Distanční výuka v období 14. – 30. 10. 2020

V návaznosti rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 přecházejí všechny ročníky ZŠ od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku.

Učivo v distanční výuce bude jednotlivými učiteli zadáno takto:

1. – 4. ročník: učivo je zasíláno pravidelně třídním učitelem e-mailem, on-line hodiny jsou prozatím organizovány s TU dle potřeby, zpětné vazby, k udržení kontaktu žáků s učitelem

5. – 9. ročník: prostřednictvím platformy Google Classroom (www.palacka.com – Pro žáky – Email). Rozvrh on-line vyučovaných hodin v naukových předmětech v jednotlivých třídách je zveřejněn níže, byl zaslán i prostřednictvím e-mailu třídními učiteli. V rozvrhu je zařazena i on-line hodina s TU.

Bude-li jakýkoli problém s přístupem k učivu, kontaktujte bezodkladně své třídní učitele.

ROZVRH ONLINE HODIN ke stažení

Ošetřovné
Dle informací OSSZ školy nevydávají potvrzení k žádostem na ošetřovné. Jedná se o možnosti řešit dané žádosti na základě čestného prohlášení rodičů (viz portál MPSV).

Stravování ve ŠJ
Od středy 14. 10. 2020 mají všichni žáci školy odhlášené obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, ale je nutné si individuálně obědy znovu přihlásit.
Žákům bude přihlášený oběd vydán ke konzumaci ve školní jídelně v určených časech:
ZŠ, Skálovo nám. 5:               12:00 – 13:00 hodin
ZŠ, Čechovická 53:                11:30 – 12:30
ZŠ, Palackého tř. 14:             5. ročník – 12:00 – 12:30, 2. stupeň – 12:30 – 13:15

Do jídelny vstupují žáci po odložení svrchního oblečení a obuvi v šatně, mimo konzumaci oběda jsou povinni mít nasazenou roušku!

Čas výdeje se může změnit vzhledem k počtu přihlášených žáků (těžko se odhaduje předem) – případné info o změně na stránkách školy.

26. – 27. 10. 2020 – MŠMT vyhlásilo mimořádné volno pro žáky ZŠ (netýká se MŠ) – neprobíhá ani distanční výuka, takže žáci budou mít celý týden (26. -30. 10. 2020) „prázdniny.“

 

  1. 10. 2020        Mgr. Jana Prokopová – ředitelka školy