Mind Maps – soutěž v anglickém a německém jazyce

Easter School Competition Oster-Wettbewerb

Vyhlašujeme soutěž v anglickém a německém jazyce!

Kategorie A: 5. třídy – v anglickém jazyce

Kategorie B: 6. – 7. třídy – v anglickém jazyce

Kategorie C: 8. – 9. třídy – v anglickém i německém jazyce

Speciální kategorie – 7. třídy – v německém jazyce

Vytvoř „myšlenkovou mapu“ na téma Velikonoce v anglickém nebo německém jazyce. Tvoje myšlenková mapa by měla obsahovat nejméně 20 slov a slovních spojení k tématu Velikonoce. Hodnocena bude jazyková správnost, grafické provedení a originalita 😊.

Myšlenkové mapy zasílejte prosím svým vyučujícím německého a anglického jazyka do 9. 4. 2021. Mapy mohou být vytvořené ručně i na počítači. Příklady myšlenkových map si ukážete v online výuce.

Autoři tří nejlepších prací v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami!

Těšíme se na vaše práce!

Zadání ke  stažení (docx)