Výuka v období 12. – 30. 10. 2020

V návaznosti opatření MŠMT (č. j. MSMT-39185/2020-) ze dne 8. 10. 2020 stanovuji organizaci výuky a chodu školy takto:

  1. MŠ, 1. stupeň ZŠ (1. – 4. roč. v budovách na Skálově nám. 5 a Čechovické 53) a ŠD – pokračují ve své činnosti beze změn (s důrazem na absenci zpěvu při výuce hudebnívýchovy v ZŠ).
  2. 2. stupeň ZŠ (budova na Palackého ul. 14) – 5. ročník beze změn (viz pokyny pro 1. stupeň), 2. stupeň – střídavá výuka (distanční – povinná!, prezenční):

12. – 16. 10. 2020:
Prezenční výuka: 6. a 7. ročník (tj. celkem 7 tříd)
Distanční výuka: 8. a 9. ročník (tj. celkem 6 tříd)

19. – 23. 10. 2020:
Prezenční výuka: 8. a 9. ročník (tj. celkem 6 tříd)
Distanční výuka: 6. a 7. ročník (tj. celkem 7 tříd)

Učivo v distanční výuce bude jednotlivými učiteli zadáno prostřednictvím webových stránek školy (Pro žáky – Soubory k výuce), případně prostřednictvím Google Classroom (ne všichni žáci již jsou zde přihlášeni! – Pro žáky – Email). V českém jazyce, anglickém jazyce a matematice bude distanční výuka probíhat kombinovaně – prozatím 1 hodina on-line výuky (žákům bude upřesněno příslušnými vyučujícími) + další formy distančního vzdělávání. V případě potíží s přístupem k učivu žák/rodič IHNED kontaktuje vyučujícího příslušného předmětu, popř. třídního učitele.

Jelikož distanční výuka je pro všechny žáky povinná, je NUTNÉ případnou neúčast v distanční výuce omluvit a zdůvodnit v souladu se školním řádem!!! Žák omluvený z distanční výuky nemá nárok na odebírání obědů!

  1. Obědy – školní jídelna vydává obědy v zavedeném režimu všem žákům, kteří se účastní prezenční výuky. I žáci v distanční výuce mají právo odebrat dotovaný oběd, ale vzhledem k nutnosti dodržení zvýšených hygienických požadavků je výdej pro tyto žáky časově omezen. Žákům ze tříd v distanční výuce bude oběd vydáván pouze do jídlonosičů od 13:40 do 14:00 hodin. Přístup do výdejny stravy prostřednictvím čipu (pro žáky), popř. zazvoněním na kancelář školy.

!!!POZOR!!!
Obědy byly žákům 2. stupně na dobu distanční výuky odhlášeny hromadně školou. V případě zájmu od odběr obědů je nutné obědy přihlásit na ZŠ Dr. Horáka (internet, telefonicky) – vždy pouze do 11:00 hodin předešlého dne!


  1. 26. – 27. 10. 2020 – MŠMT vyhlásilo mimořádné volno pro žáky ZŠ (netýká se MŠ) – neprobíhá ani distanční výuka, takže žáci budou mít celý týden (26. -30. 10. 2020) „prázdniny“

 

9. 10. 2020         Mgr. Jana Prokopová
ředitelka školy

 

Tento text ke stažení jako soubor .docx