kde byly v tento den prezentovány pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Děti si vyzkoušely jaké to je nevidět prostřednictvím her. Zahrály si Člověče nezlob se a četly pomocí obrázkových knížek. Asi nejvíce děti zaujalo seznámení s vycvičeným psem pro nevidomé. Na závěr nás čekala sice dlouhá, ale krásná večerní procházka lesoparkem Hloučela.

FOTKY

Josef Klíma – „Zločin kolem nás“

Žáci 8. a 9. tříd se dne 12.11.2015 zúčastnili v kině Metro pořadu „Zločin kolem nás“, kterou zprostředkovala Agentura JL. Jednalo se o přednášku spojenou s besedou o kriminalitě mládeže, která vycházela ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad byl zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat i chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).

Žáci se mohli pana Klímy zeptat i na různé otázky (buď přímo nebo anonymní formou). Po skončení besedy si studenti mohli koupit některou z knih pana Klímy a nechat si ji autorem i s věnováním podepsat. Celý 70 minutový pořad byl velmi zajímavý, poučný a žákům i pedagogům se velmi líbil.

Další úspěch ve stolním tenise!

Ping-pongV úterý 9. 11. 2015 se uskutečnilo okresní kolo ve stolním tenise (kategorii chlapci), ve kterém naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Radim Weisser (9.A), Filip Havlík (8.A) a Patrik Lamplota (8.A). Chlapcům se podařilo získat krásné 2. místo! Moc gratulujeme a opět děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

 L. Vopalecká

Podzimní slavnost v Čechovicích

Lamp2015Ve čtvrtek 5.11. se na naší škole konala podzimní slavnost. Žáci a paní učitelky vyzdobili třídy a chodby krásnými podzimními dekoracemi. Svými výrobky se mohly děti pochlubit rodičům při prohlídce celé školy. Na dvoře na návštěvníky čekaly originálně vyřezané dýně, které vytvořily děti za pomoci rodičů. Návštěvníci mohli dát svůj hlas, nejkrásnějším výrobkům. Uznání však zaslouží všichni dýńáčci. Po prohlídce školy následoval lampionový průvod, při kterém děti posvítily zvířátkům, aby se mohla uložit k zimnímu spánku. Na závěr podzimní slavnosti Dobrovolní hasiči z Čechovic připravili krásný ohňostroj. Ještě v pátek nádherné dýňáčky a celou školu obdivovaly děti z čechovické mateřské školy. Akce se všem účastníkům velmi líbila.

FOTKY

Stolní tenis – okresní kolo

Ping-pongV pátek 6. 11. 2015 se konalo okresní kolo ve stolním tenise – kategorie dívky. Naši školu reprezentovala Adéla Kořínková (8.A) a Marta Karafiátová (7.C). Děvčata získala 1. místo a postupují do krajského kola v Přerově. Oběma moc gratulujeme, děkujeme za krásnou reprezentaci školy a přejeme hodně sil do dalších zápasů.

L. Vopalecká

Podzimní čarování

V pondělí 26. 10. prvnáčci z Čechovic navštívili Ekocentrum Iris v Prostějově. Na uvítanou děti čekalo povídání o podzimní přírodě spojené se sběrem listů. Druhá část výukového programu – Podzimní čarování – probíhala při posezení u ohýnku. Děti pod vedením paní Elišky Kulhavé vařily čaj z různých přírodnin. Při besedě u stolu děti poznaly opravdového ježka. Seznámily se s jeho chováním v přírodě, jak dělá klubíčko, jaký má zrak a jak mu pomoci v Záchranné stanici. Na závěr děti ochutnaly výborný čaj a dostaly pracovní list s úkoly o ježčím životě.

FOTKY