Výsledky voleb do školské rady pro období 2024 – 2026

Jelikož nedošlo ani po druhém kole hlasování k účasti nadpoloviční většiny oslovených voličů, jmenuji v souladu s platnou legislativou tyto kandidáty z řad zákonných zástupců žáků členy školské rady pro výše uvedené volební období:

Bc. Aneta Vránová (3.C – ZŠ, Čechovická 53)

Milena Koudelková  (1.A – ZŠ, Skálovo nám. 5)

Monika Vlková  (6.C – ZŠ, Palackého 14)

Mgr. Jana Prokopová
ředitelka školy

https://www.traditionrolex.com/10