Pernštejni – Vikingové

Tento interaktivní pořad proběhl dne 9. 1. 2019 v tělocvičně na Skálově náměstí. pod názvem Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci, z cyklu pořadů „Návraty do historie“.   Herci se malým divákům pokusili přiblížit,  jak fungovala vikingská posádka lodi, jejich válečnou strategii a v čem byl úspěch jejich výprav. Děti si vyzkoušely, jak musela být sehraná posádka a zkusily vytvořit některé štítové formace, které Vikingové používali v boji. Dominantním prvkem představení byla replika dlouhé vikinské lodi v poměru 1:4. Délka lodi byla 5 m. Dále se děti dověděly něco o běžném životě, společnosti a zvycích seveřanů. Během pořadu herci vyvrátili některé mýty o Vikinzích a uvedli je na pravou míru. Školáci se dozvěděli, že to nebyli jen barbarští nájezdníci, ale podíleli se i na vzniku některých státních útvarů (např. Kyjevská Rus).

FOTKY

Dopravní výchova 4. B

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se zúčastnila třída 4. B dvouhodinového dopravního programu, který organizovali zaměstnanci dopravního hřiště  v tělocvičně haly Sportcentra. Žáci se rozdělili na 4 skupiny podle počtu stanovišť – jízda zručnosti, zdravověda, pravidla silničního provozu, demontáž kola. Program se dětem moc líbil a hezky si ho užily. Přestože bylo na kolech několik pádů, žádný úraz se nestal.

FOTKY 4. B

Turnaj ve vybíjené – ŠD Skálovka

Zimní čas není vždy příznivý pro každodenní pobyt venku. Proto v naší družince přesunujeme některé pohybové aktivity do tělocvičny. Tak tomu bylo i v těchto dnech, kdy jsme se připravovali na volejbalový turnaj. Trénovali jsme hru s míčem, rychlost, obratnost a upevňovali pravidla hry. Ve středu 16. ledna odpoledne jsme se sešli, abychom si poměřili síly. Menší děti hrály jednodušší formu hry – všichni proti všem, starší pak klasickou vybíjenou. Zvládly již přehodit hrací pole, nabíjet si a vybíjet soupeře. Byl to vždy velký boj, nadšení ze hry a všeobecná spokojenost.

FOTKY

Vánoční akce 1. stupni

Mikuláš zavítal i mezi děti na první stupeň.

FOTKY 3. A

Vánoční besídky probíhaly ve všech třídách prvního stupně a dětem se ze školy téměř ani nechtělo domů :-).

Za všechny třídy alespoň malé nahlédnutí do třídy 3. A:

V pátek dne 21. 12. 2018 proběhla ve třídě 3. A vánoční besídka. Všichni jsme se moc těšili pod stromeček, abychom zjistili, co nám Ježíšek nadělil. Než jsme tak učinili, rozřezali jsme si společně pár jablíček, zazpívali jsme si několik koled a pořídili si upomínkovou fotografii na tento den. Teprve poté jsme si navzájem rozdali všechny krásné dárečky. Celý tento příjemně naladěný den jsme zakončili mlsáním cukroví, ovoce a křížal za doprovodu vánoční pohádky Grinch.

 

Vánoční jarmark na Skálovce

Stalo se již tradicí, že se před Vánocemi koná na naší škole prodejní vánoční jarmark. A že bylo co prodávat….Vyrábělo se ve škole i doma za pomoci rodičů a děti již dnes plánují, jak si vydělané peníze užijí. Všichni se snažili, jak uměli. Nejvíce děti bavilo prodávat a počítat, kolik si vydělaly. Při vracení peněz se zase procvičily v matematice. Během úterního odpoledne proběhlo i vystoupení  divadelního  kroužku pod vedením pí uč. Hany Švédové. Pěvecké vystoupení si zase připravila se svými dětmi ze 3. A paní učitelka Monika Šefrová. Na schodišti ve škole děti zazpívaly známé koledy a jiné vánoční písně, které se za doprovodu kytary krásně rozléhaly po naší historické budově. V jazykové učebně v 1. patře byl otevřen minibufet s občerstvením. Jarmark v podobné formě proběhl i na budově Palackého. I tam byla návštěvnost vysoká, všichni byli  velmi spokojeni a náramně si to užili.

FOTKY

Mikulášská nadílka 2018

Ve čtvrtek 6.12.2018 zavítal Mikuláš se svými pomocníky i do naší školy. Všechny děti se moc těšily na andílky a čerty, kterým mohly zazpívat krásné písničky, a byly moc nadšené ze sladkostí, které za odměnu získaly. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme všem našim milým „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik úsměvů.

A jaké byly bezprostřední dojmy po skončení Mikulášské nadílky? Celý příspěvek

Bruslení

Listopadové a prosincové návštěvy kluziště u muzea využila většina dětí ze tříd naší školy, protože bruslení společně s kamarády a spolužáky  je mnohem zábavnější. Dobří bruslaři pomáhají těm, kteří s bruslením teprve začínají a všichni mají radost ze společného sportování.

Výchovný koncert – Kocurkovi

Opakovaně nás ve škole navštěvují manželé Kocurkovi, kteří jezdí po celém světě a sbírají a kupují u domorodců v Americe, Africe, Asii, Austrálii a Novém Zélandu zajímavé lidové nástroje, na které dětem zahrají a vypráví, z čeho jsou vyrobeny. Na konci pořadu si mohly děti vyzkoušet dřevěný nástroj napodobující kvákání žáby.

Dopravní hřiště – 4. B

V říjnu jsme navštívili dětské dopravní hřiště, kde si pro nás pracovníci dopravního centra připravili pěkný program. Nejprve jsme absolvovali teoretickou přípravu v učebně, kde nás také naučili, jak si upravit přilbu na velikost své hlavy. Poté následovala praktická část a jízdy na kole  na dopravním hřišti. Hlavní problém byl v ukazování rukou při změně směru jízdy a dávání přednosti protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo. Žádná dopravní nehoda se naštěstí nestala. V prosinci nás čeká ještě zimní část dopravního programu na hale a na jaře pak teoretické a praktické zkoušky v podobě testu a jízd na dopravním hřišti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době jezdí téměř všichni na kole, tak se musíme pořádně naučit pravidla BESIPU.

Houbový program

V říjnu si pro nás pracovníci ekocentra IRIS připravili krásný 2-hodinový program o houbách a o tom, kde všude se s různými houbami můžeme setkat. Zajímavé bylo pozorování přes lupu a pohybové aktivity spojené s houbami. Také jsme dělili  houby na jedlé a nejedlé. Všechny nás to moc obohatilo a díky tomuto programu jsme získali nové poznatky.