Výkon péče o děti rodičů vybraných profesí od středy 14. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 byla naše škola určena jako vykonavatel péče o děti ve skupinách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

Organizační pokyny

Místo:            ZŠ, Skálovo nám. 5 (vchod blíže zámku – v zádveří nad schodištěm jsou pokyny u příslušného zvonku)

Provoz:           6:00 – 17:00

Obědy:           je možno přihlásit den předem do 11:00 hodin u pověřeného ped. pracovníka při předání dítěte; v případě, že dítěti nestihnete nahlásit oběd, dejte mu
s sebou velkou svačinu, ať nemá hlad (pouze první den)

S sebou:         ROUŠKA (+ náhradní na výměnu), vyplněnou a podepsanou „přihlášku“ (viz. příloha – bude možno vyplnit i ráno při převzetí dítěte), přezůvky, psací potřeby, učivo z kmenové školy – nelze počítat s on-line připojením žáků k výuce v kmenové škole, učebnice a sešity dle potřeby

Kontakt:         Mgr. Renata Laurenčíková, zástupkyně ředitele – tel.: 739320004, e-mail: laurencikova@palacka.com

Přihláška – distanční výuka – děti rodičů vybraných profesí

Prostějov 13. 10. 2020                      Mgr. Jana Prokopová – ředitelka školy