Koncert skupiny Marbo 2016

marbo16V úterý 18. 10. se většina žáků z prvního stupně zúčastnila koncertu hudební skupiny MARBO. A pozor, nejen jako diváci, ale téměř třicítka dětí z dramatického kroužku i jako účinkující. Protože většina dětských písniček, které mají Vrtalovi ve svém repertoáru jako autorské, vznikla právě k představením pro náš „dramaťáček“, využili jsme příležitosti si je s nimi zazpívat na jevišti. A jak děti zpívaly?  Na všech bylo vidět, že s chutí, nadšením a radostí! Však je také diváci odměnili bouřlivým potleskem.

FOTKY

Tábor Deštné 2016

destne16Každý rok se děti z naší školy mohou v létě zúčastnit tábora pořádaného v Deštném v Orlických horách. Koná se vždy ve dvou turnusech podle věku dětí. Děti si tábor opravdu užily. Podnikly výlety na Šerlich a rozhlednu Vrbice a Osičina, navštívily lanový park, prohlédly si zámek v Náchodě a Opočně, zasportovaly si a nechyběly ani tradiční táborové akce jako diskotéka, karneval či stezka odvahy.

FOTKY 1. turnus – 16. 7. – 23. 7. 20016

FOTKY 2. turnus – 23. 7. – 30. 7. 2016

Literární burza knih skončila velkým úspěchem!

books     Přesně měsíc trvala akce, která byla na naší škole novinkou – Literární burza knih. A co bylo jejím cílem?  Chtěli jsme v našich žáčcích probudit čtenářský zájem – zájem o knihy, četbu, půjčování knih. Zájem ze strany  žáků o tuto akci byl ale tak obrovský, že úplně předčil naše očekávání.

A jak to všechno probíhalo? …..

     Třída 8. B ochotně sepsala velmi působivý průvodní text k akci, 9. A vyrobila několik zajímavých a originálních plakátů, které akci doprovázely, a do literární učebny pak chodili nadšení žáci a přinášeli z domu svoje knížky, které by rádi ukázali a půjčili svým kamarádům. A nakonec mezi nás zavítali i zvědavci,  kteří se chtěli jenom „podívat“, ale nakonec neodolali a  nějakou zajímavou knížku k půjčení si přece jenom odnesli….

A výsledek v číslech? Celý příspěvek

Sběr papíru – Palacká

RecycleSběr papíru (5. – 9. ročník) na budově Palackého proběhne ve dnech

úterý 18. a středa 19. 10.

v době

7.00 – 7.55, 14.00 – 15.15

Do 31. 5. 2017 je možno papír odevdat také ve sběrně A.S.A.

Uložit

Motýlí výlety 2016

motyliLetošní „Motýlí výlety“ hodnotíme všichni kladně – učitelé i žáci. Absolvovali jsme třídenní kurz pro šesté třídy v Sobotíně. Cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu (zejm. stravovací návyky, kouření, alkohol, agrese, konflikty) a sebeúctě, sebehodnocení.

Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd.

Strava v hotelu byla výborná. Také počasí nám přálo, dokonce dvě skupiny z těch tří měly možnost vykoupat se v bazénu. Celý příspěvek

Branný závod „O pohár primátorky města Prostějova“ 2016

V pátek 23. 9. se vybraní žáci naší školy účastnili závodu „O pohár primátorky města Prostějova“.

Školu reprezentovali tito žáci:

7. A – Roubík Matyáš, Václavek Dominik, Koleňáková Eliška, Slavíková Claudie (12)

7. C – Fischer David, Karafiát Jan, Dominiková Viktorie, Karafiátová Tereza (4)

8. A – Klimeš Adam, Štěbra Maxmilián, Hrubanová Gabriela, Nečasová Viktorie (3)

8. B – Langr Tomáš, Zapletal Jakub, Grulichová Markéta, Kroutilová Kateřina (13)

8. C – Holub Milan, Pospíšil Michael, Karafiátová Marta, Žáčková Jasna (10)

9. A – Havlík Filip, Pospíšil Ondřej, Poláková Anna, Štugelová Monika (9)

9. B – Daněk Tomáš, Hofman Patrik, Crhonková Markéta, Fialová Karolína (4)

Do soutěže se přihlásilo celkem 184 soutěžících ze škol města Prostějova. Soutěžící vytvořili čtyřčlenná družstva z jednotlivých tříd. Sedmé třídy celkem 16. družstev, osmé třídy celkem 15 družstev, deváté třídy celkem 15 družstev.

Pořadí jednotlivých družstev ve své kategorii je uvedeno v závorce za jmény.

Gratulujeme žákům 8. A za umístění na třetí příčce a ostatním děkujeme za účast a snahu, kterou předvedli.

FOTKY

Literární burza knih

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás informovat o konání akce „Literární burza knih, která potrvá do konce  září.

     booksMáte doma dětské knížky, které už máte přečtené a nepotřebujete je? Chcete uvolnit místo ve své knihovničce? Přineste nám je! Pomůže tak rozšířit fond literární učebny. Nevadí, jestli přinesete jednu knížku nebo třicet, protože i jedna kniha je dobrá kniha.

     Tyto knížky dáme do literární učebny a spolu s ostatními knihami nabídneme ostatním spolužákům k přečtení. Knížky se půjčují zcela zdarma každý pátek o hlavní přestávce v literární učebně pod dozorem p.uč. Vopalecké.

     Děkujeme všem, kteří podpoří tuto akci. Každý příspěvek se počítá! Našim hlavním cílem je totiž udělat radost dětem, co rády čtou, a nabídnout jim co nejvíce knížek k přečtení.

Verča Hubálková, Katka Kroutilová, Bohunka Ondrůjová  (8. B)

Uložit

Den otevřených dveří na Palacké

16DenODVe středu 22. června proběhl na druhém stupni naší školy den otevřených dveří. Žáci devátých tříd provázeli žáky ze čtrvtých tříd, kteří k nám v příštím školním roce nastoupí. Deváťáci čtvrťákům předvedli všechny odborné učebny, ve kterých jim předvedli jak učebny fungují, jak se v nich pracuje a předvedli jim různé více nebo méně složité pokusy, prezentace, fyzické exponáty a o všem jim velmi trpělivě povykládali, tak jak je to naučili jejich učitelé. Čtvrťáci si prohlédli učebny – fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dvě učebny informatiky, německého jazyka, anglického jazyka, literární učebnu a v tělocvičně si trošku zacvičili. Na závěr dostali všichni drobnou sladkou odměnu.

Deváťákům děkujeme za práci a čas, který věnovali přípravě dne otevřených dveří.

FOTKY

Výlet 9. B

16-9BV úterý 21. června 2016 vyrazila 9.B v čele s panem učitelem Šťastným a panem učitelem Šperkem na výlet do Olomouce zahrát si Paintball a Bowling. Již na nádraží to vypadalo, že nás bude méně, než jsme si domluvili, ale nakonec jsme se sešli všichni. Cesta do Olomouce proběhla v klidu a nebyly žádné problémy. Po příjezdu jsme nastoupili do tramvaje a vyrazili jsme na zastávku ,,Krematorium“, kde jsme vystoupili a po deseti minutách chůze jsme uviděli hřiště na Paintball. Byla tam s námi ještě jedna třída z jiné školy, tak jsme se promíchali, aby to bylo férové. První hru jsme hráli pod vedením pana učitele z druhé školy, bez našich učitelů. Celý příspěvek