Výdej obědů – změna

Vážení rodiče,

vzhledem k nelehké epidemiologické situaci jsme rozhodli, že školní jídelna v budově na Palackého tř. bude všem žákům školy od pondělí 14. 9. 2020 nabízet pouze 1 variantu oběda, abychom mohli při maximální snaze o zabezpečení všech hygienických doporučení v souladu s metodickým pokynem MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2020 zajistit bezproblémový a rychlý výdej obědů. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jana Prokopová

ředitelka školy