Volby nových členů školské rady – 2. kolo

Vážení rodiče,

jelikož se voleb do školské rady, které prostřednictvím Anket v Bakalářích proběhly v období 15. – 22. 12. 2023, zúčastnilo pouze 18% všech oslovených voličů z řad zákonných zástupců, vyhlašuji 2. kolo voleb se stejnými kandidáty, kteří byli navrženi v kole prvním. Hlasování proběhne stejným způsobem (tj. on-line – Ankety – Bakaláři) v termínu 9. – 11. 1. 2024. Nebudou-li ani tentokrát noví kandidáti zvoleni nadpoloviční většinou voličů, budou v souladu s odst. 5 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání původně navržení kandidáti jmenováni do školské rady ředitelkou školy.

Nové složení školské rady bude následně oznámeno do konce ledna 2024 na webu školy.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy
https://www.traditionrolex.com/10