Škola hrou

Zveme všechny BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

ve středu 3. 4. 2019 od 16:30 do 18:00 hodin

na Skálovo nám. 5

Čeká vás odpoledne plné her, zábavy i poučení

Těšíme se na vás :).

Příroda všemi smysly

Příroda všemi smysly, tak se jmenoval program, na kterého se zúčastnila třída 4. B  v úterý 26. 3. v Ekocentru  IRIS na Husově nám. Program byl situován v místnosti i v přilehlé zahrádce a děti prožily opravdu zábavné a poučné dopoledne – hmatová stezka pro bosé nohy, bylinková zahrádka – čichové a chuťové vlastnosti bylinek (výroba bylinkové limonády), poslechové hádanky zvuků živočichů, poznávání přírodnin hmatem, smyslové divadlo, pozorování přírodnin lupou, život v zahradním jezírku.

Rekreační plavání v ŠD na Skálovce

Většina dětí z 1. stupně základní školy tráví odpolední čas v družině. Je potřeba, aby si po psychickém zatížení ve vyučování měly možnost odpočinout. Toto se jim nabízí v odpočinkové a rekreační činnosti formou relaxace na koberci, spontánními hrami, soutěžemi, četbou a pohybovými aktivitami. K těm nejoblíbenějším patří pravidelné rekreační plavání. Každý čtvrtek zájemci navštěvují bazén. Mají možnost  zahrát si hry ve vodě, potápět se, lovit různé předměty a cvičit. Zdatnější plavci brázdí vodu po celém bazénu a zdokonalují se v plaveckém stylu. O plavání je každoročně velký zájem a je dobře, že toto můžeme dětem nabídnout.

FOTKY

Superstar na Skálovce

Dne 20. 3. proběhl na Skálově nám. koncert skupiny NO PROBLEM s názvem Z pohádky do pohádky. V tělocvičně zazněly nejznámější pohádkové hity doplněné mluveným slovem k problematice prevence kouření, alkoholismu, ale také v současné době tolik diskutované závislosti na virtuálních sítích či kyberšikany. V neposlední řadě byla také zmíněna důležitost volnočasových aktivit. Hudebníkům se podařilo děti do programu aktivně zapojovat. Na koncert plynule navázala pěvecká soutěž, které se členové skupiny NO PROBLEM zúčastnili v roli porotců. Rozhodování o vítězi bylo těžké, protože se přihlásilo 26 zpěváků z prvních až čtvrtých ročníků. Děti zpívaly své oblíbené písničky do mikrofonu a bez doprovodu hudebních nástrojů či karaoke. A jak to vše dopadlo? Celý příspěvek

Bylinky 4. B

Ve čtvrtek 7. 3. se třída 4. B vypravila do Ekocentra IRIS, kde měla objednaný program o bylinách. Děti poznávaly byliny na obrázcích a fotkách, dále určovaly, která část rostliny se sbírá pro její léčivé účinky a k čemu se vlastně některé bylinky používají (v kosmetice, v kuchyni, na léčivé čaje apod.). V první části programu děti luštily rébusy a vyráběly malá gelová mýdla, která pak darovala k MDŽ svým  maminkám. V druhé části programu  smíchávaly koření na pizzu, sáčky s kořením si mohly odnést domů na ochutnání. Program byl jako vždy moc pěkný a všechny hezky zabavil. Už teď se těšíme na příští návštěvu.

Lekce zdravovědy v družince na Skálovce

Ve středu 13. března nás navštívila paní Ing. Černochová se svým divadélkem První pomoc není věda. Pro nejmenší děti zvolila téma Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu. Děti se seznamovaly se základy poskytování první pomoci – resuscitací dospělého a miminka, polohováním zraněného, vyproštěním  vdechlého předmětu i obvazovou technikou. Dozvěděly se něco o preventivní péči o zdraví, o důležitosti zdravé stravy a pohybu. Také si zacvičily a písničkami zopakovaly důležitá telefonní čísla – policie, hasičů a záchranky. Za správné odpovědi byly pak odměněny upomínkovými předměty. Akce byla velmi zajímavá a poučná. S paní Černochovou budeme i nadále spolupracovat.

FOTKY

Program Hvězdy v ŠD na Skálovce

V pondělí 4. března jsme přivítali ve školní družině lektorky z Ekocentra Iris, které si pro naše děti  připravily bohatý program s názvem Hvězdy. Napřed se děti rozhýbaly díky hvězdné rozcvičce, při které je nejvíce bavilo napodobovat medvědici. Pak dostaly otočnou mapu hvězdné oblohy a ve speciálním kukátku poznávaly souhvězdí. Těšily  se i na vyrábění a to se splnilo. Z připravené hvězdy z drátu a korálků  vytvořily nádherný dárek nejen pro maminku. Nechyběla i soutěž o pomyslné první místo. Děti soutěžily po skupinách a dostaly za úkol strefit se pomocí míčku do svého souhvězdí. Děkujeme lektorkám a budeme se těšit na další setkání u zajímavého programu.

FOTKY

Recitační soutěž na Skálovce

V úterý 26. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Padesátka dětí si poměřila svoje výkony a stálo to za to. Nejmenší prvňáčci tvořili samostatnou kategorii, která byla ještě bez postupu do okresního kola. Všichni recitovali se zaujetím a velice pěkně.

První kategorii tvořili žáci druhých a třetích tříd a s počtem 23 dětí to byla kategorie nejpočetnější. Básničky byly vtipné, diváci se bavili a porota měla velmi těžký úkol, když vybírala nejlepší. Kromě diplomů pro čtyři postupující do okresního kola udělila i dvě čestná uznání.

Druhá kategorie jsou žáci čtvrtých a pátých tříd. Tady převažovala próza nad poezií. Někteří recitátoři měli dlouhé, zajímavé texty, ale ne všem se podařilo je úplně zvládnout a udržet pozornost diváků. Nutné je podotknout, že všichni dali do svého výkonu srdce a snažili se, co mohli nejvíce. To porota ocenila a moc všechny pochválila. Tři čtvrťáci byli oceněni čestným uznáním a čtyři postupující žáci pátých tříd mají tři týdny na dopilování svých textů, aby obhájili skvělé výkony recitátorů v minulých letech.

FOTKY

Karnevalová veselice v družince na Skálovce

Předělem mezi zimním časem a jarem je masopustní období. Doba nejdelších radovánek v roce s charakteristickým karnevalem. Tuto lidovou tradici dodržujeme už několik let i v naší družince a stejně tomu bylo i letos. Domluvili jsme si hudební skupinu pana Doležela, chystali si masky a moc se těšili. Ve středu 27. února jsme se po obědě sešli v tělocvičně, bylo nás téměř 90. Karneval byl zahájený přehlídkou masek. Pak se rozjela zábava plná písní, tanců a soutěží. Všichni jsme si to moc užili.

FOTKY