Návštěva dětí z MŠ

Ve středu 15. 3. děti z MŠ v Čechovicích poprvé zasedly do školních lavic naší školy v Čechovicích, kam příští školní rok mnozí z nich nastoupí do 1. třídy. Jednotlivé třídy pod vedením třídních učitelek si připravily pro dětičky ukázky školní práce a zapojily děti do běžných školních činností – učily se počítat, poslechly si čtení starších kamarádů, zazpívaly si, hádaly zvířecí hádanky a naučily se i pár anglických slovíček. Dopoledne strávené ve škole se jim moc líbilo a  s budoucími prvňáčky brzy u zápisu NA SHLEDANOU.

FOTKY