Okresní kolo soutěže mladých cyklistů

Ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2023 se konalo na DDH v Prostějově okresní kolo soutěže mladých cyklistů.

Dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo 29 základních škol z celého prostějovského okresu. Žáci museli splnit 5 disciplín s co nejmenším počtem trestných bodů. Soutěžící prokazovali své dovednosti a znalosti v několika disciplínách: teoretický a praktický test Pravidel provozu na pozemních komunikacích, zásady poskytování první pomoci, práce s mapou a jízda zručnosti.

Soutěž mladších kategorií proběhla 11. 5. a naše škola se umístila na vynikajícím 3. místě.

Ema Hanáková, Jitka Zapletalová, Filip Pavlásek a Adam Uličný

V kategorii jednotlivců nejvíce vynikal Filip Pavlásek z 6. C – 2. místo a z dívek to byla na 3. místě Jitka Zapletalová z 7. A.

V soutěži starších kategorií dne 12. 5. naše škola obsadila krásné 5. místo.

Ondřej Smečka, Jan Kulda, Nela Štětařová a Adéla Hořavová

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a za rok opět na startu 🙂

FOTKY